Öğretmen Diyarı

Halil Fikret Kanad, ‘köye göre öğretmen’ fikrinin mimarıydı!
Türkiye'ye özgü bir proje olan Köy Enstitüleri'nin kurulmasında "köye göre öğretmen" fikrini savunan Halil Fikret Kanad'ın çalışmaları da unutulmamalıdır.

İlkokullara öğretmen yetiştirmek üzere açılmış okullar olan Köy Enstitüleri, bilimin aydınlığında köy emekçisinin kurtuluş destanıydı. Tamamen Türkiye’ye özgü bir eğitim ve aydınlanma projesi olarak 17 Nisan 1940′da hayata geçirilmişti.

 

Köy Enstitüleri’nin kurulması ve yaygınlaşması konusunda pedagoji uzmanı Halil Fikret Kanad’ın çalışmaları da unutulmamalıdır. Kanad, “köye göre öğretmen” fikrini savunmuştu.

1940 yılından başlayarak, tarım işlerine elverişli geniş arazisi bulunan köylerde veya onların hemen yakınlarında Köy Ensititüleri açıldı. Kapatıldığı 1954 yılına kadar Köy enstitülerinde 1.308 kadın ve 15.943 erkek toplam 17.251 köy öğretmeni yetiştirildi.

Neredeyse tüm Anadolu’nun okulsuz ve öğretmensiz olduğu gerçeği gözönüne alınarak, dönemin Başbakanı İsmet İnönü’nün himayesinde, Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından İsmail Hakkı Tonguç’un çabalarıyla köylerden ilkokul mezunu zeki çocukların bu okullarda yetiştirildikten sonra yeniden köylere giderek öğretmen olarak çalışmaları düşüncesiyle kuruldular. Köy Enstitüleri’nin kurulması ve yaygınlaşması konusunda pedagoji uzmanı Halil Fikret Kanad’ın çalışmaları da unutulmamalıdır. Kanad, “köye göre öğretmen” fikrini savunmuştu.

Kanad, Türkiye’de iş pedagojisini esas alan köye göre yetiştirilmiş öğretmenlerle köyden başlatılacak milli bir kalkınma hamlesi ile modernleşmede önemli bir mesafe alınabileceğini ileri sürerek eski öğretmen okulları ile bu hedefe ulaşılamayacağını belirtmiştir.

Bunların yeni devletin istekleri karşısında iş göremeyecek kurumlar olduğunu düşünen Kanad’ın bu kanaate ulaşmasındaki sebepler şunlardı:

Kültürel ve siyasi açıdan inkılapların toplumun yüzde 80’ini meydana getiren köyden başlatılarak şehirlere doğru yayılması ve derinleşmesini temin etmek için en etkili yol köye uygun öğretmen yetiştirmektir. Buna kaynaklık edecek okullar hayata uygun yapıcı ve üretici insanı yetiştiren iş okulu karakterinde olmalıydı.

Kanad’ın kafasındaki yeni öğretmen okullarıyla hedeflenen köy kalkınması davasına ekonomik yönden değil, daha çok kültürel bir açıdan yaklaşmış ve bu okullardan yetişecek yeni tip öğretmenleri, öncelikle köy çocuklarının ruh bakımından, milli ve içtimai ve kültür kıymetlerine önem verilmesi bakımından eğitilmesinde köyün manevi kalkınma davasının vasıtaları şeklinde değerlendirmiştir. Bu fikirlerinde kültürel gelişmeye dayalı kalkınma görüşünün izleri bulunmaktadır.

Bu öğretmenlerin öncelikle okulları sadece ders veren birer kurum olmaktan kurtaracaklarını esaslı bir zihniyet değişmesini meydana getirmede rollerinin büyük olacağını, ilerleme ve kalkınma kaygısının eğitim alanına yansıyan yeni bir açılım olduğu düşüncesindeydi.

“ÖĞRETMEN, PÜRÜZSÜZ MİLLİYETÇİ VE HALKÇI OLMALIDIR”

Halil Fikret Kanad’’a göre öğretmenlerin sahip olması gereken nitelikler şunlardı:

- Öğretmenler pürüzsüz milliyetçi ve halkçı olmalıdır.

- Öğretmen karakterli ve temiz bir insan olmalıdır.

- Öğretmen sabırlı ve soğukkanlı olmalıdır.

- Öğretmende vazife ve mesuliyet şuuru kuvvetli olmalıdır.

- Öğretmen mütevazı bir insan olmalıdır.

- Öğretmen fakir ve zengin çocuklar arasında bir fark gözetmeyecek karakterde olmalıdır.

- Öğretmende takip fikri olmalıdır.

- Öğretmen kılık kıyafet itibariyle tabii olmalı, lüzumsuz ve manasız süslenmelerden çekinmelidir.

- Bu meziyetlerden başka öğretmenlerin ayrıca okuttukları dersin ehli olmaları da önemli noktalardan biridir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim