Öğretmen Diyarı

MEB, norm kadro yönetmeliğinde değişiklik yaptı

26 Nisan 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28629

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2013/4530

Ekli "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 3/3/2013 tarihli ve 150420 sayılı yazısı üzerine, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "ilköğretim okulu" ibaresi "ilköğretim kurumu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "İlköğretim okullarında" ibaresi, "İlköğretim kurumlarında", (d) bendinde yer alan "hastane ilköğretim okulları" ibaresi "hastane ilkokulları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (a) bendinde yer alan "İlköğretim okullarında" ibaresi "İlkokullarda", (b) bendinde yer alan "Hastane ilköğretim okulları" ve "hastane ilköğretim okulları" ibareleri sırasıyla "Hastane ilkokulları" ve "hastane ilkokulları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yatılı ilköğretim bölge okulları" ibaresi "yatılı bölge ortaokulları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin dördüncü alt bendinde yer alan "açık ilköğretim okulu" ibaresi "açık öğretim ortaokulu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan "ilköğretim okullarında" ibareleri "ilkokullarda", "1-5 sınıflı ilköğretim okullarının" ibaresi "1-4 sınıflı ilkokulların" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Memurlar.Net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol