Öğretmen Diyarı

Maarif müfettişlerinin rotasyon tayinleri başladı
 2016 Yılı MEB-İKGM Bulunduğu İlde Kesintisiz 8 Yıl Çalışan Maarif Müfettişlerinin Yer Değiştirme İşlemleri
B- GENEL AÇIKLAMALAR

1.Maarif müfettişlerinin yer değiştirmelerinde;

1.1. Kurum ve personel sayıları dikkate alınarak belirlenen %57,14 karşılama oranı,

1.2. İllerin maarif müfettişi ihtiyacı, tercihler ve hizmet puanı, hizmet puanının eşit olması durumunda ise hizmet süresi üstünlüğü, esas alınacaktır.

2. Bu kılavuzda yer alan hususlar dışında, uygulamaya yönelik diğer açıklamalar http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

3. Yer değiştirme işlemleri, Yönetmeliğin 37, 38 ve 39 uncu maddeleri ile geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri çerçevesinde;

a) Bulundukları ilde sekiz yıl süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri,

b) İsteğe bağlı yer değiştirmeler,

c) Zorunlu çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirmeleri, sırası takip edilerek gerçekleştirilecektir.

14.04.2016 tarihli ve 4253750 sayılı Makam Onayı ekinde yer alan illerin maarif müfettişi ihtiyacını gösteren tablo, yer değiştirmeler öncesinde güncellenerek http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

3.1. Yer değiştirmelerde, duyurusu yapılan her il'e atama yapılabilecek müfettiş sayısının belirlenmesinde, duyuru tarihi itibarıyla emeklilik, istifa, başka görevlere atanma gibi nedenlerle müfettişlik görevinden ayrılanlardan boşalan kadrolar birlikte değerlendirilecektir.

3.2. Bulundukları ilde sekiz yıl süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri

3.2.1. Hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamış olan müfettişlerden 1 Eylül 2016 tarihi itibarıyla bulundukları ilde kesintisiz sekiz yıl ve daha fazla süre ile görev yapanlar, yer değiştirme isteğinde bulunacaktır.

3.2.2. Yer değiştirmeler, bulunulan ilin dahil olduğu hizmet bölgesindeki illerden birine ya da istenmesi halinde bulunulan hizmet bölgesinin dışındaki hizmet bölgelerindeki illerden birine gerçekleştirilecektir.

3.2.3. Sekiz yıllık hizmet süresinin hesabında maarif müfettişleri başkanlığı ve başkan yardımcılığı görevlerinde geçen süreler de dikkate alınacaktır.

3.2.4. Bulundukları ilde kesintisiz sekiz yıl süre ile görev yapmalarına bağlı olarak görev yeri değiştirilenlerden yargı kararı gereğince eski görev yerine atananların, bu atamaya esas gerekçelerin devamını belgelendirmeleri ve en geç 25/04/2016tarihine kadar belgelerini DYS ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

3.2.5. Bulundukları ilde kesintisiz sekiz yıl süre ile görev yapmış olmalarına rağmen yer değiştirme isteğinde bulunmayan müfettişler, yer değiştirme isteğinde bulunduğu halde tercihlerinden birine atanamayan müfettişler ve aylıksız izinli oldukları sürede yer değiştirme başvurusunda bulunmayan müfettişlerin atamaları bulundukları hizmet bölgesindeki illerden birine re'sen yapılacaktır.

3.3. İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri Bulundukları ilde 1 Eylül 2016 tarihi itibarıyla iki yılını tamamlayan maarif müfettişlerinden;

3.3.1. Bulundukları bölge hizmetini tamamlamamış olanlar (maarif müfettiş yardımcılığında geçen süreler dahil), bulundukları hizmet bölgesindeki iller ile sınırlı olmak kaydıyla duyurusu yapılan illere yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

3.3.2. Birinci veya ikinci hizmet bölgelerindeki illerde bulunanlardan 1 Eylül 2016 tarihi itibarıyla iki yılını tamamlayanlar, bu bölgelerdeki zorunlu hizmet sürelerini tamamlamamış olsalar bile üçüncü, dördüncü veya beşinci hizmet bölgesindeki illere yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

3.3.3. Tüm bölgelerdeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar, duyurusu yapılan illere yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

3.4. Zorunlu Çalışma Süresini Tamamlayanların Yer Değiştirme İşlemleri

Bulundukları ilde 1 Eylül 2016 tarihi itibarıyla iki yılını tamamlayan maarif müfettişlerinden;

3.4.1. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak görev yapanlardan bölge hizmetlerini tamamlamamış olanların eksik kalan bölge hizmetleri, Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre tamamlatılacaktır.

3.4.2. Bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanlardan diğer hizmet bölgelerine atanmak üzere başvurmayanlar, çalışmaları gereken hizmet bölgesine Bakanlıkça re'sen atanacaklardır. Dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinden birinde veya her ikisinde bölge hizmetlerini tamamlayan müfettişler, istemeleri durumunda birinci, ikinci ve üçüncü hizmet bölgeleri için öngörülen bölge hizmetlerini yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasındaki süre sınırlılığında bulundukları ilde kalabilecek ya da dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki diğer illerden birine atanma isteğinde bulunabileceklerdir. Bu istekler, illerin müfettiş ihtiyacı çerçevesinde Bakanlıkça değerlendirilecektir. Bulunulan ildeki çalışma süresi kesintisiz sekiz yılı geçemez.

Başvuru Kılavuzunun tamamı için TIKLAYINIZ

Başvuru İşlemleri

Memurlar.Net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim