Öğretmen Diyarı

Hangi il müdürleri makam tazminatı alır?

Efendim,


Üçlü kararname ile atandığım İl Kültür Müdürlüğü görevimden, 5 yıl sonra, kararnamemin iptali üzerine, muvafakatla Üniversite Daire Başkanlığına geçtim. Bir müddet sonra 2547 sayılı yasaya tabi Akademik Uzman kadrosuna alındım. 1997 yılında bu kadrodan emekliye ayrıldım. Ek göstergem 3600 tl.dır. Emekli olmuş aynı durumdaki bir meslektaşımın söylediğine göre, İl Müdürlüğü sırasında ödenen tazminatları emekli maaşına sonradan ekletmiş. Böyle bir uygulama olabilir mi? Bunun için ne yapmam gerekir? İlginize ve zahmetinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Ekrem Kılıç


Sorunuz özelinde, İl Müdürlüğü görevinde bulunanlardan kimler makam tazminatı alır? Konusunu değerlendirmekteyiz.


Bakanlık İl Müdürlerinin tamamı makam tazminatı alamıyorlar.


Makam Tazminatı belirlemesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde yapılmıştır.


Makam tazminatı cetvelinde daha önce makam tazminatı almayan kadro görev ünvanlarına, 1997 yılında yürürlüğe giren 570 sayılı KHK ile ekleme yapılmıştır. 570 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilk defa eklenilen bir unvanda bulunan memur 1997 yılından önce emekli olsa dahi, makam tazminatı alabiliyor.


Bu cetveldeki tespite gore;


- Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin; İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri için 3000 makam tazminatı göstergesi


-Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla;


- Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri için 1500 makamm tazminatı göstergesi,


- Büyükşehir Belediyesi olmayan diğer illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri için de 1000 makam tazminatı göstergesi,


bulunmaktadır.


Makam tazminatı alan memur için, ayrıca görev ve temsil tazminatı da verilmektedir.


3000 makam tazminatı için 9000 görev tazminatı,


1500 makam tazminatı için 7500 görev tazminatı,


1000 makam tazminatı için 7000 görev tazminatı,


verilmektedir. Bu tutarlar, güncel memur maaş katsayısı (0.079308) ile çarpılarak memura ödenen tazminat tutarları bulunmaktadır.


12000 x 0.079308 = 951 TL


9000 x 0.079308= 713 TL


8000 x 0.079308= 634 TL.


İl İdare Kurulu üyesi olan bakanlık il müdürleri ile il idare kurulu üyesi olmayan bakanlık il müdürlerinin emekli aylıklarında hesapladığımız tutarlar kadar fark bulunmaktadır.


5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 57 hükmünde, İl idare kurulu üyelerinin kimlerden oluşturulduğu belirlenmiştir. Bu belirlemeye gore de il idare kurulu;


- Valinin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, Defterdar, Milli Eğitim, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım ve Veteriner Müdürlerinden oluşmaktadır.


DEĞERLENDİRMEMİZ;


Bu şekilde yapılmış olan makam tazminatı düzenlemesine gore; sadece il idare kurulu üyesi olan Bakanlık İl Müdürleri makam tazminatından yararlanabiliyor, il idare kurulu üyesi olmayan bakanlık il müdürlüğü görevinde bulunanlar ile il idare kurulu üyesi dışındaki diğer kamu idarelerinin il müdürleri makam tazminatından yararlanamıyorlar.


İl Kültür Müdürü de il idare kurulu üyesi olmadığından makam tazminatı almayan il müdürleri arasındadır.


Kaynak: "www.memurlar.net" 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim