Öğretmen Diyarı

MEB görevde yükselme sınav duyurusundaki hatasını düzeltmelidir


Bazı kurumların hata yapmasının maliyeti çok yüksek olabilmektedir. Bunun temel sebebi ise kurumların cesametidir. Milli Eğitim Bakanlığı gibi devasa kurumların yaptığı her işte çok düşünerek ve araştırarak adım atması gerekmektedir. Yukarıda yer verilen sorunun kaynağına baktığımızda MEB tarafından şube müdürlüğü için çıkılan sınav ilanını görüyoruz.


Bu köşede yer verdiğimiz 26.10.2013 tarihli ve 'MEB'de şube müdürü olmak isteyen öğretmenlere pratik bilgiler' başlıklı yazımızda konuyu detaylı bir şekilde izah etmiştik. Ancak ilgililerin bu yazıyı okumadığı anlaşılmaktadır. Bu yazımızda '5 yıldan az öğretmenlik hizmeti olup da atanma tarihine kadar 5 yıllıkhizmeti dolacaklar şube müdürlüğü sınavına katılamazlar. Ancak, 5 yıllık öğretmenlik hizmeti olup da 10 yıldan az hizmeti olanlar atanma tarihine kadar bu süreyi tamamlarlarsa 1 inci dereceli şube müdürlüğü sınava katılabilirler.' ifadesine yer vermiştik.


Ancak, Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatı için 1709 şube müdürlüğü kadrosu için yazılı sınav duyurusunda; görevde yükselme yazılı sınavına, başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli şartlarıtaşıyanların başvuruda bulunabileceği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesine göre,lisans mezunlarının 10 hizmet yılını, iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunlarının ise 12 hizmetyılını tamamlayanların başvuruda bulunabileceği belirtilmiştir.


Duyuruda böyle bir ifadeye yer verilmesinin doğru olmadığını ve çok büyük sıkıntılar çıkacağını düşünüyoruz. Çünkü, 12 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik'in 6'ncı maddesinde; Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlardan bahsedilmiş ve öğretmen kadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak şartı belirtilmesine rağmen 10 yıllık hizmettenbahsedilmemiştir. Dolayısıyla sınav duyurusunda böyle bir ifadeye yer verilmesi ciddi sıkıntılar çıkaracak ve çok sayıda davalık durum oluşacaktır.


Ayrıca, yazılı sınava gireceklerde hangi şartlar aranacağı 6 ncı maddede açıkça belirtildiğindenYönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan ifadelerden ise yukarıda belirtmiş olduğumuz hususların anlaşılması gerektiğinden farklı bir yaklaşıma gidilmemelidir.


Yine bu Yönetmeliğin Atama başlıklı 21 inci maddesinde ise atamanın nasıl yapılacağı açıkçabelirtilmiştir. Sonuç olarak asıl olan atanma tarihinde atanma şartlarının taşınmasıdır. Sınava girişte bu şartların aranacağına ilişkin bir hüküm yer almamasına rağmen ilanda böyle bir düzenlemeden bahsedilerek sınava katılacaklara engel olunması ileride telafisi imkansız zararlara sebep olacaktır. 1709şube müdürü atamasının yapılacağı bir sınava kaç kişinin müracaat edeceğini ve oluşabilecek sıkıntının büyüklüğünü ilgililere hatırlatmak isteriz. Kaldı ki böyle bir şartın olması da yanlış olurdu. Şayet atanmatarihinde sınava girip te başarılı olunsa dahi atanma tarihinde şartları taşımayanların ataması yapılmayacaktır. Biz dost olarak hatırlatalım da ister uyulsun ister uyulmasın.

Ek ödemelerde memurun hangi derecesi esas alınır?

Memurlara yapılan ek ödemelerde kazanılmış hak aylık derecesi mi yoksa kadro derecesi mi esasalınmaktadırAhmet Ünlü'nün yazısının devamını okumak için tıklayınız.

 
\"Yeni

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim