Öğretmen Diyarı

İktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilecek'

Kalkınma Bakanı Cüneyd Düzyol, kamu yatırım harcamalarında kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verileceğini bildirdi.

"2016--2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarına ilişkin Genelge", Bakan Düzyol imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, hükümetin temel amacının, vatandaşların refah ve mutluluğunu artırmak olduğunu belirten Düzyol, bu amaç doğrultusunda sürdürülebilir potansiyel büyüme hızına ulaşmanın, istihdamı artırmanın, cari işlemler açığını azaltmanın, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumanın, yurtiçi tasarrufları artırmanın, kamu mali dengelerini iyileştirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumanın temel öncelikler olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının yeterli seviyede ve zamanında karşılanması amacıyla kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırım ödeneklerinin tahsisinde ve kullanımında, hedeflenen büyümeye ve istihdama azami oranda katkı sağlanması ve kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının esas olacağını vurgulayan Düzyol, kamu yatırım harcamalarında kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verileceğini belirtti.

Kamu kesimi yatırımlarının bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde ele alınmaya devam edileceğine dikkati çeken Düzyol, kamu-özel işbirliği yöntemlerinin yaygınlaştırılmasıyla kamu yatırımlarında özel sektörün katılımını sağlayan uygulamalara ağırlık verileceğini ifade etti.

Düzyol, "Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir" görüşüne yer verdi.

2016 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, Onuncu Kalkınma Planı'nda yer alan temel politikalar ile Öncelikli Dönüşüm Programları, 2016-2018 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan amaç, politika, öncelikler, mali çerçeve ve bütçe tahminleri esas alınacağını bildiren Düzyol, ayrıca, Orta Vadeli Program ve Mali Plan'la uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate alınacağını kaydetti.

-Sektör ve bölgesel bazda öncelik verilecek yatırımlar

Yatırım Programı hazırlıklarında sektörel bazda eğitim, sağlık, bilim teknoloji, ulaştırma, sulama, içme suyu ve kanalizasyon yatırımlarına, bölgesel bazda ise Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki yatırımlar başta olmak üzere, ekonomik ve sosyal altyapı projelerine öncelik verileceğini vurgulayan Düzyol, şöyle devam etti:

"Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde; devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara, yeni proje tekliflerinde ise azami oranda seçici olunarak, nitelikli yapılabilirlik etütlerine dayandırılmak kaydıyla ekonomik ve sosyal katkısı en fazla ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek yatırımlara öncelik verilecektir. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için bakım ve onarımlara önem verilecektir.

Bütün kuruluşların, 2016 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, belirtilen hususlar ile 2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almalarını, tavan içinde kalmak kaydıyla, 2 Temmuz 2015 tarih ve 2750 sayılı yazımıza istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle Bakanlığımıza göndermelerini önemle arz/rica ederim."

- 2016-2018 dönemi yatırım programı hazırlama rehberi

Öte yandan 2016-2018 dönemi yatırım programı hazırlama rehberi de yayımlandı.

Rehberde, 2016-2018 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 16'ncı maddesine uygun şekilde kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkelerin, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemleri, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerinin ve diğer bilgilerin ortaya konulması amaçlandı.

Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, 5018 sayılı Kanuna ekli 1 sayılı cetvelde belirtilen genel bütçe kapsamındaki idareleri, 2 sayılı cetvelde belirtilen özel bütçe kapsamındaki idareleri, 3 sayılı cetvelde belirtilen düzenleyici ve denetleyici kurumları, 4 sayılı cetvelde belirtilen sosyal güvenlik kurumlarını, kamu iktisadi teşebbüslerini ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşları (kamu payı yüzde 50'den fazla olanlar), döner sermayeli kuruluşları, İlbank AŞ'yi, dış finansman ile proje yürüten mahalli idareleri ve diğer kamu kuruluşları kapsıyor. Rehber ekinde yer alan yatırım teklif tavanları, cari fiyatlarla olmak üzere 2016-2018 dönemini kapsayan üç yıl için verilirken, kuruluşlar, yatırım proje stoklarının yürütülmesinde, ileriki yıllara ait gösterge niteliğindeki söz konusu teklif tavanlarını da dikkate alacaklar.

Anadolu Ajansı
 
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim