Öğretmen Diyarı

Liselerde Yazılıların Yapılma Şekli ve %50 Başarı Şartı

 Eski Hali -7 Eylül 2013- 

 

 

MADDE 47-(3) Yazılı sınav sonunda  öğrencilerin çoğunluğunun başarısız olması hâlinde, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de  katılabilir . Bu sınavlarda öğrencinin aldığı en  yüksek  puan geçerli sayılır.

 

Yeni Hali  -13 Eylül 2014-

 

 

MADDE 47 "(3) Yazılı sınavlar ve diğer  değerlendirmeler  sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için her bir dersten dönem sonunda ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de girer ve sınavdan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dahil edilir."

 

SONUÇ: 13 Eylül 2014'te yapılan değişiklikle yazılılarda başarısızlık durumunda %50 şartı kaldırldı yerine dönem sonunda yapılacak olan ek sınav getirildi.

 

 

YAZILI SINAVLAR TEST Mİ KLASİK Mİ YAPILIR?

 

MADDE 45-(2) Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.

 

SONUÇ: Yazılı sınavların yapılış şekli her iki yönetmelikte de değişmedi. Bu maddeye göre zorunlu olmadığı sürece test yapılmayacak. Sınavların klasik ve yoruma dayalı yapılması esastır.

 

 

İŞTE YAPILAN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

 

 

1- Yazılı sınavla değerlendirme sayısı üçten ikiye indirildi.  Performans  ve uygulamaya dayalı değerlendirmeye daha fazla imkan vermek amaçlandı.

 

 

2- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında  özellikle  12. sınıf öğrencileri haftada üç gün uygulamalı derslerin eğitimini işletmelerde gördüklerinden, tüm  öğrencilerin  aynı gün okulda bulunması mümkün olmadığından “mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz” hükmü getirildi.

 

 

3- Yazılı sınavlardan sonra başarısız öğrenciler için yapılan sınav tekrarı dönem sonlarında yapılacak ek bir sınava dönüştürüldü.

 

4- Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen  öğrencilerin  sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılacak.

 

 

5- Kasım ve nisan aylarında yapılan sorumluluk sınavları, dönem başlarına alındı. Böylece  özellikle  son sınıf öğrencilerinin daha erken mezun olabilmelerine imkan sağlandı. Sınavların daha  sağlıklı  ve güvenli yapılması amacıyla öğretmen sayısı ikiye çıkarıldı.

 

6- Öğrencinin talebi halinde sınav evrakı ders öğretmeni veya öğretmenleri ve öğrenciyle birlikte bir kez daha incelenebilecek, isterse öğrenci velisi  proje ,  performans  çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde itirazda bulunabilecek. Oluşturulacak komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenerek veliye bildirilecek.

 

 

7- Ortaöğretim kurumlarında her dönemde tüm derslerden iki  performans  puanı verilecek. Bunlardan biri yapılan  performans  çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilecek ve zümre kararıyla  performans  çalışmasına dayalı olarak bir  performans  puanı daha verilebilecek. Böylece  performans  çalışmalarına ve değerlendirilmesine açıklık getirildi.

 

 

8- Sınavsız öğrenci alanortaöğretim kurumu kalmadığı için 2 yıl üst üste hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin  okulla ilişiği kesilerek hazırlık sınıfı bulunmayan diğer ortaöğretim kurumlarının 9. sınıfına kayıtları yapılacak.

 

 

9- Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9. sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrenciler birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersinden dönemin ilk haftası yerine, ekim ayının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınacak.

 

BURHAN DEMİR

ogretmenler.biz

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol