Öğretmen Diyarı

İlk Mahkeme Kararı Geldi: \'Okul müdürü görevine iade edildi\'

Eskişehir'de bir okul müdürü hakkında  göreve iade kararı verildi.  Dava sonucu yürütmeyi durdurma değil. Okul müdürünün resmine görevine iadesi anlamına gelen dava sonucu. Son süreçte yapılan okul müdürlükleri atama puanlama sistemiyle ilgili açılan bir çok dava vardı.  Bu davalardan ilki Eskişehir'de sonuçlandı. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, matematik öğretmeni olarak atanan Ali Aydın’ın okul müdürlüğüne dönmesine karar verdi. Mahkeme Kararı, yapılan müdürlük değerlendirmesinin hiç bir somut bilgi ve belgeye dayanmadığı üzerine olduğunu belirtiyor.Vali Sami Sönmez İlkokulu Müdürü olarak görev yapan 20 yıllık okul müdürü Ali Aydın, Şehit Gaffar Okkan Ortaokuluna matematik öğretmeni olarak atanmıştı. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, Ali Aydın’ı haklı bularak göreve iadesi ve okul müdürlüğüne geri dönmesi yönünde karar verdi. 


Mahkemenin gerekçeli kararında şu görüşlere yer verildi: "Ali Aydın, Vali Sami Sönmez İlkokulu Müdürü olarak görev yaparken, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan ‘Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu’ gereğince yapılan değerlendirmede 75 puan altında puan verilerek, müdürlük görevi sona ermiştir.


Müdürlük Ataması Hiçbir Bilgi ve Belgeye Dayanmamış


Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokuluna matematik öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemin haksız ve hukuka aykırı olduğu, 20 yıldır müdür olarak görev yaptığı halde yapılan değerlendirme süreci sonunda somut hiçbir bilgi ve belge yahut kamu hizmetinin yürütülmesiyle ilgili olumsuz tecziye ve soruşturması bulunmamasına rağmen müdürlük sıfatının sona erdirildiği görülmüştür.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Tanımadığı Müdürü Değerlendirmiş


İlçe Milli Eğitim Müdürünün ve şube müdürünün haziran ve ağustos aylarında görevlerine başladığı ve değerlendirme yapacağı kişiyi tanımadan puan verdikleri, Danıştay 2. Dairesinin E:2013/10363 sayılı dosyasında yürütmesi durdurulan yönetmeliğin 21. maddesi uyarınca atanan ve hukuka aykırı bir şekilde halen görevlerine devam eden ilçe şube müdürlerince hakkında değerlendirme yapıldığı, objektiflik ölçütlerinden uzak, tamamen sendikal farklılık gözetilerek puan verildiği iddia edilerek iptali istenmiştir.


Her ne kadar bazı kriterler gözlemlere dayanılarak değerlendirilebilecek ise de bazı kriterlere hayır denilerek puan vermemenin davacı hakkında somut gerekçelere ve yazılı belgelere dayanması gerektiği, davacı hakkında herhangi bir disiplin cezası bilgisine dava dosyasında yer verilmemiştir. Dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanıksız olması nedeniyle hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Müdürlük görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlem hukuka aykırıdır."


Eğitim-İş avukatı Önder Öztürk ile Eğitim-Sen avukatı Cem Gökçe Uyar, bunun ilk karar olduğunu ve diğer davalarda da benzer sonuçların çıkacağına inandıklarını söyledi.


Sendika avukatı Öztürk, Vali Sami Sönmez İlkokulu Müdürü Ali Aydın’ın görevine dönmesine karar verildiğini, aynı doğrultuda yeni kararları beklediklerini ifade etti.

 

 

Kaynak: sendikahaberleri.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim