Öğretmen Diyarı

MEB TEKNİK ÖĞRETMENLERİ İDARECİLERLE BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ.

Yapılan değişiklikle ' MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (g) bentleri ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) İşletmelerde mesleki eğitim ek ders görevi verilmesinde işletmelerin okula uzaklığı, ulaşım durumu, işletme sayısı, işletmeler arası uzaklık ve işletmedeki öğrenci sayısıyla bunlarla ilgili iş ve işlemlerde harcanılacak zaman gibi ölçütler esas alınır. Hangi güzergâhtaki, kaç işletme ve öğrenci için kaç saat ek ders görevi verilebileceği, koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında alan zümre başkanlarıyla birer alan öğretmeninden oluşan komisyonca planlanır. Okul yönetimince, bu planlama da göz önünde bulundurularak ilgili alan öğretmenlerine görev dağılımı yapılır. Bu kapsamda bir öğretmene aynı gün için 8 saatten fazla ek ders görevi verilmez. Yarıyıl ve yaz tatilinde staj yapan öğrenciler ile varsa mesleki eğitim gören öğrenciler için işletme ve öğrenci sayısı dikkate alınarak yeniden değerlendirme yapılır ve belirlenecek program çerçevesinde öğretmen görevlendirilir.”

“c) İşletmelerde meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gereği ilgili alanın alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin ek ders görevinden sayılan planlama, bakım ve onarım ek ders saatleri toplamı ile işletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünü geçemez.”

“g) İl sınırları dışındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere koordinatörlük görevi, mahallinde alanla ilgili eğitim yapan okuldaki öğretmenlerle karşılanır. Bunun mümkün olmaması hâlinde, öğrencilerin kayıtlı olduğu okulca görevlendirilecek öğretmenlerle bu görev yerine getirilir. Ancak staj çalışmalarının izlenmesi için il sınırları dışında öğretmen görevlendirilmez.”

“(5) Koordinatörlük görevi, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesi kapsamında yapılan faaliyetler için verilmez. İşletmelerde mesleki eğitim gören mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri ile örgün mesleki eğitim gören öğrencilerin koordinatörlük görevi birlikte planlanabilir.”'şekline dönüşmüştür.

Yapılan bu değişiklikle öğretmenlere İşletmelerde Mesleki Eğitimin kaç saat verilmesi gerektiği ile ilgili durum tam olarak anlaşılamamıştır. Okullarda büyük huzursuzluklar olduğu yapılan değerlendirmelerde belirtilmektedir.

Örnek verilmesi gerekirse; bir okulda Bilgisayar Alanında toplam İşletmelerde Mesleki Eğitimi dersi hariç  54 saat ders yükü olsun. Bir Alan bir de Atelye Şefi bulunsun. Son sınıf öğrenci sayısı 15 olsun.

İşletmelerde Mesleki Eğitim için 24 saat ek ders görevi verdiğimiz taktirde öğretmenler işletmelerin uzaklığı göz önünde tutulduğunda mağdur duruma düşmektedirler. Yapılan değişiklikten 40 saate kadar ders verilebileceğini anlıyoruz.

Ancak diğer tarafdan öğrenci işletmeye gönderilmeyip okulda eğitim verilirse maksimum 24 saat ders görevi verilmesi gerekmektedir.

Şu andaki durum kurumlarda öğretmen ve idareciler arasında ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. öğretmenler idarecilere kasıtlı olarak ek ders ücreti vermedikleri ve kendilerini mağdur ettiklerini ileri sürmektedirler. konunun ivedi olarak çözüme kavuşturulması için  Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden görüş yazısı yayımlanmalıdır

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol