Öğretmen Diyarı

İl İçi Atamalara Zorunlu Hizmeti Olanlar da Başvuru Yapabilmelidir

 İkinci defa başvuruları alınan il içi yer değiştirme atamalarına zorunlu hizmet yükümlülüğüne bağlı yer değişikliği yapmak isteyenlerinde başvuru hakkı olmalı.Bilindiği üzere zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerinin yer değiştirmek üzere başvuruları iller arası yer değişikliği atamaları ile beraber alınmaktadır ve Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına (4.-5.-6. Hizmet alanı) yer değiştirme başvurusunda bulunabiliyorlar . Yani zorunlu hizmet görevini yerine getirmek isteyen fakat şu anda zorunlu hizmet sayılan bir okulda çalışmayan öğretmenden  3 yıllık çalışma süresi aranmadan başvuru hakkı tanınabilmektedir.Bu hak ile kişi her ne kadar illerarası yer değiştirme başvurusu ile beraber verilse de il içinde zorunlu hizmet kapsamındaki okullar da tercih edilebilmektedir,kısacası böylelikle illerarası yer değiştirme başvurularında bu durumdaki öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabiliyor ve atanabiliyor.
Diğer bir yandan 2014 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme başvuruları 18/06/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan  MEB’e Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik ile aynı zamanda yapıldı ve değişen norm durumlarına göre okullar atamaya esas mebbis sistemine yansıtılamadı.Yani her ne kadar Adaylığı kalkan zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen okulları sağlıklı bir şekilde tercih etme fırsatı bulamadı.

  İsterseniz zorunlu hizmet yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmek isteyen adaylığı kalkmış öğretmenlerin il içi yer değiştirme döneminde de başvuru hakkına istenirse sahip olabileceklerini mevzuat çerçevesinde inceleyelim;

 

 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme  Yönetmeliğinin isteğe bağlı ve zorunlu hizmet yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme konularının ilgili madde ve hükümlerini sırasıyla işlememiz gerekir.

1) Yönetmeliğin İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmeler İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru, başvuru ve tercihler başlığı olan 25. Maddesinin 6. Fıkrasında “İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, istemeleri hâlinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına da atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Ancak zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuruda bulunamazlar.”denilmektedir.Buradan anlaşılması gereken anlam il içi veya il dışı atamaya başvuracak öğretmenin zorunlu hizmet sayılan okula başvurabileceği ama zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin isteseler de istemeseler de yer değiştirme isteğinde bulunduğunda sadece zorunlu hizmet alanı olan okulları (4-5-6. Hizmet alanı) tercih edebileceğidir.

2) Yine Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma yükümlülüğünün ertelenmesi “konusunun işlendiği  33 . maddenin  2. Fıkrasında “ Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki öğretmenler, her yıl yer değiştirme döneminde özür durumlarının devam ettiğini belgelendiremedikleri takdirde, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik olan sürelerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.”denilmektedir.Bu hükümden ise özür durumuna bağlı olarak atanan kişi eğer her yer değiştirme döneminde özür durumunun devam ettiğinin belgesini sunamaz ise ilk yer değiştirme döneminde,bakın il içinde yada il dışı atamalarda denmiyor.Yani öncelikle zorunlu hizmet yükümlüsü bu öğretmenlerden 3 yıl şartı aranmadığıdır. Bu hususla birlikte ,ilk yer değiştirme dönemi ifadesi ile mayıs ayında başlayan ve normalde mevzuata göre haziranda biten fakat bu sene temmuza sarkan il içi ve iller arası yer değiştirme başvurularına eksik kalan zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek üzere başvuruda bulunabileceğidir çünkü herhangi bir kısıtlayıcı bir durum söz konusu değil,bu yüzden eğer öğretmen il içinde yer değiştirmek isterse yetkililerin buna izin vermesi gerekir ve hem il içinde hemde il dışında bu hakkı vermesi gerekir.

3) MADDE 34 ‘ün  İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar    başlıklı 1. Fıkrasında ise  “ İl içinde yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla yapılan sıraya bağlı olarak haziran ve ağustos aylarında birer kez olmak üzere eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı çerçevesinde hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Ataması yapılamayanların sıraları ağustos ayı sonu itibarıyla iptal edilir. İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan ölçüsünde tercih edilen eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre ilgili yılın haziran ayı içinde yapılır.”hüküm olarak belirlenmiştir.Bu ilgili mevzuat ise ise il içi atamanın yılda iki kez sıraya bağlı olarak çalıştırılacağı illerarası ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı  yer değiştirme başvurularının haziran ayında yapılıyor olmasıdır.

4) Son olarak asıl bizi tam anlamıyla ilgilendiren yönetmelik maddesi ise “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler” başlığı 28. Madde 2. Fıkradır.Bu  fıkrada ise şu şekilde hüküm bulunmaktadır.” Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden özür grubundan zorunlu hizmet yükümlülüğü ertelenenler ile adaylıkları kaldırılanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarında ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine atamaları yapılamayanlar, bulundukları yerde görevlerine devam ederler. Bunlardan istedikleri yere ataması yapılanlardan, atamalarının iptalini talep edenlerin istekleri dikkate alınmaz.”Buradan yola çıkarak zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerinin  özür durumundan ertelenenler adaylıkları kaldırılmışsa zorunlu çalışma yükümlülüğü olan okullara tayin isteyebileceği,yine il içi veya il dışı yer değiştirme başvurularında gerçekleşir denilmemektedir.

 

  Konuya biraz daha hassas olmak gerektiğini düşünüyorum ve zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerinin istemeleri dahilinde hem il içi hem de il dışı yer değiştirme döneminde zorunlu hizmet yükümlülüklerini yerine getirebilecek şekilde tayin isteme hakları verilebilmeli.

  Şimdi Zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin 3 yıl süre ile çalışmaları isteniyor (illerarası yer değiştirme dönemi hariç) fakat 3 yıl sonunda il içi atama başvurusunu yaptıktan sonra eğer o andaki açık gösterilen okullara tercih yaparak yerleşemediyse re’sen atamasının yapılması planlanıyor.Bu durum öğretmenleri mağdur etmektedir.Çünkü zorunlu hizmet olmayan okulda (1-2-3. Hizmet alanı) görevli öğretmen bir an evvel zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen ( 4.-5.-6. Hizmet alanı) okullara geçip zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek istiyorlarsa neden zaman kaybı yaşansın ki ? zaten bir çok zorunlu hizmet sayılan okul şartları zor olduğu için ve zor bir şekilde öğretmen kaldığı için zorunlu hizmet alanı sayılmıyor mu.Ozaman bu okullara  geçmek;öğretmenin hem bir an evvel zorunlu hizmet  yükümlülüğüne başlaması bakımından hem de okulların öğretmen ihtiyacını giderme bakımından olumlu bir olgu olacaktır.

  Zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin öncelikle bulunduğu il içinde zorunlu hizmet sayılan okullara geçmesi esastır.belki de illerarası yer değiştirme başvurularında bu hak veriliyor olabilir ama il içinde de verilmesi zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin yer değiştirme olanağını arttıracaktır yani önce il içine başvurabilmeli ki muhtemelen yer değiştirecek il içindeki öğretmenlerinde bulunduğu atama şekline başvurarak şanslarını artması gerekir.İl içi atamalarda zaten öğretmenler özellikle şehir merkezlerine geçmeye odaklanmaktadır yani zorunlu hizmet sayılan okullara pek de tercih edilememektedir aksine zorunlu hizmet sayılan okullarda görevli öğretmenler o okuldan gitmek için tayin istemektedirler.

  Eğer zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerden 3 yıl süre ile zorunlu hizmet sayılan okula geçmesini istiyorsak bir an evvel zorunlu hizmet sayılan okullara geçmek isteyen öğretmenlerde “sadece adaylık kalkma” şartını iller arası yer değiştirme döneminin dışında il içi yer değiştirme döneminde de hak olarak vermeliyiz.Özellikle yazımın başında belirttiğim gibi norm güncellemelerinin biraz eksik kalmasından ötürü en azından 2. Kez yapılan il içi yer değiştirme döneminde hak olarak verilebilir.Tabi bu öğretmen arkadaşlar için de her yer değiştirme döneminde mevcut olan tüm zorunlu hizmet sayılan okullar tercih ekranında sunulmalıdır.

 

Saygılarımla.

Ramazan BALTAŞ

 

Kaynak: Mebpersonelleri.Com özel haber

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol