Öğretmen Diyarı

MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN TAZMİNATLARINDA DEĞİŞİKLİK TEKLİF EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev yapan Maarif Müfettişlerinin Makam Tazminatından yararlanmalarının sağlanması ve Özel Hizmet Tazminatı gruplarının değiştirilmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.


Milletvekili Özcan YENİÇERİ tarafından hazırlanan “657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Maarif Müfettiş ve Maarif Müfettiş Yardımcılarına ilişkin düzenlemeler içeriyor.


Kanun Teklifi;


-Birinci dereceli kadroya atanmış Maarif Müfettişleri hakkında 2000 Makam Tazminatı göstergesi uygulanmasını,


-Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcılarının Özel Hizmet Tazminatı oranlarının yer aldığı unvan grubunun değiştirilmesini


öngörüyor.


Kanun Teklifinin gerekçesinde; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan Bakanlık Müfettişleri (Denetçiler) ile taşrada görev yapan İl Eğitim Denetmenleri (Eğitim Müfettişleri)’nin Maarif Müfettişi adı altında birleştirilerek il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde çalıştırıldıklarını ve il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde aynı işi yaptıkları halde farklı özlük haklarına sahip personelin olmasının çalışma barışını bozduğu da ifade edildi.


Kanun Teklifi metni


14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar kısmının “A-ÖZEL HİZMET TAZMİNATI” bölümünün (h) bendinde yer alan “Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettişi yardımcıları” ibaresi madde metninde çıkarılmış ve (g) bendinde yer alan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi ve denetçi yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 2- 657 Sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin sekizinci fıkrasının (a) bendine “Gençlik ve Spor Denetçileri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer


MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

personelmebhaber.net


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol