Öğretmen Diyarı

LİSELERDE YAZILI SINAVLAR DEĞİŞTİ

1 TEMMUZ 2015 de liselerde yazılı sınavlarla ilgili önemli değişiklikler yapıldı.

Buna daha iyi odaklanmanız için şu soruyu sorarak başlayalım:

Liselerde öğrenciler 3.yazılıya girmeyebilir mi?

Bu sorunun cevabı ile ilgili bir yorum yapmadan önce yeni ve eski maddeleri birlikte ele alalım.

1 Temmuz 2015 tarihli “MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”e göre göze çarpan bir diğer değişikliğe göre yazılı sınav sayısını zümre öğretmenleri belirleyecek.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır. Öğrenciler her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorundadırlar.

Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden; üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz. Sınav tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.

b)Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireyselveya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındanişletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz."

Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir.

CEVAP (YORUM):

1 Temmuz 2015 tarihli değişikliğin 10.maddesinin a fıkrasına göre her dersten en az iki yazılı sınav yapılacak. Zümre öğretmenleri isterseler ders saati iki olan bir dersten üç yazılı bile yapabilirler.

Önceki yönetmeliğe göre "üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz" şeklinde öğretmenleri üç yazılı yapmaya zorlayan ifade vardı. Şimdi bu ifade, yeni yönetmelikle zümre öğretmenleri kararına bırakılmış.

Yani 3 saatlik-4 saatlik bir dersten öğretmenler zümrede karar alarak 2 yazılı da yapabilirler. Önceden 3 saatlik bir dersten üç yazılı sınav yapmak zorunluydu.

Diğer bir konuda öğrencilerle ilgili.

Diyelim ki öğretmenler herhangi bir dersten üç yazılı yapma kararı aldılar. Öğrenciler, bu dersin sadece iki yazılı sınavına katılmak zorundalar. İsteyen öğrenci üç yazılıdan birine katılmayabilir.

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim