Öğretmen Diyarı

Hangi memurlara yılda iki defa 2 bin 310 TL veriliyor?

Belediye personeline diğer kamu kurumlarında olmayan bir ödeme yapıldığı söyleniyor. Bu durumun doğru olup olmadığını açıklayabilir misiniz?

 

Belediye ve il özel idaresi personeline ikramiye ödemesi yapılması hem Belediye Kanunu'nda, hem Büyükşehir Belediye Kanunu'nda hem de İl Özel İdaresi Kanunu'nda düzenlenmiştir. Her üç kanunda da benzer düzenlemelere yer verildiğini görüyoruz. Aşağıda bu konuyu detaylarıyla açıklamaya çalışacağız.

 

Belediye personeline her defasında 1.540 TL ödenmektedir

 

Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesine göre, belediyelerdeki toplam memur sayısının yüzde onunu geçememek kaydıyla belediyede çalışan memurlara yılda iki defa ikramiye ödenebilmektedir.

 

Bu konuyla ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49'uncu maddesinde; '….Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir' hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hüküm çerçevesinde belediye memurlarından başarılı olanlara encümen kararıyla yılda en fazla iki defayı geçmemek üzere her defasında 20.000 x 0,076998 =1.540 TL tutarında ikramiye ödenmektedir. Maaş katsayısındaki artışlara göre ikramiye tutarı da artmaktadır.

 

Büyükşehir belediyesi personeline her defasında 2.310 TL ödenmektedir

 

5216 sayılı Kanun'un 22'nci maddesine göre, büyükşehir belediyelerinde çalışan başarılı memurlara her defasında 2.310 TL tutarında olmak üzere en fazla iki defa ikramiye ödenmektedir.

 

5216 sayılı Kanunun personel istihdamı başlıklı 22'nci maddesinde; '…..Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının % 10'unu ve devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (30.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir' hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hüküm çerçevesinde büyükşehir belediyelerinde çalışan memurlardan başarılı olanlara encümen kararıyla yılda en fazla iki defayı geçmemek üzere her defasında 30.000 x 0,076998 =2.310 TL tutarında ikramiye ödenebilmektedir.

 

İl özel idaresi personeline her defasında 1.540 TL veya 2.310 TL ödenmektedir

 

5302 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinde il özel idarelerinde çalışan başarılı memurlara her defasında 1.540 TL veya 2.310 TL tutarında olmak üzere yılda en fazla iki defa ikramiye ödenmektedir. Ödenecek ikramiyenin tutarının büyüklüğü büyükşehir belediyelerinin olduğu yerlere göre değişmektedir. Yani büyükşehir belediyelerinin olduğu yerdeki il özel idaresinde çalışan memurlara 2.310 TL ödenirken diğer yerlerdeki il özel idare memurlarına 1.540 TL ödeme yapılmaktadır.

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 36'ncı maddesinde; '…Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç olmak üzere il özel idaresi memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının %10'unu ve devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısının 20000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, çalıştıkları sürelerle (hastalık ve yıllık izinleri dahil) orantılı olarak, encümen kararı ile yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir. Büyükşehir belediyelerinin olduğu yerlerde bu rakam 30000 olarak uygulanır' hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hüküm çerçevesinde büyükşehir belediyelerinin olduğu yerlerdeki il özel idarelerinde çalışan memurlardan başarılı olanlara yılda en fazla iki defayı geçmemek üzere encümen kararıyla her defasında 30.000 x 0,076998 =2.310 TL tutarında, diğer yerlerdeki memurlara ise 20.000 x 0,076998 = 1.540 TL tutarında ikramiye ödenmektedir.

 

İkramiye ödemesinde kriter var mıdır?

 

Her üç kanunda da çalışan memur sayısının ancak % 10'u kadarına ikramiye ödenebilmektedir. Bunun için ikramiye ödemesinin objektif kriterler dışında yapılması personelde büyük bir hayal kırıklığı oluşturacaktır.

 

Bazı belediyelerin ikramiye ödemesinde objektif kriterler belirleyerek başarılı personeli tespit ettikleri görülmektedir. Birçok belediyede ise kanunen zorunlu olmadığı için böyle bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

Genel bir düzenlemeyle bu konuda köklü bir çözüm getirilmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Yani her belediyenin ikramiye ödemesini objektif kriterler doğrultusunda ödemesi sağlanmalıdır. Bunun için de öncelikle yukarıda belirtmiş olduğumuz her üç Kanunda da bu konuyu objektif kriterlere bağlama yönünde bir düzenleme

getirilmelidir. Aksi takdirde güzel bir uygulamanın kötüye kullanılmasının önüne geçilemez.

 

Diğer yandan 5302 sayılı Kanun zorunlu tutmamakla birlikte il özel idarelerinin genelinde İl Özel İdaresi Personelinin Performans ve Durum Değerlendirmesi Yönetmeliği çıkardığı ve bu yönetmelikler çerçevesinde de ikramiye ödemesi yaptığı görülmektedir. Başarının ödüllendirildiği ve hakkın hakim olduğu bir sistem dileğiyle.

 

Yeni Şafak - Ahmet Ünlü

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim