Öğretmen Diyarı

Maaşlar  yüzde 15 Artabilir

CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal KAPLAN 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanununda değişiklik yapılması için Kanun Teklifi verdi. Söz konusu değişiklikte emekli maaşlarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi'nin kesilmesini kaldırılması istendi. Eğer değişiklik kabul görürse maaşlardan kesilen % 15 lk miktar artık kesilmeyecek. Söz konusu kanun teklifi ise şu şekilde;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda; "Emekli çalışanlardan %15 oranında Sosyal Güvenlik Destek (SGD) prim" kesintisinin kaldırılmasıyla ilgili Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Kocaeli Milletvekili

 

 

 

GEREKÇE

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu harcamaların toplam tutarı yoksulluk sınırını belirler. Ülkemizde yapılan araştırmalar sonucu, bir aylık yoksulluk sınırı 3.990 liradır.

Daha emekli olmadığı halde memur, öğretmen ve daha birçok meslek mensubu bütçesini denk getirebilmek için ek iş yapmak zorunda kalıyor.

Emeklilerimiz düşük maaşlar sebebiyle geçim sıkıntısı çekiyor ve hayatlarını idame ettirebilmek için çalışmak durumunda kalıyor. İnsan onuruna yakışır bir biçimde hayatlarını sürdürmeleri için tekrar çalışma hayatına dönen emeklilerimizden kesilen yüksek orandaki Sosyal Güvenlik Destek (SGD%15) prim kesintisi uzun yıllar çalıştıktan sonra hayatlarının ikinci baharını yaşayamayan emeklilerimize büyük bir yük olmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunundaki; emekli çalışanlardan %15 oranında Sosyal Güvenlik Destek (SGD) prim kesintisi yürürlüğe girdiğinde bu kanundan habersiz birçok emekli mağdur oldu. Türkiye'de emekli çalışanların oranı oldukça yüksek, 10 milyon emekliden yaklaşık 4 milyonu çalışıyor. İkinci işte çalışıp da destek primini yatıranların sayısı ise 250 bine ulaşmıyor. Denetimlerde 450 bin kişinin destek primini ödemeyi unuttuğu, 50 bine yakınının hiç yatırmadığı, diğerlerinin de kaçak çalıştığı belirlendi. Bu yasa değişikliğiyle ortadan kalkacak olan %15'lik Sosyal Destek Prim kesintisi yüzbinlerce mağdur vatandaşımız rahatlatacaktır.

Ancak, Anayasal bir hak olarak çalışma hakkı kanunla yasaklanamayacağından, tercih edilen iktisadi ve sosyal politikalara uygun olarak kanunlarla "zorlaştırılabilir". Bu yollardan birisi de emekli aylığı alanların yeniden çalışmamaları için bunlardan sosyal güvenlik destek primi adı altında prim alınmasıdır. Böylece, yurttaşın emekli aylığının kesilmemesi için çalışmaktan vazgeçmesi beklenir. Örneğin SGK, emekli olup da işyeri açıp vergi mükellefi olanlar ya da şirket ortağı olarak çalışmaya devam edenlerin emekli aylıklarından destek primi kesilmektedir.

750 TL emekli aylığı alan bir yurttaşımız, vergi mükellefi olur ise, 2014 yılında emekli aylığından (750x%15=112 TL) sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. Bu kesintiyi SGK kendisi yapacaktır. Emekli aylığı arttıkça kesilecek destek primi ise artacaktır. Zaten emekli maaşıyla geçinemeyen vatandaş bu kesinti nedeniyle kira, elektrik, su, telefon, mutfak masrafları gibi temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak?

Çalışmak her vatandaşın temel hakkı, hayatını idame edebilmesi için önemli bir gereksinimdir. Çalışan emekliler üzerinden alınan bu yüksek ve dengesiz vergiler vatandaşların hakkı olan çalışma özgürlüklerine ket vurarak s mı rland ırmakta ve ekonomik faaliyetlerini de kısıtlamaktadır. Emekli olmadan önce^llare.a^ppimlerini yatıran emekli çalışanlarımızdan devlet tarafından kesilen bu haksız kazancın vatandaşımız lehine kaldırılması noktasında bu kanun tasarı önem arzetmektedir)]

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 10- Emekli çalışanlardan %15 oranında kesilen sosyal güvenlik destek primi hiç bir suretle emeklilerden kesilemez."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

\"SGK

Anahtar Kelimeler:
Maaşlar % 15 Artabilir

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim