Öğretmen Diyarı

İSTEDİKLERİ KONTENJANI ALAMAZLARSA ŞUBAT ATAMASININ İPTALİNİ İSTEYECEKLER!

HALK EĞİTİM MERKEZLERİNE VERİLEN KADROLAR ATAMA OLMAMASINA RAĞMEN SÜREKLİ AZALDIĞINI SÖYLEYEN EL SANATLARI NAKIŞ ÖĞRETMENLERİ, KONTENJANLARIN GERÇEĞİ YANSITMAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENMEMESİ DURUMUNDA ATAMANIN İPTALİ İÇİN BAŞVURACAKLARINI SÖYLEDİLER.

Halk Eğitim Merkezlerindeki kursların %80 inde eğitim ve öğretim ücret karşılığında çalıştırılan ilkokul, ortaokul ve lise mezunu, önlisans mezunu usta öğreticiler tarafından verilmektedir. Oysaki bu kurslarda, görevini başarıyla ifa edecek düzeyde ve yeterlilikte alanının uzmanı  binlerce Mesleki Eğitim Fakültesi Nakış Öğretmenliği, El sanatları Öğretmenliği, Giyim Öğretmenliği bölümü mezunları öğretmen, atama ve görev beklemektedir. 81 İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden Kız Meslek liseleri, Çok Programlı Liseler ve Halk Eğitim Merkezleri gibi kurumlarda "Nakış” eğitimi veren, kadrolu olmayan, ücretli öğretmen ve/veya usta öğretici olarak kaç kişinin istihdam edildiğinin bildirilmesi istenmiş olup 81 İlden gelen cevaplarda sayısal olarak yaklaşık “Nakış” eğitimi veren 4.000 kişinin ücretli öğretmen ve usta öğretici olarak çalıştığı anlaşılmıştır. Yani 4.000 kişi Nakış Öğretmenlerin hakkını yemektedir.

 

81 İlden gelen cevaplarda Vanda “Nakış” branşında 75 kişi çalışırken MEM’in ihtiyaç listesinde sıfır olarak Elazığda 130 kişi çalışırken  MEM’in ihtiyaç listesinde sıfır olarak, Samsunda 195 kişi çalışırken ihtiyaç listesinde 7 , İzmirde 191 kişi çalışırken ihtiyaç listesinde 11, Konyada 235 kişi çalışırken ihtiyaç listesinde 11 kişi olarak açıklanmıştır son 13 yılda Nakış Öğretmenliğine toplam 448 kadro ayrılması ise son derece düşündürücüdür. Eylül ayında 40.000 tane ihdas edilen kadrodan bölümüze maalesef yalnızca 4 (dört) tane öğretmenimize sadaka kontenjanı olarak tabir edilen kadro verilmiştir. Bu nedenle Üniversite bitirmiş Nakış Öğretmenliği bölümüne kontenjan ayırmayarak Halk Eğitim Merkezlerinde birilerinin ortaokul ve lise mezunu usta öğreticilerin öğretmenlik yapmasına izin verilmesi hem mevzuata hemde vicdan ilkesine aykırıdır.

 

Anayasa Mahkemesinin 21.10.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan 30.03.2011 günlü 2010/46 E., 2011/60 K. sayılı kararıyla; Geçici personel (usta öğretici veya ücretli öğretmen) tarafından yürütülen hizmetlerin Anayasanın 128. Maddesinde belirtilen genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevlerden sayılmayacağı ve bu istihdam şeklinde çalışan personelin de memur yada diğer kamu görevlisi olarak nitelendirilmeyeceğine karar verilmiştir. Ancak buna rağmen Geçici personel (usta öğretici veya ücretli öğretmen) İdare tarafından her türlü işlerde çalıştırıldığı diğer bir deyişle geçici personelin esasında Anayasal ve Yasal yükümlülükler gereği memurlar eliyle yürütülmesi zorunlu olan asli ve sürekli kamu hizmeti niteliğindeki görevlerde çalıştırılmaya başlandığı geçici personelin facto olarak memur gibi çalıştırıldığı üstelik geçici istihdam türü olmasına karşılık nerdeyse 1 yıl müddetle çalıştırdıkları ve hemen her yıl sözleşmelerin yenilendiği, dolayısıyla geçici personelin “geçicilik” niteliğinin fiilen ortadan kalkmaktadır.  Ayrıca bu yönde Danıştay 12. Dairesinin 2005/5116 Esas sayılı kararı, Danıştay 12. Dairesinin 13.06.2008 tarih 2007/101 E., 2008/3643 K. sayılı kararı ve Danıştay İdari Davalar Kurulunun 26.11.2012 günlü 2008/1667 E., 2012/2248 K. sayılı ilamı, Daniştay 12. Dairesinin 17.03.2010 tarih ve 2007/1892 E., 2010/1543 K. sayılı ilamı Danıştay 2. Dairesinin 25.05.2011 tarih ve 2009/377 E., 2011/2103 K. sayılı ilamı, Danıştay 2. Dairesinin 25.05.2011 tarih ve 2009/4055 E., 2011/2104 K. sayılı ilamı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 25.02.2010 tarih YD itiraz No 2009/950 kararları da yine aynı yöndedir.

 

Halk Eğitim Merkezlerinde Giyim, El sanatları Nakış Öğretmenlerine çokça ihtiyaç bulunmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç Listesinde çok çok az gözteriliyor ve gösterilmeyede devam etmemesi için hukuk nezdinde gerekli girişimler yapılacaktır. Özellikle Eylül ayında Nakış Öğretmenliğine verilen 4 tane sadaka kontenjanın iptali için Kamu Denetçisine başvurulmuştur. Ocak ayında da eksik kontenjan verildiği takdirde Nakış Öğretmenleri olarak 2015 Ocak Ayı Öğretmenlik Başvuru ve Atama klavuzunun Nakış Öğretmenliği” bölümü bakımından eksik düzenleme içerdiğinden iptali ile Ağustos ayında verilen 4 tane kontenjanın iptalini Mahkemeden talep edileceği gözönüne alındığında herhangi bir yanlışlığa ve zaman kaybına sebebiyet verilmemesi bakımından Nakış Öğretmenliği branşına HAK ettiği kontenjanın verilmesi gerekmektedir.

kaynak: kamuexpress.com
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim