Öğretmen Diyarı

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMALARI

Yapılan tüm değişiklikler bugünkü resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte madde madde yapılan değişiklikler:

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar kısmında yapılan değişiklikler
Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar kısmında Şef ve koruma ve güvenlik şefi kadrosu için;

“Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapmış olmak.” şartı eklendi. Bilgisayar işletmeni kadrosu için; “Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.” şartı eklendi.

Ayrıca Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek şartı değiştirilerek yerine “Teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi, terzi ve kaloriferci kadroları için atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda belge sahibi olmak.” eklendi.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranan şartlar kısmında yapılan değişiklikler 
Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda; yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olma koşulunun yanında aşağıdaki şartlar aranır. Mimar, mühendis, avukat, istatistikçi, grafiker, kütüphaneci, veteriner hekim, psikolog, biyolog, fizyoterapist, diyetisyen, mütercim, film yapımcısı, fotoğrafçı, kameraman kadroları için mesleğin gerektirdiği alanda yüksek öğretim mezun olmak. (Buradaki Avukat ibaresi kaldırıldı)
 
Tekniker, teknik ressam ve sosyal çalışmacı kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda iki yıllık yüksekokul mezunu olmak. (alanlarda ibaresi yerine “en az” eklendi)
 
Teknisyen kadrosu için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda eğitim veren bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. Laborant, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda eğitim veren bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. (“bir ortaöğretim kurumundan” ibareleri “en az ortaöğretim düzeyindeki bir eğitim kurumundan” olarak değiştirildi)

Aynı maddeye bu bent eklendi;
Avukat kadrosuna atanabilmek için; 1) Hukuk fakültesi mezunu olmak, 2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.”

Sınav sonuçlarına itiraz kısmında kaldırılan madde
Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeniden sınav yapılır.

Hizmet grupları arasında geçişler kısmında yapılan değişiklikler
Eski Hali: Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, atanacak kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Yeni Hali: “Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce asaleten bulunulan görevlere geçişler hariç olmak üzere, unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, atanacak kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.”

Eski Hali: Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil kadrolardan eğitim uzmanı kadrolarına genel hükümlere göre atama yapılabilir.

Yeni Hali: “Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna genel hükümlere göre atama yapılabilir.”

Başlığıyla birlikte değiştirilen kısım “Şube müdürü üstü kadrolara atama” maddesi şu şekilde tamamen değiştirildi.

“İlçe millî eğitim müdürlüğü kadrosuna atama
İlçe millî eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlara ek olarak aşağıdaki şartlardan birisi aranır:

Okul müdürü olarak ikinci görev kapsamında en az iki yıl asaleten görev yapmış olmak.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, hukuk müşaviri, şube müdürü, tesis müdürü, basımevi müdürü kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl olmak üzere asaleten görev yapmış olmak.

İlçe millî eğitim müdürü ve daha üstü unvanlı Bakanlık kadroları ile millî eğitim uzmanı ve maarif müfettişi kadrolarında asaleten görev yapmış olanlardan ilçe millî eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda ise, sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlar aranır.”

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler kısmında yapılan değişiklikler
Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilere 20 tercih hakkı verilir. Halen görev yaptıkları hizmet bölgesinde bu Yönetmelikte öngörülen çalışma süresini tamamlayanlar, daha önce görev yaptıkları hizmet bölgeleri bakımından bu Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere tercihte bulunabilirler. Halen bulundukları hizmet bölgesi itibarıyla iki alt ve iki üst hizmet bölgesini tercih edemeyecek durumda olanlar, daha önce bölge hizmetini tamamlamadıkları hizmet bölgelerini tercih ederler. Bulundukları hizmet bölgesinde çalışma süresini dolduranlardan hizmet bölgelerinin tümünde bu Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanlar, halen bulundukları hizmet bölgesinin dışındaki hizmet bölgelerinin tamamı için tercihte bulunabilirler. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları, elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre öncelikle alt bölgelere ve resen yapılır.

“bölgesinin dışındaki” yerine bölgesindeki diğer iller dahil olarak değiştirildi. Ayrıca Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları, elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre öncelikle alt bölgelere ve resen yapılır yerine “Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerden hizmet bölgelerinin tümünde görev süresini tamamlamış olanların atamaları hâlen bulundukları il hariç hizmet bölgelerinin tamamındaki illere, diğerlerinin atamaları ise görev yapmadıkları hizmet bölgelerine elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre resen yapılır.” olarak değiştirildi.


Kaynak: www.mymemur.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim