" /> " /> Öğretmen Diyarı Öğretmen Diyarı
İmam hatip lisesi öğretmenleri dikkat!

Bilindiği üzere bakanlık çeşitli il ve ilçelerimizde Anadolu İmam Hatip Liselerinden uygun olanlarını Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak ikiye dönüştürmüştür. Dönüştürülen okulların öğretmenleri ile ilgili yapılacak işlemler 06.05.2010 tarihli ve 27573 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi 1. fıkrasındaki hükümlere göre işlem yapılmaktadır.

Dönüştürülen okulların öğretmenleri ile ilgili yapılacak işlemler 06.05.2010 tarihli ve 27573 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi 1. fıkrasındaki; “1) Eğitim kurumunun ya da bölümün kapanması, program değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanırlar.” hükümlerine göre yapılmaktadır.

Bu mevzuat hükümlerine göre kız imam hatip lisesine dönüştürülen okullardaki normlara göre okuldaki idareci ve öğretmenlerin başvuruları alınarak aktarımları Kız Anadolu İmam Hatip liselerine yapılmalı, istekli fazla ise hizmet puanlarına bakılmalıdır.

Bu okulların il içi, il dışı ile özür grubu atamalarında duyuruya açılmasını istemek abesle iştigaldir. Bu okullar dönüştürülen okullardır. Bu okulların yeni bir okul olduğunu iddia etmekte abesle iştigaldir. Dönüştürülen bu okul yeni bir okulsa okuldaki 12. sınıf öğrencisi nereden gelmiştir? Bu okulun yani Dönüştürülen kız imam hatip lisesinin ders yükü ve öğrencileri daha önceden Anadolu İmam Hatip Lisesinin ders yüküne dahil di ve normlar buna göre belirlenmekteydi. Dolayısıyla bu okulu duyuruya açmak öğretmenlere il içi yer değiştirmeye başvurarak bu okula atanabilirsin demek abesle iştigaldir. Ne yaptıgını nasıl yaptıgını bilmemezliktir. Yapılması gereken derhal yönetici ve öğretmenlerin normlara göre aktarımlarını yapmaktır. Nasıl olsa 31 Ağustosa kadar rotasyona gidecegim demek, derdi olan dava açsın demekle adaletin elinden kaçamazsınız.

Ayrıca "

"Yargı; öğrencinin aktarıldığı okula öğretmen de aktarılmalı" " Demiştir.

Bu konuda açılan örnek bir davada Adana 2. İdare Mahkemesi; 08.05.2013 tarih ve 2013/70 esas ve 2013/724 nolu kararında, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi 1. fıkrasına atıfta bulunarak, eğitim kurumunun yada bölümün kapatılması veya proğram değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarına öncelikle atanacakları açık olup, sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı eğitim kurumunun kapatılması nedeniyle okulu başka bir okula taşınan davacının, taşınılan okula öncelikli olarak atanması gerektiğinden davacının bu yöndeki başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulmamış ve davacı öğretmenin atamasının öğrencisinin taşındığı okula yapılmasına karar vermiştir.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim