Öğretmen Diyarı

MEB, 2 Yönetmelikte Değişiklik Yaptı

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI

 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

 

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 - 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (r) bendi eklenmiştir.

 

“r) e-Okul: Okullarda eğitim, öğretim ve öğrenci ile ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,”

 

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(3) Engelli bireylere rehberlik araştırma merkezlerince düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda, bireysel ve grup eğitiminin önerilmesi hâlinde bir günde en fazla iki ders saati bireysel ve bir ders saati grup eğitimi verilir. Raporda sadece bireysel eğitim ya da grup eğitimi önerilmesi halinde bir günde en fazla iki ders saati bireysel ya da grup eğitimi verilir. Ders eğitim saatleri bir ay esas alınarak en az üç haftaya dengeli olarak dağıtılır. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak dersler, her ay için iki haftaya dengeli dağıtılarak verilebilir.”

 

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 27 - (1) Kurumlar Genel Müdürlük, maarif müfettişleri tarafından denetime tabi tutulur. Maarif müfettişlerince kurumlar yılda en az bir defa denetlenir.”

 

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“g) Zorunlu eğitim çağındaki engelli bireyin e-okul'da kayıtlı olması,”

 

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “iki yıl” ibaresi “üç yıl” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

 

 

Tarihi

 

 

Sayısı

 

 

18/5/2012

 

 

28296

 

 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

 

 

Tarihi

 

 

Sayısı

 

 

1-

 

 

4/12/2012

 

 

28487

 

 

2-

 

 

24/5/2013

 

 

28656

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 - 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

 kamuajans.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol