Öğretmen Diyarı

MEB: GY yönetmeliğini DPB\'ye gönderdik

ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARI HAKKINDA VERİLEN DANIŞTAY KARARI SONRASI YAPILAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMASI

Bilindiği üzere, 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 15'inci maddesinde; "...kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler." Ükmüne yer verilmiştir.

Bu Yönetmelik hükmüne uygun olarak Bakanlığımızca hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik, 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliklerin bazı maddelerinin iptali için Danıştay nezdinde açılan davalar sonucunda; önce genel yönetmelikte yer alan "... Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav ... puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir." düzenlemesinin yürütülmesi durdurulmuş; akabinde de, Bakanlığımızca genel yönetmeliğe uygun olarak aynı doğrultuda yapılan düzenlemenin yürütülmesi durdurulmuştur.

Yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanıp 23/07/2014 tarihli ve 29069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan genel yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği bugün itibarıyla, Bakanlığımızca genel yönetmelik değişikliğine uygun olarak yönetmelik değişikliği hazırlanmış ve görüşleri alınmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiştir.
 

\"Memurlar.Net\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim