Öğretmen Diyarı

MEB personeli görevde yükselme yönetmeliğinde yapılan değişiklikler


Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik, 12.10.2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştu. 13.1.2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile anılan yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişiklere göre;

Bakanlık kadrolarına şef ve koruma ve güvenlik şefi olarak görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranan şartlara ilave olarak “Bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapıyor olmak” şartı getirilmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların memur kadrosuna atanmadan görevde yükselme yoluyla şef kadrolarına atanmaları yönündeki uygulamaya son verilmiştir.

Yönetmelik değişikliğinden önce, teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi, terzi ve kaloriferci kadrolarına atanacaklarda sadece öğrenim şartı aranırken, yeni düzenlemeyle birlikte atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda belge sahibi olmak şartı da getirilmiştir.

Görevde yükselme kapsamında bilgisayar işletmenliği kadrosuna atanacaklar için aranacak belgenin adı netleştirilmiş ve bu belgenin “bilgisayar işletmenliği belgesi” olacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

Tekniker, teknik ressam kadroları için mezuniyet şartı aranan iki yıllık yüksekokul ibaresi  “en az iki yıllık yüksekokul” olarak düzenlenmiş, bu şekilde aranan öğrenim düzeyinden daha üst öğrenim mezunu olanların da söz konusu görevlere atanabilmeleri yönünde düzenleme yapılmıştır.

Teknisyen, laborant, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni kadroları için de tekniker, teknik ressam kadroları için yapılan düzenlemeye benzer değişikler yapılmıştır.

Avukat kadrosuna atanabilmek için hukuk fakültesi mezunu olmanın yanında avukatlık ruhsatına sahip olma şartı getirilmiştir.

Yargı kararlarına bağlı olarak uzun süredir gündemde olan ilçe milli eğitim müdürlüğüne atama süreci söz konusu kadroya yapılacak olan atamalara bir kriter getirilmek suretiyle yeni bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanacaklar için;

“İlçe millî eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlara ek olarak aşağıdaki şartlardan birisi aranır:

a) Okul müdürü olarak ikinci görev kapsamında en az iki yıl asaleten görev yapmış olmak,

b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, hukuk müşaviri, şube müdürü, tesis müdürü, basımevi müdürü kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl olmak üzere asaleten görev yapmış olmak,

(2) İlçe millî eğitim müdürü ve daha üstü unvanlı Bakanlık kadroları ile millî eğitim uzmanı ve maarif müfettişi kadrolarında asaleten görev yapmış olanlardan ilçe millî eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda ise, sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlar aranır” hükmü getirilmiştir.

Yönetmeliğin bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeleri düzenleyen 29. maddesinde yer alan, ‘‘bu Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanlar, halen bulundukları hizmet bölgesinin dışındaki hizmet bölgelerinin tamamı için tercihte bulunabilirler’’ hükmü, yargı kararları doğrultusunda, “bu Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanlar, halen bulundukları hizmet bölgesindeki diğer iller dâhil hizmet bölgelerinin tamamı için tercihte bulunabilirler” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Aynı maddede yer alan, “Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları, elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre öncelikle alt bölgelere ve resen yapılır’’ hükmündeki ‘‘öncelikle alt bölgelere ve’’ ibaresi yürürlükten kaldırılmış, madde metni yeniden düzenlenerek daha anlaşılır hale getirilmiştir. 

 

Kaynak: www.turkkamu.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim