Öğretmen Diyarı

MEB ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATAMASI KAOSU

 

 

 Bunca iptal kararına karşın MEB bürokratları yargı kararlarını uygulamamak için akla ziyan bahaneler üretmektedir. Şu an savundukları bahane ise 


"Çelişkili Danıştay kararları var. İDDK'ya başvurduk. Yargı safhası devam ediyor..." şeklindedir. 

2016 yılı plan ve bütçe komisyonunda; MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Eskişehir) - . 1709 şube müdürü atamasıyla ilgili... 8 Şubat 2016 tarihi itibarıyla, şube müdürlüğü alımı için açılan dava sayısı 540, bu konuda 540 dava açılmış. Bunlardan 249'u yürütmenin durdurulmasının reddi kararıyla, 55'i yürütmenin durdurulmasının kabulü kararıyla yani 249'unda idare lehine karar verilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı lehine, 55'inde davacı lehine karar verilmiş; 82 ret kararı verilmiş, 210 iptal kararı verilmiş olup davalar hala devam etmektedir. Lehe ve aleyhe verilmiş kararlar hakkında bir üst mahkeme olan idari dava daireleri kurulu kararı bekleniyor, idari dava daireleri kurulu kararını bekliyoruz.

Demiştir. Sayın Bakan, hukuk kurallarını kişiler değil kanunlar belirlemelidir. Bürokratlara ve siyasetçilere düşen ise adaletin savunucusu olmak ve kanunları uygulamaktır.

Kanunlar şu şekilde demektedir:

2577 sayılı Kanun- Madde 28 - 1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 30( otuz) günü geçemez.

Anayasanın 138. maddesi ise şu şekildedir: Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Denilmektedir.

Sayın Bakan:

1- Danıştay’ın 1709 Şube müdürü atamasını esastan iptal eden kararları Milli Eğitim Bakanlığına ne zaman tebliğ edilmiştir? Bakanlık bu kararları uygulamış mıdır? Yapılmış olan hukuksuz atamaları iptal etmiş midir? Yoksa bekleyerek Anayasal suç mu işlemektedir.

2- En üst İdari Yargı organı olan Danıştayın (15 Ekim 2015 tarih ve 2015-3097 Esas, 2015-8038  Numaralı)  kararının uygulanarak, 16 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü atamaları öncelikle ne zaman iptal edilecektir?

3- Aritmetik ortalama puanı baz alınarak Başarı sıraları ne zaman ilan edilecek ve yeniden atamalar ne zaman yapılacaktır?

5900 şube müdürü adayı Milli eğitim bakanlığından sayın bakanın verdiği söz üzerine  Danıştay, Bölge idare ve idare mahkemeleri kararları doğrultusunda sadece mülakat puanına dayalı olarak yapılan 1709 atamanın iptal edilip başarı sıralarının yeniden oluşturulmasını ve yeniden tercihler alınarak atamaların yenilenmesini beklemektedir."

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol