Öğretmen Diyarı

İLK ATAMACI ADAY ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMENLİK HAKKI OLAN KAMU PERSONELİYLE AYNI STATÜDE DEĞİLDİR


 

Memurluk kazanmamış ilk atamacı aday öğretmen olacak kişiler, memuröğretmenlerle aynı havuzda, aynı kulvarda değildir. Memuröğretmenler on binlerce kişi arasından KPSS ile memurluk kazanmayı başarmış kamu personelidir. 

 

KAMU PERSONELİ OLMAYAN İLK ATAMACI ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN BİLGİ NOTU:

 

Statüleri farklı olan iki meslektaş kesimi karşı karşıya getirmek anlamsızdır. Şöyle ki:

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 74. Maddesi “ Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.” hükmü getirmektedir. Ayrıca;

 

2 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinde:

 

"Tüm kamu kurum ve kuruluşları... c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır." denilmektedir.

 

Yürürlükteki bu genelgeye göre memuriyette sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapılacak atamalar kapalı değildir.

 

Devlette öğretmenlik dışı memurluk kazanmak zorunda bırakılmış, eldeki güvenilir-verimli-masrafsız hazır kamu personelinin asıl mesleklerine geçirilerek eğitim-öğretim sistemimize kazandırılması öngörülerimize pek yakındır.

 

24 Kasımdan önce yeni bir mevzuat düzenlemesiyle hükümet, (Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı) büyük olasılıkla bütçeye ek yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını daha, akılcı ve mantıklı bir hamleyle öğretmenlik yapma hakları bulunan, devlette idari-işve işlem deneyimi yüksek, devlet terbiyesi-adabı yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip güvenilir, verimli, sicilleri temiz öğretmenlik yapma hakkına sahip kamu personeliyle kapatacağı yönünde duyumlar alınmaktadır. 

 

Devletin zaten maaş ödediği, öğretmenlik yapma hakkını kazandıran lisans-yüksek lisans diplomalarına ve diğer belgelere sahip bu kamu personelinin VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, zabıt katibi, icra memuru, gümrük-muhafaza memuru, ambar memuru, kontrol memuru, programcı, çözümleyici, gişe görevlisi, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, kaloriferci, itfaiyeci, şoför, hizmetli, 399lu PTT personeli,...vs. olarak mezuniyet dışı unvanlarda çalışmaları devletimiz için çok büyük bir iş gücü kaybı, yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlamasıdır. 

Öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip şehit ve gazi yakınlarının kamu kurumlarındaki memur kadrolarının hizmet sürelerine bağlı olarak devlet öğretmenliğine aktarılması;  Ekim 2016da KPSS ile memurluk kazanmamış ama devlette öğretmen kadrosu verilen 5000 dershaneci meslektaşları göz önüne alındığında öğretmenlik kriterlerine sahip KPSSli kamu personelinin gerçek işleri öğretmenliğe hizmet sürelerine göre masrafsız geçirilmeleri Devletimiz için de akıllıca bir çözüm olacaktır. 

 

Ülkemiz zor günlerden geçerken, asıl işleri öğretmenlik olan memuröğretmenler; MEBin olası bu "Milli Eğitimin neferi olun!" çağrısına kurdukları aile düzenlerini elbette alt üst etmeden yüksek oranda olumlu yanıt vermelidirler. 


Bununla birlikte MEB de bu fedakâr ve özverili kamu personelinden isteyenleri, görevli oldukları il ve ilçelerde aile birlikleri korunarak, zorunlu hizmetsiz, devlet dairelerinden devlet okullarına, eğitim hizmetleri sınıfında, öğretmen unvanıyla bünyesine katma hassasiyetini gösterecektir. 

MEB, tüm okullarda tam gün eğitim-öğretime geçmeye hazırlanıyor ki bu yeni öğretmen ihtiyacı demektir. Mali olanakların kısıtlılığı, eğitim-öğretim sistemimizdeki verimsiz 90000 ücretli mevsimlik öğretmen uygulaması ve buna bağlı giderler hesaplandığında özellikle 15 Temmuzdan beri oluşmuş binlerce öğretmen açığına, boş geçen derslere biraz olsun pansuman, öğrenciler ve okul işleyişi için ateşleyici güç olacaktır memuröğretmenler. 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
Memduh 1 yıl önce

Memur ogretmenler meb e

Avatar
Meryem baran yildiz 1 yıl önce

Diğer Bakanlıklarda öğretmenliğe geçişin onu açılmalı ancak bunu yaparken hizmet yılı esas alınmalıdır. Bu şekilde asıl meslegi öğretmenlik olan birçok kamu görevlisinden maksimum fayda sağlanacağını düşünmekteyim

Avatar
Bay Ahmet 1 yıl önce

Teşekkürler

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim