Öğretmen Diyarı

Kapatılan okullar için ödenen ücretler geri alınabilecek
15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan okulların borç ödeme düzenlemesi 17 Ağustos’ta çıkarılan KHK ile yapıldı. Buna göre, kapatılan okullardan alacaklı olanlar 16 Ekim’e kadar Maliye Bakanlığı ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilecek. Bununla birlikte ödemeler, kamuya ve finans kurumlarına olan borçları, ardından elektrik, su ve iletişim borçlarının ödenmesinin ardından yapılacak.
17 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de, 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 5. Maddesinde yer alan düzenleme ile mal ve hizmet ilişkisinden dolayı alacaklı olanların başvuru şekli düzenlendi.
Kararnamenin 5. Maddesi 1. Fıkrasında, devir işlemlerine ilişkin tedbirler aşağıdaki şekilde açıklandı:
20.07.2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının her türlü taşınır, taşınmaz, malvarlığı, alacak ve hakları ile belge ve evraklarının (devralınan varlık); her türlü tespit işlemini yapmaya, kapsamını belirlemeye, idare etmeye, avans dahil her türlü alacak, senet, çek ve diğer kıymetli evraka ilişkin olarak dava ve icra takibi ile diğer her türlü işlemi yapmaya, devralınan varlıklarla ilgili olup kanaat getirici defter, kayıt ve belgelerle tevsik edilen borç ve yükümlülükleri tespite ve hiçbir şekilde devralınan varlıkların değerini geçmemesi, ek mali külfet getirmemesi, kefaletten doğmaması ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’ne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla bu varlıkların değerlendirilmesi suretiyle bunları uygun bir takvim dahilinde ödemeye, kapatılan kurum ve kuruluşların taahhüt ve garanti ettiği ancak vermediği mal ve hizmet bedellerinin ödemesini durdurmaya veya ödemeye, tahsili mümkün olmadığı anlaşılan veya tahsilinde ve takibinde yarar bulunmayan hak ve alacaklar ile taahhüt ve garantilerin tahsilinden vazgeçmeye, her türlü sulh işlemini yapmaya, devralınan varlıklarla ilişkili kredi veya gerçek bir mal veya hizmet ilişkisine dayanan borçlar nedeniyle konulmuş ve daha önce kaldırılmış takyidatları kredinin veya borcun ödenebilmesini sağlamak amacıyla kaldırıldığı andaki koşullarla tekrar koydurmaya ve ihyaya, menkul rehinleri dikkate almaya, devralınan varlıklara konulan takyidatların sınırlarını belirlemeye ve kaldırmaya, finansal kiralama dahil sözleşmelerin feshine veya devamına karar vermeye, devralınan varlıkların idaresi, değerlendirilmesi, elden çıkarılması için gerekli her türlü tedbiri almaya, gerektiğinde devralınan varlıkların tasfiyesi veya satışı amacıyla uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarına devretmeye, devir kapsamında olmadığı belirlenen varlıkları iadeye, kapatılanların gerçek kişiye ait olması halinde devralınacak varlıkların kapsamını belirlemeye, tereddütleri gidermeye, uygulamaları yönlendirmeye, bütün bu işlemleri yapmak amacıyla usul ve esasları belirlemeye, vakıflar yönünden Vakıflar Genel Müdürlüğü, diğerleri yönünden Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
48 BİN LİRA ÖDEMİŞTİ
15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ bağlantılı bin 61 özel okul kapatıldı. Bununla birlikte bu okulların FETÖ bağlantısını bilmeden bu okullara çocuklarını kaydeden ve öğretim ücretini ödeyen velileler de mağdur olduklarını belirtmişti. En son Atatürkçü olarak bildiği için çoğunu bu okullardan birine kaydeden bir veli iki çocuğu için 48 bin lira ödemiş, mağduriyeti basında yer almıştı.
 
60 GÜN İÇİNDE BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Esma Gülbenk, “Birinci fıkra kapsamında tespite konu edilebilecek borç ve yükümlülüklere ilişkin olarak hak iddiasında bulunanlarca, yani kapatılan özel okullara ödeme yapmış olan velilerce, 17 Ağustos 2016 tarihinden itibaren altmış günlük hak düşürücü süre içerisinde ilgili idareye ( Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Maliye Bakanlığı) kanaat getirici defler, kayıt ve ödeme belgeleri ile müracaat edilmesi gerekiyor. 17 Ağustos 2016 tarihinden sonra kapatılan özel okullarda 60 günlük hak düşürücü süre kapatma tarihinden başlayacak.
60 günlük sürenin hak düşürücü süre olduğundan, bu süre içinde başvurulmaması halinde bir daha talepte bulunulmasının mümkün olmayacağını kaydeden Gülbenk, kapatılan okulların borçlarının ödenmesinde sıralamanın aşağıdaki gibi olacağını aktardı:
1-Malvarlığının aynından doğan vergi borçları( örneğin emlak vergisi ya da taşıtlarda motorlu taşıt vergisi)
2-Rehinli alacaklar( Kapatılan okula ait bina, arsa,taşıt vb üzerinde bulunan rehinli alacaklar)
3-Kapatılan okul çalışanlarının tahakkuk eden SGK prim borçları,
4-Kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi borçlar,
5-Enerji, iletişim ve su kullanım borçları,
6-Çeşidine bakılmaksızın beşyüz Türk Lirasını geçmeyen borçlar ve diğerleri şeklinde sıralama esas alınacaktır.
Sıralamaya bakıldığında kapatılan okulların öncelikle kamuya ve finans kurumlarına olan borçları, ardından elektrik, su ve iletişim borçlarının ödeneceğine dikkat çeken Gülbenk, “Tüm bu ödemeler yapıldıktan sonra öğrencilerin kayıtları esnasında ödeme yapan velilerin alacaklarına sıra gelecek.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, öğrenci velilerinin yaptıkları ödemelerin iadesi talebi ile ilgili idareye, 60 gün içinde yani en geç 16 Ekim 2016 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor” diye konuştu.


Kaynak: Sözcü

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim