Öğretmen Diyarı

MEB'den Haftalık Ders Çizelgesinin Uygulanması İle İlgili Açıklamalar
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan Mart ayı tebliğler dergisinde, gelecek yıl uygulanacak olan haftalık ders saatleri çizelgesinin uygulanması ile ilgili açıklamalar yayımlandı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR ÇİZELGENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1.Serbest etkinliklerin uygulanması velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararınabağlı olup zorunlu değildir.

2.Okullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okulyönetimi kendi imkânları doğrultusunda çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alanazami 10 dersten bir grup oluşturacaktır. Öğrenciler, kendi okullarında okul yönetimitarafından oluşturulan gruptan derslerini seçecektir.

3.Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir.

4.Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretimprogramları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangibirini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir.Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kezsekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilirya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir

5.Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı(6) derssaatlik zaman dilimi “seçmeli ders saatleri” olarak belirlenir. Bu şekilde farklı sınıfdüzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerdenseçmeli ders grubu oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur’an-ı Kerim dersiniilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci,altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birliktealabilir. Böylece hem kaynakların daha rasyonel kullanılması hem de öğrencilerintercih haklarının karşılanması sağlanır.

6.Sanat ve Spor grubunda yer alan Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Fizikî Etkinliklerdersleri öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) ders saati olarakseçilebilir.

7.Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve AhlakBilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamakkaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak onsekiz (18) derssaatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda,öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kuruluncakabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarınadayalı olarak dersin zümre öğretmenleri kurulunca hazırlanan öğretim programlarıuygulanabilir.

8.İsteyen okullarda on (10) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerinbireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak okul yönetiminin kararıyla her türlü eğitici faaliyet uygulanabilir.  


Kaynak: www.mebpersonel.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim