Öğretmen Diyarı

Kamu kurumları kreşlerinden bilinmeyenler

23.07.1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

"Memurların Sosyal Tesis İhtiyaçları" başlıklı 191. maddesinde;

"Devlet Memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakımevi ve sosyal tesisler kurulabilir.

 

Bunların kuruluş ve işletme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve

Gümrük Bakanlığınca birlikte hazırlanacak genel yönetmelikle belirlenir." hükümleri yer almaktadır.

 

Bu yönetmeliğe dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Kurum ve

Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakım Evleri Hakkında Yönetmelik çıkarılmış ve bu yönetmelik

08.12.1987 tarih ve 19658 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu yönetmeliğin "Kuruluş" başlıklı 2. maddesi şu şekildedir:

 

"Bakımevleri kurumun bağlı veya ilgili olduğu bakanın onayı alınmak suretiyle kurumca istihdam edilen memurların

0-6 yaş grubuna giren enaz 50 çocuğu için kurumun idari ve mali işlerle ilgili birimine bağlı olarak açılabilir.

Kurumlar açtıkları çocuk bakımevi ile ilgili bilgi ve belgeleri açtıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde

bir rapor halinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğüne gönderirler."

 

Diğer taraftan bu düzenleme kurum merkez birimleri içindir.

İl ve ilçelerde ise vali veya kaymakamın gözetiminde kreş açılması mümkündür.

Ortak bir girişimle il veya ilçede kreş açılması mümkündür.

Bu şekilde kreş açılırsa her kurum, yararlanan çocuk sayısınca katkıda bulunur. Yönetmeliğin ilgili hükmü şu şekildedir:

 

"İl ve İlçe Merkezlerinde Bakımevi Açılması

Madde 20 - İl ve ilçe merkezlerinde bu Yönetmelik kapsamındaki memurların 0-6 yaş grubuna giren

enaz 50 çocuğunun bulunması halinde, giderlerin ilgili kurumlarca bakımevinden yararlanacak

çocuk sayısıyla orantılı olarak müştereken karşılanması şartıyla, mülki idare amirinin denetim ve

gözetiminde çocuk bakımevi açılabilir. Bu şekilde açılacak çocuk bakımevlerinin yönetim ve

diğer hizmetleri il veya ilçe özel idare müdürlüklerince yürütülür.

Bakımevleri için gerekli personelin kadroları ilgili özel idare müdürlüğü teşkilat kadrolarında yer alır."

 

Bu yönetmelik hükümlerine göre,

 

1- Kurumda 0-6 yaş grubu en az 50 çocuk var ise kreş açılabilmektedir.

 

2- Bu sayıda çocuk olsa dahi, bunun açıp açmamak kurumun takdirindedir.

 

3- kreş açılması için merkezde bakanın onay vermesi gerekmektedir. İl ve ilçelerde ise mülki idare amirinin

denetim ve gözetiminde kurumların müşterek katkısıyla kreş açılması mümkündür.

 

KREŞLERDE BİLİNMEYENLER

 

Kamu kurumlarınca bu yönetmeliğe göre açılan kreşlerin bazı özellikleri şu şekildedir:

 

0-3 YAŞ ARASI İÇİN EN FAZLA 10 ÇOCUKLUK GRUP OLUŞTURULUR

 

1- Çocuklar 3 gruba ayrılır. 0-3 yaş grubunda bulunan en çok 10 çocuk için 1 grup oluşturulur.

4-5 yaş grubu için en çok 20, 6 yaş grubunda da en çok 20 kişi ile bir grup oluşturulur.

Bu gruplardan birinci grup çocuklar, iki ve üçüncü grup çocuklardan ayrı bulundurulur. (Yönetmelik madde 10)

 

MÜRACAAAT SAYISI FAZLA İSE HİZMET SÜRESİNE BAKILIR

 

2- Bakımevine, yazılı müracaatı bulunan kurum memurlarının çocukları kabul edilir.

Ancak aynı kurumda çalışan anne ve babanın çocuğuna öncelik tanınır.

Anne ve babanın ayrı kurumlarda çalışmaları halinde ise çocuk annenin çalıştığı kuruma bağlı bakımevine kabul edilir.

Annenin çalıştığı kurumda bakımevi açılamamış ise babanın çalıştığı kuruma kabul edilir.

Müracaat sayısının bakımevi kapasitesinin üzerinde olması halinde kurumda geçen hizmet süreleri itibariyle

veliler arasında yapılan sıralamaya göre kabul işlemi yapılır. Hizmet sürelerinin eşitliği halinde ise

bakımevine alınacak çocuklar kura ile tesbit edilir. (Madde 11)

 

ÜCRETLERİ MALİYE BELİRLİYOR

 

3- Ücretler her yıl Maliye Bakanlığınca yılın başında tespit edilmektedir. 2014 fiyatlarını görmek için tıklayınız. (Yönetmelik madde 13)

 

ÇALIŞMA SAATLERİ

 

4- Bakımevleri kurumun çalışma saatlerinin başlamasından yarım saat önce ve çalışma saatinin bitiminden yarım saat sonrasına kadar hizmet verirler. (Yönetmelik madde 18)

 

DİĞER KURUM PERSONELİ HANGİ HALDE YARARLANABİLİR?

 

5- Bakımevlerinin kapasitesinin % 20 oranında eksilmesi halinde diğer kurum personelinin çocukları da bakımevi hizmetlerinden istifade ettirilebilir. Bu istifadenin usul ve esasları kurumların en üst yöneticisince belirlenir. (Yönetmelik madde 19) Bu yönetmelik hükmüne göre, kreşi açan kamu kurumu en üst yöneticisinin, diğer kurum personeli çocuklarının istifadesi için bir usul ve esas belirlemiş olması gerekmektedir. Bu usul ve esasda yer alan hükümlere göre, memur çocukları kreşten yararlanabilecektir.

 

 

memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol