Öğretmen Diyarı

MEB, uzman almayı unuttu

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatına dair KHK'ya, 14/3/2014 tarihinde şu geçici madde eklendi.

"(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; bir defaya mahsus olmak ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan Milli Eğitim Uzmanı unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "ORTAK HÜKÜMLER" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmış olanlar, Bakanlığın görev alanı ile ilgili dallarda doktora yapmış olmak kaydıyla üniversite öğretim elemanları ile öğretmenler arasından Bakanlıkça belirlenen esas ve usullere göre yapılacak sınavda başarılı olanlar Milli Eğitim Uzmanı olarak atanabilir. Bu şekilde atanacakların mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip olmaları ve Bakanlıkça belirlenecek düzeyde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları gerekir. "

Bu maddeye göre, 
- 36-A/11'da yazan uzman, müfettiş ve denetçi kadrolarına atanmış olanlar ile,
- Bakanlığın görev alanı ile ilgili dallarda doktora yapmış olmak kaydıyla üniversite öğretim elemanları ile öğretmenler,
Milli Eğitim Uzmanı olarak atanabilecektir. Ancak atanacak kişilerin en az 5 yıllık deneyime sahip olması ve belirlenen bir yabancı dil seviyesine sahip olması gerekmektedir.

Ancak bu şekilde bir atama yapılması için, 1 yıl içinde esas ve usuller çıkarılması gerekiyordu. Ancak ne bu yönde bir esas be usul belirlendi ne de yayınlandı.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim