Öğretmen Diyarı

MEB Bu Yöneticilerle Başarılı Olamaz

Aylar önce Milli Eğitim Bakanlığını uyarmış ve bazı yöneticiler bilerek mi yanlış yapıyor diye sormuştuk. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı birçok iş ve işlem, iş bilmez yöneticiler tarafından bilerek yada bilmeyerek yanlış uygulanmaktadır. Bu yanlış uygulamalar sonucunda bakanlık tarafından iyi niyetle yapılan düzenlemeler kamuoyu tarafından yanlış algılanmaktadır. Bu durumda, Milli Eğitim Bakanlığının hem resmiyette hem de kamuoyu nezdinde kaybetmesine neden olmaktadır.
 
            Norm fazlası idarecileri bazı okul ve kurum müdürleri hiçbir yetkisi olmadığı halde şifahen görevden ayırmaya çalışmaktadır. Hatta daha da ileri giderek bu insanlara ek ders ödemesi yapmamaktadırlar. Bu işleme dayanak olarak da aşağıda ki kanun hükmünde kararname gösterilmektedir. 09/07/2014 tarihinde konu hakkında incelemede bulunmuştuk.
 
            09/07/2014 tarihli yazımız için TIKLAYINIZ.
 
            İşin en kötü tarafı da bu yanlış uygulamayı yapan yönetici atamadan/görevlendirmeden sorumlu şube müdürünün bulunduğu ilin en iyi ilçelerinden birine ilçe milli eğitim müdürü olarak görevlendirilmesidir.
 
            "Norm Fazlası İdareciler" konusunda ki yanlışlıkları maddeler halinde inceleyelim:
 
     1)  652 sayılı KHK
          Madde 37- (8) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler  özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz."
 
            demektedir. Demek ki burada usul ve esas için yönetmeliğe bakmak lazım. Bu yönetmeliğin de "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik" olduğunu tartışmaya bile gerek olmadığını düşünüyoruz.
 
 
            GEÇİCİ MADDE 10- (3) Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü  kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin  yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.
 
        (8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk eğitim öğretim yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.
 
            demektedir. Görüldüğü gibi bu maddelerde yer alan "başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer" lafzı tüm eğitim yöneticilerini ilgilendirmektedir. Bu ifade genel bir ifadedir özele inmemiştir. Çünkü zaten ilgili kanun hükmünde kararnamenin 37. maddesi uygulamanın usul ve esaslarının yönetmelikle olacağını belirtmiştir. Kaldı ki eğitim uzmanı olarak görevlendirilen ilçe müdürleri yada ilçe müdürü, il müdür yardımcısı olarak görevlendirilen eğitimcilerimiz de idari bir işlem sonucu bu görevlere görevlendirilmişlerdir. Aksi düşünülemez bile; çünkü bir memur idari işlemle görevden alınabilir yada tayin edilebilir. Bu konuda Anayasa Mahkemesi E: 2003/112 -- K: 2006/49 sayılı kararıyla "Kanunla bir memurun görevden alınamayacağını" belirtmiştir.
   
            Bu durumlar bilinirken neden yanlış yapılır? Devam edelim...
 
     2) Okul müdürünün kişileri görevden alma yetkisi bulunmakta mıdır? Daha da kolay bir soru soralım, memur şifahen görevden alınabilir mi?
 
  3) "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik" e göre okul müdürlüklerinin, ilçe müdürlüklerinin vb. uygulama yetkisi bulunmakta mıdır? Yönetmeliğin yürütücüsü Milli Eğitim Bakanlığı uygulayıcısı ise valiliklerdir. Valilik emri olmadan kimse görevlendirilemeyeceği gibi görevinden de alınamaz.
 
           Bu durumda bilinirken o zaman neden yanlış yapılmaktadır?
 
     4) "Norm Fazlası İdarecileri" tespit için bir çalışma yapılmadan, okul/kurumlardan mevcut normlarla olması gereken normlar karşılaştırılmadan, hizmet puanı sıralaması yapılmadan vb. neye göre kime göre norm fazlasını tespit ettiniz?
 
          Bir yanlış daha, neyse biz yine devam edelim...
 
     5) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik
 
          Yönetici norm kadrosunda değişiklik
       MADDE 30 - (1) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, ders yılı sonuna  kadar bu eğitim kurumlarındaki yöneticilik görevlerine devam ederler. Bu kişiler, yöneticilik görevlerinin ders yılıyla birlikte sona ermesini müteakip, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna, aksi durumda ise istekleri de dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu ilçe ve/veya il sınırları içinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.
 
          demektedir. Görüldüğü gibi kanun değil yönetmelik devreye girdi yani idari işlem devrede... Bu maddeyle, norm fazlaları tespit edilecek sonra da bu insanlara açık tüm normlar duyurulacak bu eğitimcilerin isteği de dikkate alınarak öğretmen olarak tayin edilecek. Madde açık ve net; şuanda il içi tayinler başlamıştır. Görüldüğü gibi ilgi yönetmeliğe uyulmamış, norm fazlası idarecilere tayin hakkı önceliği bile tanınmamıştır. Fakat yanlışlarla insanlar mağdur edilmektedir.
 
     6) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün yazıları, Bakanlığın yönetmelikleri dikkate alınmıyorsa bunun sebebi nedir? Bu insanlar müstafi sayılırsa bunun sorumluluğunu kim üstlenebilecektir?
 
     7) Bu eğitim yöneticileri Milli Eğitim Bakanlığının bilgi işlem sisteminde görevde gözüktüğü halde hangi hak ve yetkiyle bu kişilerin ücretleri kesilmektedir?
 
          İnsanlar bilerek mi mağdur ediliyor diye düşünmeden geçemiyoruz. Yanlış bir değil üç değil beş değil... Milli Eğitim Bakanlığında kalitesi tartışılmaz birçok yönetici olduğunu, bu bakanlığın personellerinin diğer bakanlıkların personellerine kıyasla eğitim ortalamasının daha yüksek olduğunu biliyoruz. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi Milli Eğitim Bakanlığının birçok güzel uygulaması maalesef bazı yöneticiler tarafından bir şekilde yanlış uygulanmakta ve bakanlık başarısız addedilmektedir.
 
          Şimdilik konumuza son verirken son söz olarak diyelim ki: Milli Eğitim Bakanlığının ısrarla yanlış yapan bu yöneticilerle başarılı olması mümkün değildir.
 
 
Kaynak: Kamuajans
/ÖZEL

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim