Öğretmen Diyarı

İlkokullardaki Çocuk Kulüplerinde Ciddi Sıkıntılar Var

26/07/2014 tarihli 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Kulüpleri Yönergesi'nin uygulanması sürecinde ilkokulların yaşadığı sıkıntılar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Kulüpte Yapılacak Etkinlikler

 

Yapılacak etkinlikler

 

MADDE 7- (2) Çocuk/öğrencilerin yaş ve gelişimsel durumlarına göre çocuk kulübü etkinliklerinde; bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları, güzel sanatlar, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları, geleneksel çocuk oyunları, yabancı dil ile ilkokullarda günlük eğitim ve öğretimi destekleyici çalışmalar yapılır. Ancak,  eğitim ve öğretimi destekleyici çalışmalar günlük 1 (bir) etkinlik saatinden fazla olamaz.

 

Yönergede madde 7-2 de belirtilen “bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları, güzel sanatlar, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları, geleneksel çocuk oyunları, yabancı dil” derslerinde görevlendirilecek öğretmenlerde ilgili branşa ilişkin sertifika şartının aranması, sertifikaya sahip yeterli öğretmen bulunmaması.

 

Çözüm Önerisi: Yönergede madde 7-2 de belirtilen “bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları, güzel sanatlar, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları, geleneksel çocuk oyunları, yabancı dil” derslerinde görevlendirilecek öğretmenlerde 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında sertifika şartı aranmaksızın kulüp açılmasına olanak sağlanması. Madde 7-2'de belirtilen derslerde görev alacak öğretmenlerde sertifika şartının aranmasına, 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren başlanması, bu uygulama ile öğretmenlerin ilgili branşlarda sertifika sahibi olabilmeleri için gerekli zamanın tanınacak olması.

 

ALTINCI BÖLÜM


Kulüp Yönetimi ve Personel İşleri

 

Çocuk kulübü yönetim kurulu ve görevleri

 

MADDE 11- (1) Çocuk kulübü yönetim kurulu; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, kulüpte görevli bir öğretmen veya koordinatör öğretmen ile çocuklarını kulübe kaydettiren velilerin kendi aralarında seçecekleri iki veli temsilcisinden oluşur. Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda, okul müdürlüğünce uygun görülen bir öğretmen çocuk kulübü yönetiminde görevlendirilir. Uygulama sınıflarında bu görev bölüm şefi tarafından yapılır.

 

Yönetim kurullarında görev alacak müdür yardımcısı sayısının tek olması, çocuk kulüplerine öğrenci katılımının fazla olduğu kurumlarda iş yükünün artmasına neden olmaktadır.

 

Çözüm Önerisi: Nisan 2004/2559 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ Madde 16 da belirtildiği şekilde “Kursa katılan öğrenci sayısı 200-1000 olan okullarda kurs merkezi müdürü tarafından seçilecek bir müdür yardımcısı, 1000'den fazla olan okullarda ise 2 müdür yardımcısı ilave olarak kurs merkezi yönetim kurulu üyeliğinde görevlendirilebilir.” Düzenlemeye gidilebilmesi.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Mali Hükümler

 

Kulüp giderleri

 

MADDE 16- (1) Kulüp gelirlerinin;

 

a) % 34'ü temel giderlere,

 

b) %3'üokul öncesi eğitim kurumları ve ilkokulların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere okulun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne,

 

c) % 45'i kulüpte görevlendirilen öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmene,

 

ç) % 12'sikulüp yönetim kurulu başkanı, müdür yardımcısı ya da müdür yardımcısı olmayan okullarda müdür yardımcısı yerine görevlendirilen üye öğretmene,

 

d) % 2'si kulübün yazışma ve muhasebe islerinde görevlendirilen personele,

 

e) % 4'ü kulübün temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmekle görevli personele ayrılır.

 

f) Hesaplamalar Örnek Bütçe Tablosu EK-3'e göre yapılır.

 

(2) Ödemeler aylık; ek gösterge dâhil en yüksek Devlet memuru brüt aylığının kulüpte görevlendirilen öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmenlerden resmî görevi bulunanlar için %  80'ini, resmî görevi bulunmayanlar için % 140'ını, kulüp yönetim kurulu başkanı için % 75'ini, yönetim kurulu üyesi için % 50'sini, kulübün yazışma ve muhasebe işleri ile temizlik, bakım ve beslenme islerini yürüten personel için % 40'ını geçemez.

 

Çocuk Kulüpleri Yönergesinin mali hükümleri içeren yedinci bölümünde belirtildiği üzere kulüp gelirlerinden kulüpte görevlendirilen öğretmenlere ayrılan oranın % 45 ile sınırlı olması ayrıca “kulüpte görevlendirilen öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmenlerden resmî görevi bulunanlar için %  80'ini”geçemez hükmü yönergenin uygulanabilirliğini güçleştirmektedir.

 

Çözüm Önerisi: Kulüp gelirlerinden kulüpte görevlendirilen öğretmenlere ayrılan  %45'lik oranın artırılması, “kulüpte görevlendirilen öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmenlerden resmî görevi bulunanlar için %  80'ini” geçemez hükmünün “ek gösterge dâhil en yüksek Devlet memuru brüt aylığının kulüpte görevlendirilen öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmenlerden resmî görevi bulunanlar için %  100'ünü” şeklinde düzenlenmesi.

 

Yapılacak yeni düzenlemelerle, açılamayan çocuk kulüplerinin açılabilmesine olanak sağlanacaktır.

 

Barbaros DOĞAN / ÖZEL HABER

kaynak: kamumanset.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol