Öğretmen Diyarı

Kanada Okulları ile Kanada müfredatı Türkiye’ye uyarlandı
 Kanada, eğitim sistemi ile dünyanın başarılı ülkeleri arasında en üst sıralarda yer alıyor. Kanada Okulları, Türk ve Kanadalı eğitmenlerden oluşan uzman bir eğitmen ve araştırmacı grubunun çalışmaları sonunda, Kanada eğitim sisteminin ve müfredatının Türkiye'ye en uygun şekilde adapte edilmesini sağlayacak adımları belirledi ve buna göre akademik gereklilikler sağlayarak eğitim sistemini Türkiye’de hayata geçirdi.
kanada-okulları

Geçtiğimiz akademik yılda Levent ve Çamlıca'da açılan ve büyük ilgi gören anaokullarının ardından, 2016-2017 akademik yılında da Ulus Kampüsü'nde Kanada İlkokulu eğitim hayatına başlayacak. Kanada Okulları’nın Türkiye ile buluşma hikâyesini Kanada Okulları Türkiye Koordinatörü Ayşen Karşit ile konuştuk.

Karşit, Kanada Okulları'nın Türkiye’ye geliş hikayesini şöyle anlattı:

Kanada Okulları dünyanın çeşitli ülkelerinde Kanada Eğitim Bakanlığı'nın girişimi ve desteğiyle kuruluyor. Kanada bu eğitim sistemini, uzun yıllardır dünya genelinde 14 ülkede uyguluyor. Bu sistem dâhilinde, mevcut ülkenin eğitim sistemine Kanada standartları da getirilmiş oluyor. Böylece, küçük yaşlardan itibaren çok kültürlü ve çok dilli eğitim alma fırsatı yakalayan öğrenciler, öğrencilik hayatları boyunca birçok önemli ayrıcalıktan yararlanma şansı kazanıyor.

Türkiye'de Kanada Okulları'nın açılması da uzun bir araştırma ve hazırlık süreci sonunda hayata geçirildi. Eylül 2008'de Türkiye ve Kanada arasında akademik işbirliği süreci başladı. Süreç kapsamında Türk eğitimciler Kanada'ya bir ziyaret gerçekleştirerek Nova Scotia, Ontario ve New Brunswick eyaletlerindeki eğitim sistemlerini yerinde incelediler. Ayrıca, Kanada ve Türkiye arasında ne gibi ortak eğitim çalışmaları yapılabileceği ayrıntılı olarak görüşüldü. Daha sonra Kanada heyeti Türkiye'den giden grubun davetlisi olarak Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Kanadalı eğitimci heyetinin de Türkiye'deki eğitim sistemini ve projeleri yerinde incelemesinin ardından, Türk eğitmenlerden ve Kanada Eğitim Bakanlığı (NS) yetkililerinden oluşan iki grup arasında akademik ortaklık anlaşmaları imzalanmasına karar verildi. Bu akademik projeler çerçevesinde; iki ülke arasında müfredatların paylaşımı, öğretmenlerin profesyonel gelişim bazında eğitilmesi, öğrencilerin karşılıklı ziyaretlerde bulunmaları gibi konular üzerinde anlaşıldı.

kanada-okulları_1

Brezilya, Çin, İtalya, Güney Kore gibi ülkelerde modelin başarıyla uygulanması ve öğretmen-öğrenci profillerinin Türkiye ile büyük benzerlikler taşıması nedeniyle Kanada Okulları Projesi'nin Türkiye'de de başarıyla uygulanabileceği sonucuna varan Kanada Eğitim Bakanlığı, bu projeyi hayata koymak için resmen harekete geçti ve Ekim 2010 itibariyle Türkiye'de Kanada okulları açılması ile ilgili resmi çalışmalara başladı. Ekim 2010'dan, anaokullarımızın açıldığı 2015-2016 akademik yılına kadar olan süreçte ilk olarak Türkiye'deki veliler ve öğretmenler ile odak grup (focus group) çalışmaları yapıldı ve görüşleri alındı, iki ülke müfredatı paylaşıldı, dersler incelendi ve konular kararlaştırıldı. Uzman bir eğitmen ve araştırmacı grubunun yaptığı bu çalışmalar sonunda, Kanada eğitim sisteminin ve müfredatının Türkiye'ye en uygun şekilde adapte edilmesini sağlayacak adımlar belirlendi ve bu çalışmalar hızla tamamlanarak akademik gereklilikler sağlanmış oldu. Kanada Eğitim ve Erken Çocukluk Gelişimi Departmanı (EECD Education and Early Childhood Development) tarafından geliştirilen değer odaklı sistemin uyarlanması, odağa alınacak pedagojik yaklaşımın belirlenmesi, ders programlarının Türkiye'deki kültür ve eğitim gelenekleriyle harmanlanarak oluşturulması gibi incelikli süreçlerin ardından Kanada müfredatı Türkiye'ye tam anlamıyla uyarlanmış oldu.

Okul lokasyonlarının seçilmesi ve okul binalarının hazırlanmasının ardından, 2015-2016 akademik yılında Kanada Okulları, Anaokulu projesi ile Türkiye'de okul öncesi eğitime başladı. Geçtiğimiz akademik yılda Levent ve Çamlıca'da açılan ve büyük ilgi gören anaokullarının ardından, 2016-2017 akademik yılında da Ulus Kampüsü'nde Kanada İlkokulu eğitim hayatına başlayacak.

kanada-okulları_2

Başarılı eğitim sistemlerinde öğretmenin rolü de oldukça önemli. Nasıl bir öğretmen modeli var Kanada okullarında?

Öncelikle şunu belirtmemizde fayda var. Kanada Okulları'nda anaokulundan ilköğretimin sonuna kadar tüm sınıflarımızda bir Kanadalı bir de Türk olmak üzere iki öğretmen bulunuyor. Böylece öğrencilerin terminolojik bir eksiği de kalmıyor. Kanadalı öğretmenlerimiz direkt olarak Kanada Eğitim Bakanlığı tarafından okulumuza atanan öğretmenlerden oluşuyor. Türk öğretmenlerimiz de sadece İngilizce bilen değil her alanda çok iyi eğitimli bir kadrodan oluşuyor. Genel olarak öğretmenlerimizin özelliklerine bakacak olursak, Kanada Okulları'nın eğitim kadrosu alanında uzman, okul öncesi eğitim sertifikasına sahip, mesleki gelişimini destekleyici çalışmalara istekle katılan eğitimcilerden oluşur. Öğretmenlerimiz Kanadalı eğitim uzmanlarıyla sürekli etkileşim içinde olarak müfredatı en iyi şekilde uygulamaya dair çaba gösterir.  Bunun yanı sıra gelişmeye ve yeniliğe açık olan öğretmenlerimiz alanında gerçekleşen gelişmeleri takip eder ve teoriyi pratiğe dönüştürebilmek için çalışmalarda bulunur. Kanada Okulları öğretmenleri araştıran, merak eden ve soru soran çocuklar yetiştirebilmek için önce kendilerinin sorgulamaları ve araştırma yapmaları gerektiğini bilirler. Çok dilli ve çok kültürlü olan Kanada Okulları öğretmenleri İngilizceyi eğitimin her anında aktif olarak yaşatırlar. Çocukların İngilizceyi içselleştirerek öğrenebilmeleri için günün her anında İngilizceyi kullanmalarını teşvik ederler. Kanada Okulları öğretmenleri; ‘oyun oynama'nın çocukların hakkı olduğunu bilir ve oyun yoluyla çocukların daha derinlemesine öğrenerek kendi potansiyellerini gerçekleştirdiklerine inanırlar. Bu sebeple eğitim ortamını çocukların oyunlarını ve böylece öğrenme alanlarını zenginleştirerek kurgularlar.

Kanada Okulları öğretmenleri çocukların ihtiyaçlarına ve isteklerine karşı duyarlıdır. Her çocuğun birey olarak ihtiyaçları olduğunu bilir ve bu ihtiyaçları karşılayabilmek için çeşitli yöntemler geliştirir. Öğretmenlerimiz çocukların kişisel gelişimlerini takip ve analiz etmek için çocukların davranışlarını gözlemler ve gelişimlerini desteklemek adına çeşitli çalışmalarda bulur.

kanada-okulları_3

Başarılı bir sistem oluşturabilmek için okul öncesi eğitiminin önemi nedir? Kanada Okulları Türkiye’de eğitim öğretime neden anaokulu eğitimi ile başladı?

Okul öncesi eğitim özellikle yabancı dile hazırlık açısından çok büyük bir önem taşıyor. Kanada Anaokulu'nda günlük program çocukların tüm alanlardaki gelişimini destekleyecek şekilde planlanıyor. Çocuklarımızla gün boyunca yabancı dilde iletişim kuruluyor ve merak uyandırıcı etkinliklere katılırken doğal yoldan dili öğrenmeleri sağlanıyor. Yaş gruplarının gelişimsel hedeflerine uygun bir şekilde hazırlanmış programın içeriği, eğlenerek öğrenme temeline dayanıyor. Çember zamanı, düşünme-sorgulama zamanı, hikaye dinleme-oluşturma, tekerleme, kukla etkinliklerini içeren dil etkinlikleri, sanat ve yaratıcı etkinlikler, müzik ve ritim, fiziksel aktiviteler, bireysel ve grup oyunları, açık hava etkinlikleri, fen ve matematik çalışmalarının yanı sıra farklı kaynak listesine sahip program, onlarda zaten var olan doğal öğrenme merakını ve keşfetme isteğini disiplinler arası temaları yolu ile pekiştirerek dil becerilerinin gelişimini hedefliyor.

Anadili İngilizce olan eğitmenler tarafından sürdürülen İngilizce eğitimi yanında gün içinde belirli Türkçe çalışmalarına da yer veriliyor. Haftalık programlarında yer alan Fransızca etkinlik saati ile de öğrencilerin Fransızcayı sevmeleri hedefleniyor.

kanada-okulları_2


Sınav odaklı bir Türk eğitim sistemi ve sınavlardan daha bağımsız bir Kanada. Nasıl bir müfredat hazırlandı?

Kanada Okulları olarak Türk eğitim sistemine bağlıyız. Kanada Okulları'nın açılışından önce de, Türk ve Kanadalı eğitmenlerden oluşan uzman bir eğitmen ve araştırmacı grubunun çalışmaları sonunda, Kanada eğitim sisteminin ve müfredatının Türkiye'ye en uygun şekilde adapte edilmesini sağlayacak adımlar belirlendi ve buna göre akademik gereklilikler sağlandı. Kanada Eğitim ve Erken Çocukluk Gelişimi Departmanı (EECD Education and Early Childhood Development) tarafından geliştirilen değer odaklı sistemin uyarlanması, odağa alınacak pedagojik yaklaşımın belirlenmesi, ders programlarının Türkiye'deki kültür ve eğitim gelenekleriyle harmanlanarak oluşturulması gibi incelikli süreçlerin ardından Kanada müfredatı Türkiye'ye tam anlamıyla uyarlanmış oldu.

Bu okulu tercih edenler kendilerini nasıl bir eğitime hazırlasınlar?

Kanada Okulları'nı mevcut okullardan ayıran çok sayıda özellik var. Ama bunlardan en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Kanadalı öğrencilerle eşit şartlarda eğitim olanağı

Kanada Okulları'na kayıt olan her öğrenci Kanada Eğitim Bakanlığı'na bildiriliyor ve Kanadalı öğrencilerle eşit şartlarda eğitim aldığı belgelendiriliyor. Kanada İlkokulu öğrencileri, eğitimlerinin herhangi bir aşamasında, kayıp yaşamadan Kanada'da eğitimlerine devam edebiliyor. Kanada İlkokulu öğrencileri spor eğitimlerini de Kanadalı spor eğitmenlerinden alarak, Kanada’ya özgü sporlarda da branşlaşma olanağına sahip oluyor.

2. Kanada Eğitim Bakanlığı tarafından atanan uzman öğretmenler

Kanada Okulları'nda çalışan tüm yabancı öğretmenler, Kanada'da görev yapmış ve Kanada Eğitim Bakanlığı tarafından atanmış eğitimcilerden oluşuyor. Kanada Okulları eğitim kadrosunun dil eğitimi ve akademik alanlardaki uzmanlığı ile eğitimcilikte sahip oldukları deneyim, hem Türk hem de Kanadalı direktörler tarafından dikkatlice değerlendiriliyor. Ayrıca Kanada Okulları'nda her sınıfa bir yabancı bir de Türk öğretmen giriyor. Böylece öğrencilerin terminolojik bir eksiği de kalmıyor.

3. Anaokulundan itibaren çok dilli eğitim

Kanada Okulları öğrencileri anaokulundan itibaren İngilizce ve Fransızca eğitim alıyor. Kanada İlkokulu'nda ise öğrenciler 1. sınıftan itibaren, İngilizce ve Fransızca eğitim alıyor. İlkokulda Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersleri dışındaki tüm dersler, Kanadalı öğretmenler tarafından İngilizce olarak veriliyor. İkinci yabancı dil olarak, yine anadili Fransızca olan öğretmenler tarafından Fransızca eğitim veriliyor. Böylece öğrenciler üç dille büyümenin avantajlarını hayatları boyunca yaşıyorlar.

4. Kanada üniversitelerine doğrudan geçiş hakkı

İlkokulun ardından, Kanada Okulları'nın önümüzdeki yıllarda açılması planlanan ortaokul ve lisesinden mezun olan öğrenciler, yükseköğrenimlerine dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı Kanada’da, doğrudan devam etme hakkına sahip olacak. Yani, diğer yabancı öğrenciler gibi dil yeterlilik sınavına girmek, hazırlık sınıfında okumak gibi ‘şartlı kabul’ koşullarını yerine getirmek zorunda olmayacaklar.

5. Eğitimde süreklilik, Sarmal Yaklaşım’ın avantajları ile Kanada Okulları'nda

Kanada İlkokulu ders programında, derinleşen zorluk seviyelerine bağlı ana kavramlardan oluşan ve bu kavramların zaman içinde sürekli tekrar edildiği ‘Sarmal Yaklaşım' uygulanıyor. Böylece kavramlar yıllar içinde tekrarlanarak, öğrencilerin o konuda daha derin bilgi edinmeleri ve eğitimde süreklilik sağlanıyor.

6. ‘Organik Yaşam' felsefesi

Kanada Anaokulu'nda başlayan organik beslenme anlayışı, Kanada İlkokulu'nda birkaç adım ileriye giderek, okulun tüm alanlarında hissedilen bir ‘Organik Yaşam' felsefesine dönüşüyor. Öğrencilerimize, okul öncesinden başlayarak sağlıklı beslenmeyi bir yaşam biçimi haline getirmeyi öğretiyoruz. Yüzde 100 organik bir okul olduğumuzu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz, bu konuda çok iddialıyız. Çünkü sertifikalıyız ve denetleniyoruz

Dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ülkeler arasında ilk 10’da yer alıyor Kanada. Bu başarı nasıl sağlandı?

Kanada eğitim sistemi, İngilizce konuşulan ülkeler arasında ilk üçte yer alıyor. Dünya genelinde ise en iyi ilk 10 eğitim sistemi arasında bulunuyor. Kanada eğitim sisteminin bugünkü haline gelmesi 10 yıl gibi uzun soluklu bir çalışmaya dayanıyor. Başta İngiltere olmak üzere eğitim alanında dünyanın önde gelen ülkelerinin sistemlerini inceleyen, Reggio Emilia gibi farklı eğitim sistemleri hakkında araştırmalar yapan Kanada devleti, sonunda Avustralya’da uygulanan sistemin başarısının ardından gitme ve üniversitelerle birlikte çalışarak bu çerçevede kendi özel sistemlerini oluşturma kararı alıyor. İngilizce kaynaklara kolayca ulaşım sağlama olanağı da bu sistemin başarısını arttırıyor.

Nasıl bireyler yetiştirmeyi hedefliyorsunuz?

Öncelikli amacımız kendi kültürüne ve farklı kültürlere saygılı, geleceğin iyi eğitimli, başarılı, sevgi ve saygı dolu bireylerini yetiştirmek. Okulların, çocukların yeteneklerinin beslendiği yerler olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle; onlara keşfedebilecekleri, test edip öğrenebilecekleri, dokunabilecekleri ve çevrelerindeki dünya ile fiziksel etkileşime geçebilecekleri bir özgürlük alanı sunuyoruz. Planlı, ölçülebilir ve sürdürülebilir içeriklere sahip eğitim ve öğrenme sistemleri geliştirerek çocuklarımızı, mutlu bir çocukluktan beslenen bireyler olara yetiştirmenin sorumluluğuyla hareket ediyoruz.

Türk velileri, uyguladığınız sistemde en fazla şaşırtan ve en memnun kılan ne oluyor?

Türk velileri Kanada’dan gelen 20-30 yıllık tecrübeye sahip sertifikalı öğretmenlerimizin Türkiye’ye nasıl kolayca adapte olduklarını, Türk öğrenci ve öğretmenleriyle, hatta velilerle kurdukları sıcak ilişkileri görünce çok şaşırıyorlar. Kanadalı öğretmenlerin şaşkınlığı ise Türk öğrencilerin yüksek motivasyonlu, başarmaya ve çalışmaya istekli, şevk dolu çocuklar olduğunu gördükleri anda başlıyor. Türk meslektaşlarını da son derece kültürlü, bilgili ve öğretme aşkıyla dolu insanlar olarak tanımlıyorlar. Kanada Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye'de yaptığı araştırmaların sonuçları da bunu doğruluyor; Türk velisi eğitime çok tutkulu ve Türk öğrencileri son derece zeki ve çalışkan. Bu kapsamda İngilizce dil eğitiminin en iyi seviyede verilmesi için Kanada Okulları'nın Türkiye'de okul öncesi eğitimden başlaması gerektiğine karar verildi. Çünkü Kanada’dan atanan öğretmenlerle okul öncesinden itibaren oyun oynayarak İngilizce öğrenen çocukların ilköğretime başladıklarında İngilizceleri de çok iyi bir seviyede oluyor. Bu anlamda velilerimizi en çok memnun eden konulardan biri de sunduğumuz dil eğitiminin niteliği olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye ve Kanada arasındaki ilişkilere nasıl bir katkı sağlayacak?

Kanada ile Türkiye arasında ilk kez Kanada Okulları ile kurulan eğitim köprüsü, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine muhakkak katkıda bulunacak. Akademik işbirlikleri yoluyla artan öğrenci trafiği, ailelerin de turistik amaçla karşılıklı olarak ülkeleri ziyaret etmesine sebep olacak; böylece iki ülke halkı birbirini daha yakından tanırken, birlikte iş yapma olanakları doğacak ve artacaktır.

Kontenjan hakkında da bilgi verir misiniz? Kayıtlar ne zamana kadar? 

Kanada Anaokulu olarak 2015-2016 akademik yılında Levent ve Çamlıca şubelerimizde ilk öğrencilerimizi aldık. Sınıf boyutları metrekareye ve Kanada ile Türkiye'deki ilgili mevzuat hükümlerince konulan standartlara bağlı olarak değişiyor. Çamlıca okulumuzun kapasitesi 90 öğrencidir, Levent için 100 öğrenci için kapasitemiz mevcut. 2016-2017 akademik yılında Ulus kampüsümüzde İlkokulumuz ile birlikte üçüncü anaokulumuz da açılacak. Ulus anaokulumuzda da 120 kişilik kapasitemiz bulunuyor. İlkokulumuzda ise 1. Sınıflar için iki şube, 2., 3. ve 4. Sınıf için de birer şube açmayı planlıyoruz. Kayıtlarımız devam ediyor.


Kaynak: Sözcü

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim