Öğretmen Diyarı

MEB; anadolu liseleri karmaşasına son noktayı koymuş!

"Çok programlı liselerin bünyesindeki genel lise bölümlerinin öğrenci alımına devam ederek varlığını sürdürmesi; genel lise türünde müstakil okul kalmayacağından güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar, müzik ve spor Öğretmenleri hariç Anadolu lisesi programı uygulayan tüm okullara sınavsız öğretmen atanması, dönüştürülen okulların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde öğrenci sayısı ve ders yüklerinin birlikte alınması ile Anadolu liselerine ilk atama yoluyla da öğretmen atamasının yapılması" yönündeki Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün 27.05.2013 tarih ve 1123838 sayılı Bakanlık oluru aşağıdadır.

 

 

 

 

Fakat Milli Eğitim Bakanlığının unuttugu yada görmek istemediği bir şey var "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri Ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik Ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi Ve Atamalarına Dair Yönetmelik " halen yürürlükte olup bu yönetmelik kapsamında Danıştay'ın "Öğrencisi sınavla seçilen okullara sınavla öğretmen atanmalıdır." yönünde kararları bulunmaktadır.

 

Bu Danıştay kararlarında;

 

1-19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hakkında açılan bir davada Danıştay İkinci Dairesinin 12.7.2011 günlü, 2011/1488 Esas Sayılı kararı ile Yönetmeliğin "kapsam" başlıklı 2.maddesinde her türdeki Anadolu liselerine yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin ve "Kazanılmış haklar" başlıklı Geçici 1.maddede her türdeki Anadolu Liselerinde görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğretmenlere yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Danıştay İkinci Dairesinin 12.7.2011 günlü, 2011/1488 Esas Sayılı kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

2-19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin "Yer değiştirme" başlıklı 21 maddesi, 2 fıkrasının; "Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, yer değiştirmelerinde, fen liseleri arasında ya da fen liselerinden sosyal bilimler liselerine, sosyal bilimleri liseleri arasında ya da sosyal bilimler liselerinden fen liselerine yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler. Yer değiştirme suretiyle atamalarda, kapsamda sayılan eğitim kurumlarına hizmet puanı yetersizliği ya da ihtiyaç bulunmaması nedeniyle atanamayan öğretmenler istemeleri halinde kapsam dışındaki eğitim kurumlarına da atanabilirler." yürütmesi Danıştay İkinci Dairesinin 12.7.2011 günlü, 2011/1486 Esas sayılı kararı ile durdurulmuştur.

 

Danıştay 2. Dairesinin 2011/1486 Esas sayılı kararının gerekçesinde; "19.12.2010 günlü ve 27790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren dava konusu "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik"in "Kapsam" başlıklı 2. maddesinin; Danıştay 2. Dairesi'nin 12.7.2011 günlü, 2010/1488 Esas sayılı kararıyla; "öğrencilere bir yabancı dil öğretmek, yurt içinde ve yurtdışında yabancı dilden faydalanarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilmek, öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş olan ve öğrencileri özel yöntemle seçilen Anadolu liselerinde görev yapacak öğretmenlerin de, emsalleri içinde temayüz etmiş olanlar arasından seçilmesi gerektiği tabii olup, öğrencileri aynı yöntemle seçilen fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile Anadolu liseleri arasında öğretmen atamaları yönünden ayrıma gidilerek dava konusu Yönetmelikte her türdeki Anadolu lisesi öğretmenlerine yer verilmemesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır." gerekçesiyle yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Buna göre, anılan 21. madde hükmünün her türdeki Anadolu liseleri öğretmenleri yönünden de uygulanacağı tabiidir.

 

Bu durumda, fen liseleri öğretmenleri ile sosyal bilimler liseleri öğretmenlerinin kendi içinde ya da bu iki kurum arasında yer değiştirebileceğini düzenleyen Yönetmeliğin dava konusu 21. maddesinin 2. fıkrasında, her türdeki Anadolu Lisesi öğretmenlerine yer verilmemesinde eksik düzenleme nedeniyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır." ifadeleri yer almaktadır.

 

2) Danıştay İkinci Dairesinin 12.7.2011 günlü, 2011/1486 Esas sayılı kararına ulaşmak için tıklayınız. 

Bu bilgiler ışıgında; Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün 27.05.2013 tarih ve 1123838 sayılı Bakanlık oluru sorunu ortadan kaldırmamaktadır. Çünkü "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri Ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik Ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi Ve Atamalarına Dair Yönetmelik " halen yürürlükte olduğundan ve açılan davalarda yukarıda yer verdiğimiz Danıştay kararları geregi kazanılmaktadır.

 

Ahmet KANDEMİR

 

\"Memurlar.Net

www.memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol