Öğretmen Diyarı

İKİ SENDİKA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SORUNU İÇİN HAREKETE GEÇTİ‏Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürü Atamaları için 29/12/2013 tarihinde yazılı sınav yapmış, yazılı sınavda başarılı olanları 10/02/2014-28/02/2014 tarihleri arasında sözlü mülakata almış ve akabinde 16/04/2014 tarihinde sadece sözlü puana dayanarak Taşra Teşkilatına 1709 Şube Müdürü ataması yapmıştır. Danıştay 2. Daire ve Danıştay 5. Daire sadece sözlü puana dayanarak atama yapılmasının Anayasa’ya ve Hukuk’a aykırı olduğuna dair kararlar vermiştir. Danıştay kararlarına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı bu atamaları hala iptal etmemiştir.
       
Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI konu ile ilgili olarak 6 Aralık 2014 tarihinde katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili sorulan soruya şöyle cevaplamıştır: “Bu atamalar konusunda mahkeme kararları olduğunu, mahkeme bu atamaları yazılının yüzde ellisi sözlünün yüzde ellisini alarak yapın diye mahkeme kararı olduğunu ve mahkeme kararlarına uyacağız ve atanamayanlar bu konuda rahat olsunlar.” Aradan geçen bunca zamana rağmen atamaların iptali ve yeni atamaların yapılması konusunda herhangi bir adım atılmamış sadece 10/12/2014 tarihinde Şube Müdürü atamalarının yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalamasına göre yapılması yönünde yönetmelik değişikliği yapmıştır.

Ancak daha önce yapılan ve açıkça hak gaspı anlamına gelen ve doğrudan mağduriyetler, kayırmalar oluşturan uygulamaya dönük maalesef herhangi bir adım atılmamıştır. Başbakan’ın Genel Başkan seçildiği günden bu yana atıf yapmaktan vazgeçmediği “Ahi Evran İlkeleri”, kültür ve inanç kodları bu uygulamayla askıya alınmakta, pratikle uyuşmayan desteksiz bir retoriğe dönüşmektedir.

Bir kişinin bile hakkının gasp edilmesi adalet ilkesinin ifsat edilmesi anlamını taşıdığı dikkate alınırsa bu uygulamanın ne tür mağduriyetler ve hak ihlalleri doğuracağı aşikârdır. Dolayısıyla eğitim sisteminde oluşan mağduriyetlerin giderilerek hak ve adaletin tesis edilmesi için hiçbir mazerete sığınmadan mahkeme kararı doğrultusunda düzenlemelerin yapılması zaruridir. Mahkeme kararı olmasa bile ahlaka, adalete ve vicdana sığmayan bu uygulamanın geri çekilerek gereğinin yapılması gerekmektedir.

Özgür Eğitim-Sen olarak MEB’i bu haksız uygulamayı düzeltecek iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere göreve çağırıyoruz.

Abdulbaki DEGER

Özgür Eğitim-Sen Genel Sekreteri


http://www.ozguregitimsen.org/haberler/id/526-sube-mudurlugu-atamalarindaki-haksizlik-giderilmelidir


----------------------------------------------------

MEB Yargısal adaleti zafiyete uğratmamalıdır -EK-SEN BASIN AÇIKLAMASI-

EKSEN Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa GÜÇLÜ: “Milli Eğitim Bakanlığı yargının vermiş olduğu kararları ivedilikle yerine getirmelidir. Zira ‘yargısal adaletin’ zafiyete uğratıldığı bir çalışma hayatında, kamu çalışanlarından yeteri derecede verimli çalışma beklemek beyhudedir. Bu ise hem çalışma ortamının ve kamu çalışanları arasındaki huzurun sağlanması hem de memleketimiz için hayırlı bir sonuç doğurmayacaktır” dedi. 

EKSEN Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa GÜÇLÜ, konuyla ilgili açıklamasının devamında  “çalışma hayatından verim almak, çalışanların motivasyonunu artırmakla mümkündür. Çalışanların motivasyonu temin etmekse çalışma hayatının işleyişinde “sosyal ve ahlaki adaleti” tesis etmekle mümkündür. Kamu çalışanları görevde yükselme sınavlarında fırsat ve imkan eşitliğine sahip olurlarsa orada “sosyal adalet” var demektir. Bu gün yapılan atamalarda görünüşte bir fırsat eşitliği gözükse de bu fırsatın mümkünlüğü noktasında objektif değil subjektif/nesnel değerlendirmeler devreye girmektedir. Kamu çalışanları görevde yükselme sınavlarında kendilerine gösterilen bu tavırlar neticesinde kendilerine karşı ahlaken doğru davranılmadığını hissetmekte, böylece “ahlaki adalet” duyguları da aşındırılmaktadır. En nihayetinde haksızlıklara ve eksikliklere dur demesi için, var olan “yargısal adalet” eğer işlemez duruma gelmişse böyle bir çalışma ortamında kamu çalışanlarının motivasyon içinde hizmet üretmeleri zorlaşacaktır.”dedi.

EKSEN Konfederasyon Genel Başkanı Mustafa GÜÇLÜ, “En son şube müdürleri atamalarında “sosyal ve ahlaki adaletin” aldığı yarayı bir tarafa bırakırsak “yargısal adaletin” aldığı darbe daha da içler acısıdır. Zira, MEB’in 16 Nisan 2014’ te atamalarını gerçekleştirdiği 1709 şube müdürünün şu anda hukuken görev yapmamaları gerekmektedir. Çünkü bu atamalara esas olan yönetmeliği 06 Mart 2014 tarihinde Danıştay 5. Dairesi incelemiş ve Yönetmeliğinin Sadece sözlü(Mülakat) sınavı sonuçlarına göre atama yapması maddesinin yürütmesini durdurmuştur. Aynı şekilde Danıştay 2. Dairesi de Milli Eğitim Bakanlığı Görevde yükselme yönetmeliğinde, Sadece sözlü (Mülakat) sınavı sonuçlarına göre atama yapması maddesinin yürütmesini durdurmuştur. Yani Danıştay sözlü sınavın yazılı sınavı tamamlayıcısı olduğunu belirterek yazılı sınav sonuçlarının da değerlendirmeye alınması gerektiğine hükmetmiştir. Ancak Bakanlık bu yargı kararlarına karşı anlamsız bir şekilde direnç göstermektedir. EKSEN Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası olarak talebimiz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu anlamsız dirençten vazgeçmesi, daha önce yazılı sınavı geçmiş olan 5900 şube müdürü adayı da dikkate alınarak, atama kriterleri mahkeme kararıyla dayanaksız kalan 1709 atamayı ve görevlendirme olarak çalışılan yaklaşık 1000 civarında şube müdürü kadrosuyla birlikte 2709 çıvarında olan şube müdürlüğü kadrosunu tercihe açmalı ve ivedilikle yeniden tercihler alınarak atamalar yenilenmelidir. Yoksa “sosyal, ahlaki ve yargısal adaletin” yerle bir edildiği bir çalışma hayatından verim beklemek memleket adına zaman kaybından başka bir sonuç doğurmayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı vakit geçirmeden yargının verdiği kararı uygulamaya geçirmelidir.” dedi.    
 
EKSEN KONFEDERASYON Genel Başkanı Mustafa GÜÇLÜ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol