Öğretmen Diyarı

İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA SENE SONU İŞ VE İŞLEMLERİ

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Temel Eğilim Genel Müdürlüğü

Sayı : I0230228-200-E.5553790                                                                            29.05.2015

Konu: İlköğretim Kurumlarında Sene Sonu İş ve İşlemleri

.... VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: Millî Eğilim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği.

İlgi Yönetmeliğin 26 Temmuz 2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle öğrenci başarısının değerlendirilmesi noktasında önceki öğretim yıllarından farklı uygulamalar getirilmiş olup, ülke genelinde birlikteliğin sağlanması amacıyla ilköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemlerle ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1.    İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak;

a)  İstenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerinin velisinin 12 Haziran 2015 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı talebi üzerine, okul müdürü ve ilgili sınıf öğretmeninin kararıyla,

b)  e-Okul kayıtlarında aktif olup, okula devamı sağlanamayan,

e) e-Okul kayıtlarında pasif durumda bulunan,

d)  Haftalık ders çizelgesindeki derslerin her birinden en az birer puan almayan,

e)   Birinci dönemde okula devam edip, ikinci dönemde sağlık sorunu dışında devam etmeyen,

0 Kaynaştırma eğitimlerine devam eden öğrencilere velinin yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğilim Programı Geliştirme Biriminin kararı doğrultusunda, ilkokul öğrencilerine sınıf tekrarı yaptırabilecektir.

2.     Ortaokullarda;

a)  Şube öğretmenler kurulu toplantıları 08- 12 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

b)  Şube öğretmenler kuruluna; herhangi bir dersin birinci ve ikinci dönem ortalaması 45’ten aşağı olan, özürsüz olarak 20 gün okula devam etmeyen, haftalık ders çizelgesindeki derslerin her birinden en az birer puan almayan (evde-hastanede eğitim alanlar ile yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğlenciler hariç) ve aktif sürekli devamsız öğrenciler sistem tarafından aktarılacaktır.

e) Seçmeli dersler dâhil tüm dersler puanla değerlendirilecektir. Bu puanlamalar dersin özelliğine göre sınav, proje, ürün dosyası ve ders etkinliklerine katılımdan verilebilecektir.

d)   özellikle 8. sınıf öğrencilerinden 6 ve 7. sınıf yılsonu notları sisteme zamanında işlenememiş ve denklik kaydı olmayanların merkezi sistem ortak sınavlar sonunda ortaöğretim kurulularına (TEOG yerleştirmelerinde mağdur olmamaları açısından, önceki öğretim yıllarına ait ağırlıklı yılsonu puanlan, c-okul/kuram işlemleri/giriş ekranı/eski dönem ağırlıklı not ortalamaları ekranından okul yönetimi tarafından girilecektir.

e)    e-Okul/kurum işlemleri/ŞÖK sınıf tekrarına kalanlar ekranı, okul yönetimi tarafından günübirlik kontrol edilerek ŞÖK karan alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.

0 Evde-hastanede eğitim alan öğrenciler ile kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin durumu, e-okul öğrenci genel bilgileri ekranından okul yönelimi tarafından işaretlenecektir.

g) İlgi Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamında geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan, projesini teslim etmeyen öğrencilerin ilgili ders hanesine “G” yazılacak, sürekli devamsız olan öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak sınıfta bırakılacağından dersler kısmına “G” yazılmayacaktır.

3.   Tüm sınıfların sınıf geçme defterleri sayfa sayfa incelenerek sınıf geçen ve sınıf tekrarına kalan öğrencilerde varsa yanlışlıklar ders yılı sona ermeden düzeltilecektir.

4.   İlgi Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler ders yılı sonunda c-okul/öğrenci ayrılma işlemlerinden pasifleştirilecek ve EK-3 öğrenim Belgesi verilerek yaygın eğitime/Açık öğretim Ortaokuluna yönlendirilecektir.

5.   İlgi Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında ortaokullarda hafızlık eğitimi nedeniyle kaydı donan öğrencilerin kayıtlan, 05 Haziran 2015 tarihine kadar aktifleştirilerek sınavları yapılacak ve sınavlarda 45 puan altı alan öğrencilerin durumları 08-12 Haziran 2015 tarihleri arasında şube öğretmenler kurulunda görüşülerek karara bağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve yukarıdaki açıklamalarla ilgili okul müdürlüklerinin bilgilendirilmesini ve öğrencilerimizin ders yılı sonunda karne ve belgelerini tam ve zamanında almaları için gerekli tedbirlerin Valiliğinizce alınmasını rica ederim.

Zeynep ÖÇGÜDER
Bakan a.

Genel Müdür V.


personelmebhaber.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim