Öğretmen Diyarı

MEB ‘den Sınav Ücretleri İle İle İlgili Hatalı Görüş Bildirdi

 MEB İnsan Kaynakları 03.04.2014 tarih ve 1377348 sayılı Türk Eğitim Sendikasına gönderdiği cevap yazısında İlgi Karar'ın 12'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir." hükmüne atıf yapılmaktadır. Bu yazıdan anlaşılacağına göre yukarda yapılan sınavlarda ek ders ödenebilmesini öğrencilerin sınava girmeleri kaydına bağlamaktadır.

Oysaki Danıştay On birinci Dairesince verilen 19/6/2007 tarihli ve Esas No; 2007/341 sayılı Kararla; ilgi Karar'ın 12'nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla" ibaresinin yürütülmesi durdurmuş. MEB bu kararı takiben o zaman ki adıyla Personel Genel Müdürlü (İnsan Kaynakları) 27.07.2007 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.02.32-1960/49720 sayılı yazısıyla   kararın 12.maddesi çerçevesinde yapılmakta olan uygulamada, yukarıda sözü edilen yargı kararının Bakanlığımıza tebliğ edildiği 19/7/2007 tarihinden itibaren "öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla" şartı aranmayacaktır. Dolayısıyla bu tarihten sonra yapılacak sınavlarda görev alacak sınav komisyonu üyeleri ile sınav gözcüleri, sınava hiçbir öğrenci girmese dahi bu kapsamdaki görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır şeklindedir.

O tarihten bu güne kadar sınavlarda öğrencilerin sınava girip girmemelerine bakılmaksızın ücret ödenmekteydi. İnsan kaynaklarının 03/04/2014 tarihli yazısı hem Danıştay kararıyla hem de MEB'in o zamanki görüşüne aykırı bir durum göstermektedir. Yazıda anlaşılan o ki İnsan Kaynaklarının görüşü sadece ek ders esaslarını baz alarak yaptığından, Danıştay kararı ve MEB'in o tarihli görüşü gözden kaçmış. Yeni bir görüş yayınlanarak bu durumu düzeltmelidir. Yoksa bu görüşe göre bir çok öğretmen mağdur duruma düşebilir.

 

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.PGM.0.23.01.02.32-1960/49720                 27/072007

Konu: Ek ders ücreti 

…………………VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü) 

İlgi: Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar. 

Bilindiği gibi, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler ile merkez ve taşra teşkilâtının diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar, 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/07/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan ilgi Karar ile belirlenmiştir. 

Diğer taraftan, anılan Karar'ın bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay On birinci Dairesince verilen 19/6/2007 tarihli ve Esas No; 2007/341 sayılı Kararla; ilgi Karar'ın 12'nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla" ibaresinin yürütülmesi durdurulmuştur.

Bu çerçevede; 

. İlgi Karar'ın 12'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir." hükmü çerçevesinde yapılmakta olan uygulamada, yukarıda sözü edilen yargı kararının Bakanlığımıza tebliğ edildiği 19/7/2007 tarihinden itibaren "öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla" şartı aranmayacaktır. Dolayısıyla bu tarihten sonra yapılacak sınavlarda görev alacak sınav komisyonu üyeleri ile sınav gözcüleri, sınava hiçbir öğrenci girmese dahi bu kapsamdaki görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır. 

 

mebpersonel.info.tr

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol