Öğretmen Diyarı

HER YÖNÜYLE MEB'DE YÖNETİCİ OLMAK

Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlük’ünde yönetici kelimesi şöyle tanımlanmaktadır. “Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci, menajer.”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10 Haziran 2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik” ise yöneticiyi şöyle tanımlamaktadır. “Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci görev kapsamında yürütenleri, ifade eder.”

Veli ve öğrencilerimizin en kolay ve sıklıkla karşılaştıkları MEB yöneticilerini şöyle sıralayabiliriz. Aynı yönetmelikte bu sıralanan yöneticilerin tanımları da yapılmaktadır.

MEB Okul Müdür yardımcısı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür yardımcılığı görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri.

MEB Okul Müdür başyardımcısı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür başyardımcılığı görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri.

MEB Okul Müdürü: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdürlük görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri.

MEB’in taşra ve merkez teşkilatında çalışan yöneticilerini ise şöyle sıralayabiliriz.

İl ve İlçe Şube Müdürü: Sorumluluklarına verilen hizmetleri yürütmek, il veya ilçe müdürlüğü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve belgeleri il veya ilçe müdürü adına imzalamak, ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek ve il veya ilçe millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar.

MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürü: Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, bu görevlerini il ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları işbölümü çerçevesinde yürütür. 

MEB Daire Başkanı: Bağlı olduğu genel müdürlüğün bünyesindeki iş ve işlemleri planlamak, koordine etmek, yönetim işlerinde genel müdüre yardımcı olmak ve diğer daire başkanlıkları ile işbirliği yapmak.

MEB Genel Müdür: Bağlı olduğu genel müdürlük ile ilgili iş ve işlemleri yürütmekle görevli yönetici. (14 genel müdürlük vardır.)

Müsteşar Yardımcısı: Hizmetlerin yürütülmesinde Müsteşara yardımcı olmak üzere yedi Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir. (Salih Çelik, Yusuf Büyük, Muhterem Kurt, Ahmet Emre Bilgili, Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu)

Müsteşar: Bakanın yardımcısı olup, bakanlık hizmetlerini Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak Bakan adına düzenler ve yürütür. (Doç. Dr. Yusuf Tekin)

MEB Bakan Yardımcısı: Milli Eğitim Bakanı’nın yardımcısıdır. (Orhan Erdem)

MEB Bakanı: Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetiyle milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. (Prof. Dr. Nabi Avcı)

Resmî ve özel tüm kurumlardaki yöneticilik sorumluluk gerektiren bir görevdir. Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki her kademedeki yöneticilik ise; ülkemizin geleceğini en iyi şekilde etmek üzere öneme haiz bir konumdadır.

Eğitimin en ağır yükünü çeken öğretmenler; zaman zaman yöneticilik kademelerinin kolay yapılan bir görev olduğu zannına kapılabilmektedirler. Halbuki okul müdür yardımcılığından başlayan yöneticilik kademesinin her kademesi birbirinden daha ağır sorumlulukları yöneticilerine yüklemektedir. Kısacası Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki her kademedeki yöneticilik adeta ateşten gömlektir.

Rabbim yöneticilerimize gayret versin; feraset versin. Görevlerini hakkı ile yerine getirme kuvveti versin. Kalın sağlıcakla. 

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim