Öğretmen Diyarı

Liselerde +1 Sınavlar Ne Zaman Yapılacak?

2014-2015 eğitim-öğretim yılının 1. Döneminin sonuna yaklaşıyoruz. Bu haberimizde 1. Dönem notlarının nasıl girileceğini değerlendireceğiz.

GAZETEKAMU / ÖZEL HABER - ZEKİ KARA

 

13/09/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle birlikte liselerde sınavlar yeniden düzenlenmişti. 2014-2015 eğitim-öğretim yılının 1. Döneminin sonuna yaklaşıyoruz. Bu haberimizde 1. Dönem notlarının nasıl girileceğini değerlendireceğiz.

 

Her Dersten En Az 2 (iki) Sınav Yapılacak!

 

Yönetmeliğe göre haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılısınav yapılacak. Sınav sayısıve tarihleri her dönem başında zümre başkanlarıkurulunca belirlenecek ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilecek. Bir dönemde bir dersten 2’den fazla sınav yapmak isteyen öğretmenler, zümre kararı alarak okul idaresine bildireceklerdir. Okul idaresi de sınav takvimini taleplere göre düzenleyeceklerdir.

 

Birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılısınavlarıortak yapılmakta ve ortak değerlendirilmektedir. Sınavlarınşube ve sınıflar bazında sınav analizleri mutlaka yapılmalıdır. Konu ve kazanım eksikliği görülenöğrencilerin durumları, ders ve zümreöğretmenleri tarafından yapılan analizlere göre yeniden değerlendirilecektir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitimeöğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz.

 

Uygulamalınitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamaküzere ve dersinözelliğine göre yazılıve uygulamalıolarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilmektedir. Sınavlarınşekli, sayısıve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalısınav yapılacağızümreöğretmenler kurulunda belirlenip okul müdürünün onayına bağlıolarak uygulanmaktadır.

 

Ayrıca Dil derslerinin sınavlarıdinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileriniölçmek için yazılıve uygulamalı olarak yapılabilmektedir.

 

Her Dersten En Az 2 (iki) Performans Puanı Verilecek!

 

Her dönemde tüm derslerden iki performans puanıverilir. Bunlardan birisi Ders programındaöngörülen eleştirel düşünme, problemçözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığınıkullanma ve araştırma sonucu elde edilen kazanımların yazılı, sözlüve/veya uygulamalıolarak paylaşılmasına yönelik dersöğretmeninin gözetiminde yapılan bireysel veya grupçalışmasını, diğeri iseöğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım veörnek davranışlarına göre verilmektedir. Zümre kararıyla performansçalışmasına dayalıolarak bir performans puanıdaha verilebilmektedir.

 

+1 Sınav Ne Zaman Yapılacak?

 

Yönetmeliğe göreyazılısınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunanöğrenciler için her birdersten dönem sonunda ayrıca ortak bir sınav daha yapılacaktır. Bu sınava isteyen başarılıöğrenciler de girecektir ve sınavdan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilecektir. 2. sınavlar yılbaşından önce tamamlanmalıdır. Öğrencilerin sınav puanlarıyla birlikte 2 performans puanı girilecektir. 4 puanın ortalaması 50’nin altında olan öğrenciler +1 sınava gireceklerdir. +1 sınav takvimi yılbaşından hemen sonra tüm okullarda ilan edilmelidir. Ocak’ın ilk iki haftası +1 sınavlara ayrılacaktır. Öğretmenlerin, öğrencilerin performans puanlarını geciktirmemesi gerekir.

 

Soru: +1 sınavı yapmak zorunlu mudur?

 

Cevap: Yazılı sınav ve performans değerlendirmeleri sonrasında başarısız dersi olan öğrencilere yönelik +1 sınav yapılmak zorundadır. Herhangi bir dersten şube ve sınıftaki tüm öğrenciler başarılıysa +1 sınav yapılmayacaktır.

 

Soru: +1 sınava başarılı öğrenciler girmeli midir?

 

Cevap: Yapılacak olan +1 sınava tüm öğrencilerin katılma hakkı vardır ancak dönem puanını etkileyeceği için başarılı öğrencilerin puanlarında düşmelere sebep olabilir. Bu husus öğrencilere duyurulmalıdır.

 

Soru: Performans çalışması yazılı olmak zorunda mıdır?

 

Cevap: Performans çalışması yazılı, sözlü veya uygulamalı şekilde yaptırılabilir. Bireysel veya grup çalışması şeklinde de olabilir. Derslerin içeriğine göre öğrenciye bir görev verilmelidir.

kaynak: "www.gazetekamu.com" 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol