Öğretmen Diyarı

İsmet Yılmaz Memuröğretmenlerin 4 Yıllık Mağduriyetinden Haberdar Mı?
 

MEMURÖĞRETMENLER 31.08.2012'de yapılan MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği ile mağdur edilen KPSS ile kazandıkları kamu personeli görevini sürdüren kişilerdir.

ÖZET: 
Asıl meslekleri olan öğretmenliği yapmak isteyen Memuröğretmenler diyor ki:

Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Mağduriyetimizin Çözümüyle İlgili Devletimizin Tüm Birimlerindeki Sayın Yetkililer!

On binlerce kişi arasından KPSS ile kazanarak bir iş sahibi olmayı başarabildik ama ömrümüzün sonuna kadar üniversite lisans diplomalarımızla, yüksek lisans bitirdiğimiz bölümlerle hiçbir ilgisi olmayan memur, VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, zabıt katibi, gümrük memuru, muhafaza memuru, ambar memuru, gişe görevlisi, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, kaloriferci, itfaiyeci, şoför, hizmetli,...vs. olarak çalışmak devlet için de muazzam bir kaynak israfı, verimsiz istihdamdır.
Asıl mesleğimiz öğretmenliğe-MEBe geçirilişimizde anlayış bekliyoruz. 

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan ancak yönetmelik değişikliği mağduru kamu personelinden isteyenlerin kadroları halen görevli oldukları illerde ve ilçelerde MEB devlet öğretmeni kadrolarına aktarılmalıdır!

Yaşlarımız 30, 35, 40’ı aştı ve ilerliyor! Aile birliğimizi-düzenimizi kurmak, önümüzü görmek, yapmak istediğimiz-verimli olacağımız gerçek işimizde mutlu olmak, geleceğimizi planlamak istiyoruz.

Hem biz öğrencilerimize kavuşacağız hem de devlet, bütçeye ek yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını, öğretmenlik yapma hakları bulunan, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip kamu personeliyle yani memuröğretmenlerle masrafsızca kapatacaktır!

Bazı sendikalarca ve kişilerce iptali istemiyle dava edilen ve Danıştay'da hala sonuçlandırılmamış olan MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin son içeriğine göre memuröğretmenlere sanki kamu personeli kadrolarını kazananlar onlar değilmiş gibi Kamu Personeli Seçme Sınavlarına yeniden sokup MEB devlet öğretmenliğine geçişlerini sadece genelin içinde yok denecek kadar az "ilk atama olasılığı" bırakmak yanlıştır.

Memur Olmayan Yeni Mezun İlk Atamacılarla Yeniden KPSS'de ve ÖABT’de Yarıştırmak Adaletsizliktir!

Ortada bir haksız rekabet olduğu ve öğretmenliğe ataması yapılmamış aktif kamu personeli ile memur olmayan, İlk Atamaya tabi kesimlerin farklı kategorilerde olduğu da çok açıktır!

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan bu kamu çalışanlarının devlette tüm gün süren bir kamu hizmeti görevleri ile düzenlemeleri gereken bir aile yaşamları olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

Öğretmenlik yapma hakları bulunan kamu personelinin atama başvurularından hemen önce 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle devlette öğretmenlik yapma hakları yok edilmemelidir.31.08.2012 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ndeki Değişiklik Mağduriyetin Giderilmesinden Sonraki Süreçtekileri Kapsamalıdır!

Kadroların MEB'e öğretmen olarak kaydırılması, eşit olmayan koşullarda ilk atamacılar ile yarıştırılmadan ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da toplu bir kadro değişimiyle halen çalıştıkları illerde anayasal aile birliğinin korunması için zorunlu hizmetten muaf tutularak yapılmalı 2012'den beri süren mağduriyet artık giderilmelidir.

Aralarında; görevleri esnasında öğretmen olmaya hak kazanmış aday öğretmen olma hakkına sahip kamu personeli ile memuriyet öncesi MEB Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yapmış çoğunluğu asil öğretmen olan asil devlet memurları vardır.

Bu kişiler, dengesiz branş dağılımına bağlı kontenjan azlığı nedeniyle yüksek öğretmenlik puanlarına rağmen yıllarca atanmayıp en sonunda bitirdikleri lisans ve yüksek lisans bölümleriyle hiçbir ilgileri olmayan, yaşamlarını sürdürebilmek için koşullar gereği yine KPSS ile öğretmenlik dışı memurluk kazanmak zorunda bırakılmışlar sonra da bir nevi "sizin zaten bir işiniz var!" denerek kamuda unutulmuşlardır.

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu personelinin devletteki memur kadrolarının anayasal aile birliğinin korunması adına halen çalıştıkları il ve ilçelerdeki devletin MEB öğretmen kadrolarına aktarılmaları bu kişilerin yıllardır uğradığı maddi-manevi mağduriyeti biraz olsun giderecektir.

ÖĞRETMENLİĞE GEÇECEK MAĞDUR KAMU PERSONELİ İÇİN UYGULANABİLECEK ÇÖZÜM

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu çalışanlarının devletteki memur kadrolarının MEB'in devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılması adaleti bozmadan, yalnızca kendi aralarında belli ölçütlere göre uygun bir sıralamayla olabilir.
Örneğin devlet öğretmenliğine "kurumlar arası ve kurum içi" geçiş sıralamasında aşağıdakilerden herhangi birisi ölçüt olarak uygulanırsa adalet duygusu zedelenmeyecektir:

1)Memuriyet öncesi MEB Özel Öğretim Kurumları'nda geçen SSKlı Öğretmenlik,Öğreticilik süreleri ile Memuriyet süresi toplamı
2)Emekliliğe esas toplam hizmet süresi
3)Mezuniyet tarihi önceliği
4)İlk atamacılar için gerekli olan KamuPersoneliSeçmeSınavı ısrarından vazgeçilmeyecekse de sadece kendi aralarında ilgili puan türlerinde üstünlük sıralaması

Devlet, zaten çoğunluğu öğretmenlik vasfı bile taşımayan,"verimsiz sözde ücretli öğretmelerle" aslında 75.000-95.000 civarı mevsimlik çalışanlarla ihtiyacını gidermeye çalışacağına zaten maaş ödediği gerçek mesleği öğretmenlik olan en fazla 5000-6000 devlet memurunu asıl kadrolarına geçirse Milli Eğitim Sistemine ve memuröğretmenlerden boşalacak çoğunluğu Genel İdare Hizmetler GİH sınıfı memur kadrolarının gerçek sahiplerine kalması sonucunda diploma mezuniyet unvanlarına göre biraz olsun verimli istihdamı sağlayabilecektir.

Bu kişilerin kadrolarının MEB'e öğretmen olarak kaydırma işi asla ilk atamacılar ile karşı karşıya getirilip haksız rekabet içinde, eşit olmayan koşullarda yarıştırılmadan ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da 4000 civarı toplu bir kadro kaydırmasıyla halen çalıştıkları illerde anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak yapılmalı 2012'den beri süren mağduriyet artık giderilmeli, Türk Milli Eğitim sisteminin bir neferi olarak çoktan hak ettikleri asıl mesleklerine kavuşturularak gönülleri alınmalıdır.

Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli ile Memuriyet Öncesi MEB Özelde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurları

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
Hasan Toprak 2 yıl önce

memur öğretmenler mağdur edilip emekleri çöpe atıldı sn bakan bu sesi duymalı

Avatar
Memur Öğretmenler 2 yıl önce

Bu büyük haksızlığı düzelterek fırsata çeviren SN BAKAN oyumuzi alır

Avatar
pınar 2 yıl önce

Memur oğretmenler Oğretmen olmayı çokta hak ettile

Avatar
mehtap 1 yıl önce

BIZLER memurogretmenler ÖĞRETMEN olacağımız günü 4YILDIR bekliyoruz, Inanıyorum MEB duyacak sesimizi ve bitirecek bu magduriyeti

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim