Öğretmen Diyarı

MEB: MEBBİS modülleri ve yetkilendirme işlemleri
Bakanlığımızın insan kaynakları yönetimi sürecinde yapılan iş ve işlemler; hizmete ulaşımın kolaylaştırılması, bireysel katılımın artırılması, hizmetten eşit yararlanılması ve uygulamalarda bütünlük sağlanması bakımından MEBBİS Personel Modülleri (e -Personel, Norm, Atama, Başvuru Modülü vs.) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu modüllerin, yapılacak bütün iş ve işlemlere kaynaklık edeceği göz önünde bulundurularak kullanılabilir, eksiksiz, doğru ve güncel bilginin toplanması, işlenmesi, arşivlenmesi ve paylaşılması önem arz etmektedir.
Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacaktan usul ve esasları düzenlemektedir

 


Bu çerçevede. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına bağlı birimlerince MEBBİS Personel Modüllerinde yapılacak yetkilendirme ve yetkinin kullanımına ilişkin işlemler yeniden düzenlenmiştir. Bu nedenle bugüne kadar verilen yetkilerin tamamı iptal edilmiştir. Bu kapsamda verilecek yetkiler, birimlerin görev tanımlarına ve birimlerden gelecek taleplere göre yeniden belirlenecektir.

Bu kapsamda;

a) MEBBİS Personel Modüllerinde:

1- Yetkilendirme işleminin, Ek-1 çizelge ve Ek-2’de belirtildiği gibi birimlerin yapacağı işlere göre ekranlardan kısıtlama yapılarak verilmesi gerekmektedir.

2- Ek-1 çizelgede belirtilen yetkiler dışında yetki talep edilmemesi, zorunlu hallerde yetki talep edilen modül/ekran ile ilgili gerekçelerin bildirilmesi, uygun bulunması halinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

3- Kullanıcı adı ve şifre ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin, taşra teşkilatında MEBBİS yöneticilerince, merkez teşkilatında ise İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülmesi gerekmektedir.

4- Modülü kullanacak kişinin adına tanımlanan kullanıcı adı ve şifre yetkisinin, başka hiç kimse adına ve yararına kullanılmaması veya bir başkasının kullanımına izin verilmemesi gerekmektedir.

5- Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya görevi/görev yeri değişen personelin yetkisinin kullanılmaması, yeni kullanıcıya devredilmesi veya iptal edilmesi taleplerinin taşra teşkilatında MEBBİS yöneticilerine, merkez teşkilatında ise İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğüne ayrılma yazısı ile birlikte bildirilmesi, bildirilmemesinden kaynaklanan sorun veya mağduriyetten ilgili birimlerin sorumlu tutulacağı göz önünde bulundurulacaktır.

6- Modüllerle ilgili program boyutunda teknik sorunlarla ilgili konularda Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, bunların dışındaki modül kullanımına yönelik soru ve önerilerle ilgili konularda ise İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğünün sorumlu olduğu göz önünde bulundurulacaktır.

b) Bilgi Güncelleme:

1-Bakanlığımız personeli, http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki Kişisel Bilgiler Modülünden bilgilerinin doğru olup olmadığının kontrol edilmesi, eksik ve hatalı bilgilerinin güncellenmesinden birinci derecede sorumludur.

2- Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin eksik ve hatalı veri güncellemelerinden, özlük dosyalarının tutulduğu birimler sorumludur.

3- İl özlük birimlerinde eskiye yönelik kayıtların güncelleme işlemlerinde, e Personel Modülü "görev kaydı ekranında" işlem yapmak için en fazla iki personelin yetkilendirilmesi gerekmektedir.

4- MEBBİS Personel Modüllerindeki hatalı ve eksik verilerle ilgili sorguların takip edilerek gecikmeye meydan verilmeden düzeltilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Ayrıca, MEBBİS Personel Modüllerinde bulunan ancak aktif olarak kullanılmayan, daha sonra kullanımına ihtiyaç duyulan veya sisteme eklenen yeni modüllerle ilgili birimlerin görev alanlarına göre yetkilendirme yapılabilecektir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızın 22/06/2005 tarihli ve 2005/51 sayılı Genelgesi ile bu Genelgeye dayalı yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Dr. İsmet YILMAZ

Bakan
Kaynak: www.personelmebhaber.net
Anahtar Kelimeler:
MebMebbisModüler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim