Öğretmen Diyarı

MEB, hizmet alımı işlerinde yükleniciye yapılan hakediş ödemelerinde kurumları uyardı
MEB; "4857 sayılı İş Kanununun 3 0 ' uncu maddesine göre; "Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi engelli sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre yüklenici engelli işçi çalıştırdığında 4857 sayılı Kanuna göre % 20,5 oranındaki sigorta işveren payı Hazine tarafından karşılandığından bu tutarın yükleniciye ödenmemesi gerekmektedir.

Bu itibarla, hizmet alımı işlerinde yükleniciye yapılan hakediş ödemelerinde hazinece karşılanan engelli işçilere ait sigorta primi işveren payı kesilmesi hususunda bilgi edinilmesini ve konuya ilişkin yapılacak işlemlerde yukarıda anılan hükümler dikkate alınmak suretiyle gereğinin yapılmasını gerekmektedir." dedi.


Kaynak: "www.memurlar.net" 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim