Öğretmen Diyarı

MEB Torba Kanunu neler getiriyor?-3

6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14.03.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bugünkü yazımızda da yapılan değişikliklerin Milli Eğitim Bakanlığı personeli için neler getirdiğini detaylarıyla açıklamaya devam edeceğiz.

 

Dershane personelinin kamuya geçişi ve geçiş şartları

 

6528 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa eklenen ek 1 inci madde ile dershanelerde görev yapan eğitim personelinin hangi şartlarda kamuya memur olarak atanacakları belirlenmiştir.

 

Bu Kanuna göre;

 

1- Maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iş yerlerinde eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

 

2- Bu personelin bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olmak.

 

3- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşımak.

 

4- 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında başvuruda bulunmak.

 

5- Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.

 

Yukarıda belirtilen şartların tamamını yerine getirerek atanmaya hak kazananlar, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilirler. Bu fıkraya göre Bakanlıkta istihdam edilenler, ayrıldıkları özel öğretim kurumundan kıdem ve ihbar tazminatı talep edemez.

 

Maarif Müfettişlerinin özlük hakları diğer müfettişliklerden daha düşük belirlenmiştir

 

Genel olarak Maarif Müfettişlerinin unvan dışında diğer müfettişlerden oldukça farklı düzenlendikleri görülecektir. Özellikle özlük hakları açısından merkez denetim elamanı olarak görev yapan diğer kurum müfettişlerinden oldukça düşük belirlenmiştir. Yani ek göstergeleri daha önce olduğu gibi 3600 olarak belirlenmiş, ancak, özel hizmet tazminatları, denetim tazminatları ve ek ödemeleri diğer müfettişlere göre düşük belirlenmiştir. Esasında düşük belirlenmiş ifadesinden ziyade Maarif Müfettişlerinin özlük hakları İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlarla aynı düzeyde belirlenmiştir demek daha doğru olacaktır.

 

Bu düşüklüğü rakamlarla açıklamak gerekirse; Milli Eğitim Denetçilerinin özel hizmet tazminatı oranı 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin 'II- Tazminatlar' kısmının A-g'de % 195 olarak belirlenmişken (tavan oranı) Maarif Müfettişlerinin özel hizmet tazminatları ise A-h'de %130 olarak belirlenmiştir. Merkez denetim elemanlarının denetim tazminatı % 30 olarak belirlenmişken Maarif Müfettişlerinin ki % 20 olarak belirlenmiştir.

 

Yine Milli Eğitim Denetçileri için diğer merkez denetim elemanlarında olduğu gibi makam tazminatı belirlenmişken Maarif Müfettişleri için makam tazminatı belirlenmemiştir.

 

Ayrıca, Maarif Müfettişlerine 375 sayılı KHK'nin ekinde yer alan (III) sayılı cetvelin 1 inci sırasında da yer verilmemişken, bu cetvelin 1 inci sırasında Milli Eğitim Denetçilerinin ve diğer denetim elamanları ile kariyer meslek mensuplarından bazılarının ücret göstergelerine ve tazminat göstergelerine yer verilmiştir.

 

Maarif Müfettişliğine atanan Milli Eğitim Denetçilerinin mali hakları

Ahmet Ünlü'nün yazısının devamını okumak için tıklayınız.

\"Yeni

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim