Öğretmen Diyarı

LİSELERDE PERFORMANS ÖDEVİ SORUNU

Performans ödevi, öğrenciningerçekleştirdiği ya da tamamladığı ve belirli performans ölçütlerine göredeğerlendirilen etkinlik ya da ödevden oluşur. Kısa süreli çalışmalardır. Performans ödevleri öğrencininbilgisini günlük hayatta nasıl kullandığını ölçmek amacıyla verilenödevlerdir. Tüm derslerden her dönemiçin en az bir performans ödevi hazırlanır. Bireysel olabileceği gibi grup olarak ta hazırlanabilir. Genellikle sınıfın bütün öğrencileri aynı konu üzerinde çalışırlar. 40 saat ders gören bir öğrenci dönem başına 30 performans ödevi hazırlar. Yıllık toplamda ise ortalama 60 performans ödevi demektir. Bu kadar fazla performansödevini hiçbir öğrenci tek başına hazırlayamaz, hazırlamaya kalkarsa sınavlara çalışacakzaman bulamaz. Kimseye sormadan, danışmadan, masa başında sistem değişikliğine gidilirse böyle olması gayet normaldir.

Performans ödevlerinin çokluğu ve zorluğundan hem öğrenciler, hem öğretmenler, hem de veliler şikayet etmektedirler. İlgililerin büyük çoğunluğu bu tutar tarafı olmayansistemin değiştirilmesini istiyor. Öğretmenlerin önemli bir kısmı performans ödevlerinin amacına ulaşmadığını, ödevlerin tamamına yakın kısmının internetten hazır indirildiğini,değerlendirme konusunda da sıkıntılar yaşandığını belirtiyorlar. Ödev zamanlamasının,puanlama sisteminin, kişisel farklılıkların nasıl aşılacağının açık olmaması işi daha da zorlaştırmaktadır. Performans ödevi liselere konulurken işleyiş, değerlendirmeölçütlerinin ve sınırların daha net olması gerekirdi. Net olmayan koşul ve sınırlardeğerlendirme güvenilirliğini oldukça düşürmektedir. Önemli sayıda öğrencinin bu ödevlerini başkalarına yaptırdıkları ya da internetten indirip hiç okumadan teslim ettiği bilinen bir gerçektir. Böyle olunca da doğrudan sınıf geçmeyi etkileyen bir veya daha fazla ödev notunun eşitlik ilkesini zedelediğini açıkça görebilirsiniz. Bu ödevlerin tamamıöğretmen gözetiminde ve okulda yapılmış olsaydı güvenilirlikten bahsedebilirdik. Mevcutsistem içinde bunun da mümkün olmadığına göre sistem oldukça güvensiz ve etkisizdir.

Önemli bir kısmı tekrarlanan ortak sınavlarla beraber düşünüldüğünde durum daha da vahim hale gelmektedir. Çünkü sürekli yapılan sınavlar işlenebilen ders saati sayısını oldukça düşürmektedir. Bunun üstüne performans ödevleri ile yoğun zaman kaybı konuların yetişmemesine, ve öğrencilerin eksik bilgi ile yılı bitirmesine neden olmaktadır. Eksik konu bilgisi ile mezun olan öğrenciler ayrı bir sorun teşkil edecektir. Ayrıca YGS, LYS gibi sınavların baskısı bu ödevlerin öğrenciler tarafından fazla önemsenmemesineneden olmaktadır. Ortak sınavlardan alınan notların bu ödevler üzerinde bir baskı unsuru olduğu ise ayrı bir gerçektir. Şöyle ki; öğretmen, performans ödevinin öğrencitarafından hazırlanmadığını biliyorsa, ödev internetten indirildiyse, diğer bir öğrencidenbire bir kopya olarak alındı ise, ödev mükemmel bile olsa yazılı notları düşük bir öğrenciyenasıl not takdir edilecektir? Yazılılardan çok düşük not alan bir öğrenciye not verilirkenobjektif olunabilecek midir? Yazılı notları çok yüksek olan birine kötü bir ödevdenverilmesi gereken düşük not objektif olarak nasıl verilecektir? Bu notlar yüzündenöğretmen, öğrenci, veli ve idare arasında oluşan gerilimler nasıl giderilecektir?

Yapılması gerek en iyi şey performans ödevlerinin kaldırılması, sözlü notu sistemine geri dönülmesidir. Bu hem öğretmene olan güveni tekrar artıracak, hem de daha sağlıklı birdeğerlendirmenin önünü açacaktır. Bu ödevler daha geniş anlamı ile proje olarak yaptırılıp, daha objektif kriterlerle değerlendirilip, başarı düzeyi belirlemede kullanılabilir. Ama bunun da her dersten değil, birkaç ders ile sınırlı olması gerekir. Bu sistem, eğitiminmutfağında çalışan kişilerin fikri alınarak ve iyi irdelenerek getirilmelidir. Yoksa her zamanolduğu gibi ‘’ben yaptım oldu’’ anlayışı ile bir yere varamayız. Buralarda sürekli sistemve işleyiş üzerine tartışırız.

Hüseyin ASAR

kamudanhaber

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol