Öğretmen Diyarı

MAHKEMELER, MÜDÜRLÜĞÜ ELLERİNDEN ALINANLARI NEDEN HAKLI GÖRDÜ?

Başarısız olarak değerlendirilenlerin gerekçesi olmalı

Değerlendirme, belli bir birikim ve çalışmanın karşılığı olarak elde edilen müdürlük görevine tekrar görevlendirilebilmek açısından son derece önemlidir. Çünkü değerlendirme formundan 75 ve üzeri puan alamayanların müdürlük görev süresi uzatılmayacaktır. Dolayısıyla, müdürler hakkında belli bir statü ve kazanımın elde edilmesi ve kaybedilmesi sonucunu doğuran değerlendirme formlarında müdürlere başarısız puan takdir edilmesi halinde bunun gerekçelerinin somut bir şekilde ortaya konulması belirtilmiştir.

Soruşturma geçirilmemesi ve olumlu sicil dikkate alındı

Bakılan davada, dava konusu değerlendirme formunda yer alan bazı kriterler yönünden davacıya puan verilmediği, her ne kadar bazı kriterler gözlemlere dayanılarak değerlendirilebilecek ise de, bazı kriterlere hayır denilerek puan vermemenin ancak davacı hakkında açılmış soruşturma olması ve disiplin cezası verilmiş olmasını gerektirdiği halde bu konuda davacı hakkında soruşturma ve disiplin cezası bilgisine dava dosyasında yer verilmediği, bazı kriterler hakkında kanaat bildirilmesine karşılık bu değerlendirmeleri haklı kılan bilgi ve belgelerin sunulmadığı görülmüş. Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu değerlendirme formunun objektif bir şekilde doldurulmadığı, takdir yetkisinin subjektif bir şekilde kamu yararı gözetilmeden kullanıldığı, müdürlük görevinde başarılı olduğu, herhangi bir disiplin cezası bulunmadığı gibi soruşturma dahi geçirmediği, önceki sicillerinin ve çalışmalarının olumlu olduğunun görüldüğü halde değerlendirmede başarısız olduğu şeklinde yapıldığı ve bunun doğru olmadığına hükmedilmiştir.

Öğretmen/öğrenci ya da veliler tarafından şikayete konu edilmeyen müdürler başarısız sayılmamalı

Değerlendirme formundaki soruların bir kısmına olumsuz cevap verilmesi, müdürün görevini gereği gibi yapmadığı, görevini yerine getirmede eksiklik veya kusurları bulunduğu sonucunu doğurduğundan, olumsuz cevap verilmesinin nedenlerinin açık ve net bir şekilde ortaya konulması, müdürlük görevi esnasında herhangi bir soruşturma geçirmeyen, disiplin cezası almayan, müdürlük görevini gereği gibi yerine getirmediği yolunda bir tespit bulunmayan, yine teftiş sonucunda başarı düzeyi çok iyi olarak belirlenen veya öğretmen/öğrenci ya da veliler tarafından şikâyete konu edilmeyen müdürler hakkındaki değerlendirme formunun olumsuz düzenlenmemesi gerektiği kabul edilmiştir.

Değerlendirmelerde tutarsızlık var ve nesnel, somut ve hukuken geçerli delil yok

İlçe milli eğitim müdürü, insan kaynaklarından sorumlu şube müdürü, eğitim kurumundan sorumlu şube müdürü tarafından davacı hakkında düzenlenen değerlendirme formunda birçok hane hakkında olumsuz cevap verilmesine rağmen bu hanelere olumsuz cevap verilmesini gerektirecek hukuken geçerli somut ve objektif nitelikli hiçbir sebep gösterilmediği, değerlendirme formundaki aynı soruya farklı kişiler tarafından, gerekçe belirtilmeden farklı cevaplar verildiği, değerlendirme formunda birbirinin tamamlayıcısı veya devamı niteliğindeki değişik sorulara da aynı kişi tarafından farklı cevaplar verildiği, öğretmenler, okul aile birliği ve öğrenci meclis başkanı tarafından yapılan değerlendirmelerin büyük bir bölümünün olumlu olduğu değerlendirildiği, müdürlük görevinin devam edip etmeyeceğini belirleyecek olan değerlendirme formunun doldurulmasında hassas davranılmadığı, yönetici olduğu dönemde yapılan teftişler neticesinde başarı düzeyi çok iyi olarak belirlenen müdürlük görevini gereği gibi yerine getirmediği veya görevinde özensiz davrandığı, verimsiz ya da yetersiz olduğu yolunda somut bir gerekçe belirtilmeden değerlendirme formunun düzenlendiği, dolayısıyla davalı idarece olumsuz ve düşük puan takdir edilmesine esas teşkil eden nedenlerin ortaya konulmadığı, davacının müdürlük görevinin, nesnel, somut ve hukuken geçerli bir neden belirtilmeden düzenlenen değerlendirme formu uyarınca uzatılmadığına hükmedilmiştir.

Teftiş raporları ve başarı belgeleri dikkate alındı

İl Eğitim Denetmenleri tarafından yapılan teftiş ve değerlendirmelerde Yönetici Teftiş Formunda "Çok İyi" olarak değerlendirildiği, yöneticilik ile ilgili birçok seminer, program ve kursa katıldığı, okul öğrencilerinden mezun olanların puanı yüksek liselere yerleştiği, okulun yurt dışında bazı okullar ile ilişkiler kurmasını sağladığı, Kaymakamlık il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okulun başarıları nedeniyle takdir ve teşekkür belgelerine layık görüldüğü, ayrıca değerlendirme formunda yer alan bölümlerden görev yaptığı okuldaki durumu değerlendiren öğretmenler, Okul Aile Birliği Yöneticileri, Öğrenci Meclisi Başkanı tarafından değerlendirilmesi gereken hususların tamamının olumlu olarak değerlendirildiğinden yöneticinin başarısızlığı ile ilgili değerlendirmenin doğru olmadığına hükmedilmiştir.

Yürütmeyi durdurmada, değişikliğin diğer atamaları da etkileyeceği göz önüne alındı

Dava konusu işlem nedeniyle davacının görevi ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin silsile halinde il düzeyinde diğer görev ve görev yeri belirlemelerini etkileyeceği dikkate alınarak, dava konusu işlemler ile davacının müdürlük görevi sona ereceğinden, maddi ve manevi olarak dava konusu işlemler, davacı açısından telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına neden olabilecek nitelik taşıdığından yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

 

kaynak: kamuexpress.com'

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol