Öğretmen Diyarı

MEB, Şube Müdürlüğü Mülakatlarını Yineliyor

Milli Eğitim bakanlığı ,Şube Müdürlüğü mülakatlarında aldığı puana itiraz edip yargıda kazananların mülakatlarını Cuma günü yapacağı yeni işlemler ile yineliyor…

19 ARALIK 2014'te MEB  davaları kazananları bakanlığa çağırarak iptal edilen mülakatlarını yeniden yapacak.Milli eğitim Bakanlığının şube müdürleri adaylarına uyguladığı şubat 2014'teki mülakatlarda yazılı puanlarından daha düşük puan verilenler yargı yoluna gitmişlerdi. Mahkemeler açılan davalarda mülakatlarda verilen düşük puanlar için itiraz eden şube müdürlerini haklı bularak mülakatları iptal etmişti.    

 

Bakanlığın sadece dava açıp mülakat işleri iptal edilen adayları Ankara'ya çağırıp yeniden mülakat yapacak olmasını  hukuki olarak eksik görüyoruz.Çünkü adayların yargıya götürdüğü mahkeme sonuçlarından birkaç tanesi tüm mülakatları iptal etti. Ortada atamaya esas herhangi bir kullanabilecek mülakat puanları kalmadı .Bu yüzden sadece mahkemeyi açanlara değil mülakata girmiş tüm 5913 kişi tekrar Ankara'ya çağrılıp mülakata alınmalı.    

 

Diğer bir yandan Cuma günü yinelenecek mülakat işlemlerinde tekrar hukuki boşluğa düşülmemesi için ölçme değerlendirme kriterlerine uygun ve teknolojik araç gereçlerin olduğu yani sesli görüntülü video kayıtları  ile beraber bir mülakat yapılmalıdır.  

 

Mülakatlarda minimum hata ile yapılabilmesi için aşağıdaki kararlar incelenmeli;

 

1) Danıştay 2. Dairesinin  2009/183 esas nolu 2009/3413 sayılı mahkeme kararı

 

Kararın özeti : Sözlü sınavlarda, komisyon üyelerinin her biri tarafından değerlendirme yapılarak tutanağa bağlanmış soruların ve yanıtların neler olduğunun ortaya konulması, ayrıca verilen yanıtların teknolojik imkanlardan yararlanılarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınması gerektiği  söylenmiştir.

 

2) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2009/1001 İtiraz nolu kararı

 

Kararın özeti : Komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmaması, ayrıca sözlü sınavda verilen yanıtların, teknolojik imkanlardan yararlanılarak (elektronik ortamda görüntülü ve sesli) kayıt altına alınmamış olması nedeniyle, dava konusu mesleki yeterlilik sözlü sınavı yargısal denetime imkan sağlayacak bir biçimde yapılmadığından, davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlem hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

3) Danıştay 2. Dairesinin 2009/430 esas nolu kararı

 

Kararın özeti: Bu kararda da mülakatta verilen yanıtların teknolojik imkanlardan yararlanılarak kayıt altına alınması (elektronik ortamda görüntülü ve sesli kayıt gibi) gerektiği açıktır. Denilmiştir.  

 

Şube müdürlüğünde bakanlık olası hatalardan dönmek için mülakatları bu esaslara göre değerlendirmeli ve ,verilmiş kararlarca tüm mülakatları yenilemelidir.  

 

kaynak: Mebpersonel.Com - özel haber 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim