Öğretmen Diyarı

MEB BU ZULME NASIL EVET DER?

Milletvekillerimize ve Sendika temsilcilerine çağrımızdır.

 

Bizler 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6528 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25. Maddesinde bulunan Geçici 10. Maddesinin 3.,4.ve 5. Fıkraları ile sayıları 1700’ü bulan ve “Şahsa bağlı Eğitim uzmanı” kadrosuna atanarak mali ve özlük haklar bakımından ciddi bir mağduriyete uğratılmış merkez şube müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürleriyiz. 

 

Bu yasa ile Merkez şube müdürleri, il milli Eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli Eğitim müdürleri yönetim basamağı olmayan ve özlük hakları itibariyle de daha alt kadro olan “Şahsa Bağlı Eğitim Uzmanı” kadrosuna atanmışlardır. Tecrübe, bilgi, birikim, kariyer, liyakat yönleriyle donanımlı; verilecek her görevin üstesinden gelebilecek kapasitedeki merkez şube müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürlerine bir üst görev verilmesi gerekirken, hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmadan kadro/statü değişikliği ile yöneticilik görevleri ellerinden alınarak “tenzili rütbe/makam” uygulanmış, ötekileştirilerek ve onurları kırılarak itibarsızlaştırılmışlardır. 

 

“Şahsa Bağlı Eğitim Uzmanı” kadrosuna geçirilen merkez şube müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürlerinin maaşları “Aradaki fark tazminat olarak ödenir” denilmekte ise de, fark kapanıncaya kadar maaşları dondurulmuş olup artırılmayacaktır. Bu durum, yıllarını, tecrübe, bilgi, ve birikimini bu memlekete harcamış, merkez şube müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürlerine yapılmış büyük bir vefasızlık örneği olup, bunun yanında büyük bir maddi kayba ve mağduriyete sebep olmuştur.

 

Devlet memurları, 657 sayılı DMK hükümlerine tabi olup tüm görevlerini bu kanun çerçevesinde yerine getirmekte, çalışmalarından dolayı ödüllendirildikleri gibi suç teşkil edecek eylemlerinden dolayı da cezalandırılmaktadırlar. Şahsa bağlı eğitim uzmanlığı kadrolarına geçirilen merkez şube müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürleri, hiçbir soruşturma geçirmemelerine, tespit edilmiş veya karara bağlanmış herhangi bir suçları bulunmamasına rağmen, 6528 sayılı Yasa ile toptan cezalandırılmışlardır. Burada sorulması gereken; anayasal bir hak nasıl geri alınabilmekte ve alınmakla kalmayıp özlük hakları itibariyle –yönetici kademesi olmayan- daha alt bir göreve dönüştürülebilmektedir? Oysa şahsa bağlı kadrolar, kişilerin; bir çeşit mülkiyeti sayılmaktadır ki, emekliliği, ölümü veya başka bir göreve atanması halinde ancak üzerinden düşmekte ve kadro hiçbir işleme ihtiyaç duyulmadan iptal olmaktadır. 

 

Merkez şube müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürlerinin “şahsa bağlı eğitim uzmanlığı” kadrolarına geçirilme nedeni bilinmemekle beraber, eğitim sisteminin ne kadar büyük bir kayba uğrayacağı gün gibi aşikar iken, bu uygulamanın eğitime ne kazandıracağı ise  bilinmemektedir. Ayrıca 6528 sayılı Yasa’nın; bir amaca yönelik olarak hazırlandığı ve iyi niyet taşımadığı, hak, hukuk ve adalet gözetilmeden çıkarıldığı, Bakanlığın temel direği ve hafızası olan merkez şube müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürlerinin tasfiyesine yönelik olduğu da düşünülmektedir. Yapılan bu uygulamalar her bakımdan Anayasamıza, ilgili ve ilişkili diğer mevzuata, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmelere de aykırı olduğu görülmektedir.

 

Göreve yeniden atamak ya da başka bir göreve getirmek idarenin tasarrufundadır, ancak hangi göreve getirirlerse getirilsinler bizler özlük ve mali haklarımız konusunda geriye götürülmekten rahatsızız. TBMM gündeminde olan torba kanuna bir madde eklenmesi suretiyle bu mağduriyete son vermek mümkündür.

 

Eğitim Sendikalarımızın, özelde kendi üyeleri için genelde ise tüm kamu çalışanlarının var olan özlük, idari, sosyal ve ekonomik haklarını korumak ve daha da ileriye götürmek ile sorumlu olduklarını düşünüyoruz. Merkez şube müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürleri olarak ”şahsa bağlı eğitim uzmanı” olarak görevlendirilenlere yapılan bu uygulamayı bir haksızlıktan öte bir hukuksuzluk olarak değerlendirdiğimizden tüm Eğitim Sendikalarımızın bu durumun düzeltilmesi için çaba sarf etmelerini, konunun gündemde tutulmasının sağlanmasını, TBMM’de görüşmelerine devam edilen “Torba Yasası kanununa” dâhil edilmesi için girişimlerde bulunmalarını ve Torba Yasası kanununa dâhil edilemediği takdirde de konunun Toplu sözleşme masasına getirilmesi hususunda göreve davet ediyoruz.

 

Meclisteki tüm milletvekillerimize çağrımız ve isteğimiz, yıllarını, bilgi, tecrübe ve birikimini bu memlekete harcamış, merkez şube müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürlerine bir vefa örneği göstererek özlük ve mali hakları itibariyle karşı karşıya kaldıkları bu mağduriyetlerini gidermeleridir. Önerge ile oluşan bu Mağduriyetlerinin yine hazırlanacak bir kanun teklifinin verilecek bir önerge ile TBMM’de görüşmelerine devam edilen “Torba Yasası kanununa” dâhil edilmesi halinde mağduriyetlerinin giderileceğine inanıyoruz. Saygı ve sevgilerimizi sunarız.

 

Bir gurup Şahsa bağlı eğitim uzmanı

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim