Öğretmen Diyarı

Liselere girişte kafalar hala karışık

 

 

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yerine getirilen ve buyıl ilk kez uygulanacak olan Temel Eğitimden Orta-öğretime Geçiş Sistemi'nde ilk sınavlar 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Aylardır üzerinde tartışılan sisteme göre bu yıl öğrenciler, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, DinKültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden her dönem birer tane olmak üzere 12 ayrı sınava girecekler. Bu altı temel dersin sınavların sonuçlan, Anadolu ve fen liseleri başta olmak üzere ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede ve Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) için kullanılacak.


Smava bir aydan kısa bir süre kaldı ancak hala öğrencilerin kafalarındaki sorular cevabmı bulmuş değil. İlkdefa uygulanacak olması tedirginlik yaratırken, soruların içeriğinin nasıl olacağı ise en çok merak edilen konu. Bazı okullar MEB'in yayınladığı küavuz çerçevesinde, belirlenen müfredata göre sınav provalan yapmaya başladı. Ancak velilerin ve öğrencilerin hatta öğretmenlerin kafalarındaki pek çok soru hala cevap bekliyor. En çok merak edilenler ise şöyle:


Her gün üç sınav olacak


Merkezi ortak sınavlar, 2013-2014 eğitim öğ-retim yılında sadece 8. sınıflara uygulanacak. Öğrenciler 28 Kasım Perşembe günü, Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerin-den sınav olacaklar. 29 Kasım Cuma günü de Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil sınavları gerçekleştirilecek. Ortak sınavlarda alınan puanlar yılsonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilecek. Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklan- dırılmış puanların hesaplanmasında, Türkçe, Ma-tematik, Fen ve Teknoloji dersleri için dört, T.C. In- küap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için iki katsayısı, o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağır- ° tıklandırılmış ortak smav puanı hesaplanacak. Puanlama 700 tam pu- an üzerinden yapılacak.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almayan öğrenciler, bu dersin sınavlarından muaf olacaklar. Bu öğrencilerin yerleştirme puanı, 5 temel ders üzerinden hesaplanacak.


20'şer soru sorulacak


Öğrencilere her ders için çoktan seçmeli


20'şer soru sorulacak ve cevaplamaları için 40'ar dakika süre tanınacak. Ortak smavlarda A ve B kitapçığıolmak üzere iki çeşit kitapçık verilecek. Sınavlarda öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görevlendirilecek. Kopyaya karşı her sınıfta iki öğretmen gözetmen olacak. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında öğrencilerin 8'inci sınıf ağırlık- landırılmış ortak smav puanı ile 6,7 ve 8'inci sınıf yüsonu başarı puanlan toplanacak, elde edilen toplam puan ikiye bölünerek merkezi sistemle iğrenci alan ortaöğretim kurallarına yerleştirmeye esas n hesaplamasında kullanılacak 6t Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacak.


Mazeret bildirmeyene telafi yok


Yeni uygulamada SBS'den farklı olarak merkezi ortak sınavlara giremeyen öğrencilere telafi imkanısağlanıyor. Merkezi sınavların yapıldığı günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle smava katılamayan öğrenciler, mazeretini belirten resmi belge veva velisinin iznivle mazeret sınavına girebilecekler, ilk dönem telafi sınavlan 14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler olağanüstü haller ve özeldurumlar dışında kendi okullarında sınava girecekler.


Yanlışlar doğruyu götürmeyecek


Merkezi smavlarda, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Velilerin en çok merak ettiği konu isepuanlarda eşitlik durumunda ne ola-cağı. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan vir-gülden sonraki dört haneye kadar hesaplandığı için eşitlik olma ihtimali çok düşük; ancak eşitlik olması durumunda da sırasıyla 8,7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başan puanı yüksekliği, özürsüz devamsız gün sayısının azlığı öncelik sıralamasına göre yerleştirmede esas alınacak.


Sınavlar ücretsiz olacak


Sınav için ücret yatılmayacak. E-okul sistemine kayıtlı öğrenciler smava girmek için kayıt yaptır-mayacaklar, ancak yurtdışından MEB'e bağlı ol-mayan okullardan sınava girmek isteyenlerin 8 Ka-sım a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. 8. sınıf öğrencileri ayrıca PYBS'ye girmeyecekler. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını 2014 yılı PYBS Kılavuzu'nda belirtilen tarihlerde öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine yapacaklar.


Merkezi sınavda çıkacak konular


Matematik: Örüntü ve Süslemeler, Dönüşüm Geometrisi, tablo ve grafikler, üslü sayılar, köklü sayılar


Fen ve Teknoloji: Hücre bölünmesi ve kalıtım, kuvvet ve hareket


T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, Milli Uyanış: Yurdumuzun işgaline tepkiler


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Hac ve Kurban İbadeti; Kaza ve Kader


Türkçe: Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama; cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama


İngilizce: Friendship, Road to success, İmproving ones look, dreams

 

 

 
\"Milliyet\"
 
memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol