Öğretmen Diyarı

KPSS 2015/2 YERLEŞTİRMESİ İLE ATANACAK OLANLARIN MEHİL MÜDDETİ OLACAK MI?

2014 yılında yapılan KPSS sonuçlarına istinaden yapılacak olan 2015/2 merkezi yerleştirmeleri neticesinde kamu kurumlarına ait kadrolara atanacakların, belli bir süre içerisinde görevlerine başlamaları gerekecek.


 
ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme sonucunda, ilgili kurum tarafından ataması yapılacak olanlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen süreler (mehil müddeti) içinde görevlerine başlamak zorunda olacaklar.

Ataması yapılanlar ne zaman göreve başlamak zorunda?

657 sayılı Kanuna göre, ilk defa veya yeniden atananlardan;

-Aynı yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

-Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Aynı yer ve başka yer neresidir?

Göreve başlama süreleri, memurun göreve başlayacağı yerin “aynı yer” veya “başka yer” olmasına göre farklı belirlenmiştir. Ancak, “aynı yer” ve “başka yer” ibareleri konusunda 657 sayılı Kanunda herhangi bir hüküm yer almamakla birlikte, 6245 sayılı Harcırah Kanununda “aynı yer” kavramı “memuriyet mahalli” olarak tarif edilirken, bu yerler dışındaki yerlerin ise “başka yer” sayılacağı ifade edilmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre;

-Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade eder.

-Başka yer: Yukarıda yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri ifade eder.

Memuriyet mahallinin sınırları konusunda özellikle büyükşehir belediyesi olan illere ilişkin olarak doğabilecek tereddütleri gidermek konusunda çıkarılmış olan Tebliğ için tıklayınız ...

Süresi içinde göreve başlanmazsa ne olur?

Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yukarıda belirtilen süreler içinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu sebeple ataması iptal edilenler, 2014 KPSS sonuçlarına göre izleyen dönemlerde yapılacak yerleştirmelere başvuruda bulunamayacakları gibi, 1 yıl süreyle Devlet memurluğuna de giremezler.

Ayrıca, belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerden dolayı görevlerine başlayamayanların atamaları ise, göreve başlamama halinin iki ayı aşması durumunda atamaya yetkili makamlarca iptal edilecektir.

Kaynak: "memurunyeri.com" 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim