Öğretmen Diyarı

MEB Başarı, Üstün Başarı Belgesi Ödül Yönerge değişikliği Tebliğler Dergisinde Yayımlandı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

Madde 1- Mart 2013/2666 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Başarı Belgesi, Bakanlık Personeline (Merkez, Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı) Bakan, İl sınırları içerisinde görevli personele Vali, İlçe sınırları içerisinde görevli personele Kaymakam tarafından verilebilir.” Madde 2- Aynı yönergenin 11 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle değerlendirmeye alındığı yıl içerisinde Kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.”
Madde 3- Aynı yönergenin 19 ncu maddesinin (a), (b), (c), (ç), (f) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(a) “Rehberlik ve Denetim Başkanlığında, Rehberlik ve Denetim Başkanının başkanlığında, başkanın uygun göreceği sayıda daire başkanından,

(b) “Hukuk Müşavirliğinde, Birinci Hukuk Müşavirinin başkanlığında, başkanın uygun göreceği sayıda daire başkanından,

(c) İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığında, İnşaat ve Emlak Daire Başkanının başkanlığında, başkanın uygun göreceği sayıda daire başkanından,

 (ç) Bilgi İşlem Daire Başkanlığında, Bilgi İşlem Daire Başkanının başkanlığında, başkanının uygun göreceği sayıda daire başkanından,

 (f) Diğer hizmet birimlerde, hizmet birim amirinin başkanlığında, başkanın uygun göreceği sayıda daire başkanından oluşur.
Yürürlük
Madde 4- Bu yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer Yürütme
Madde 5- Bu yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


GEREKÇE
 14 Mart 2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “6528 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un, 14 Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”de, değişiklik yapması ve “1702 Sayılı İlk ve orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkındaki Kanun” ile “4357 Sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun”u yürürlükten kaldırması nedeniyle ve bazı tereddütlerin giderilmesi amacıyla, Mart 2013/2666 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin 8, 11 ve 19 uncu maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

 

Kaynak: turkkamu.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim