Öğretmen Diyarı

Güler Sabancı çocuk gelin meselesinin çözümünü açıkladı
Güler Sabancı, Sabancı Vakfı’nın 7 yıldır kadınlar, engelliler ve gençler için sürdürdüğü hibe programının sonuçlarını açıkladı ve “Çocuk gelin meselesinde farkındalık arttı. Tek çözüm, kızların 18 yaşına kadar okulda olmaları” dedi

Sabancı Holding Başkanı Güler Sabancı, bir iş kadını olsa da sosyal ve toplumsal konulara da büyük önem veriyor. Hatta, holding çalışmalarıyla bu alanlardaki sorumluluğunu eş değer yürütmeye çaba gösteriyor.    

Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Sabancı Vakfı’nın 2006’dan bu yana uyguladığı Toplumsal Gelişme ve Hibe Programı’yla (TGHP) ilgili sonuçları ve bu yılki projeleri açıklayan Sabancı, “Kadın, genç ve engellilerle ilgili projelerimize sivil toplum örgütlerinden (STK) çok ilgi var. Özellikle çocuk gelinler konusundaki farkındalık çok arttı. Eskiden bu alanda tek dernek ve tek proje vardı. Şimdi bir cesaret geldi ve programa çok sayıda projeyle başvuruldu. Buna çok seviniyoruz” dedi.

Sabır ve zaman lazım

Kızların erken evlendirilmesini tanımlayan “Çocuk Gelin” meselesinin hemen çözümlenemeyeceğini, bunun da çok sebebi olduğunu belirten Sabancı, “Aslında tek çözüm var. Genç kızlar 18 yaşına kadar okulda olmalılar” yorumunu yaptı. Aile içi şiddetin de en önemli sorunu olan ve tüm dünyanın da uğraştığı bu konu için sabır gerektiğine dikkat çeken Sabancı, “Onun için programa ‘Ekim Zamanı’ adını verdik” dedi.
Vakfı yeniden yapılandırarak insanların hayatında olumlu değişimler yaratacak toplumsal programları hayata geçirdiklerini kaydeden Sabancı, “Uygulamalarda görüyoruz ki STK’lar önemli paydaşlarımız haline geldiler” diye konuştu.

Güneydoğu, Ege ve Akdeniz’i geçti 

Sabancı, 7 yıl önce hibe programlarını başlatırken 45 müracaatın olduğunu bu yıl ise 63 ilden 325 projeyle başvurulduğunu ifade ederken, şöyle konuştu: “Doğu ve Güneydoğu’dan gelen projelerin sayısı yüksekti. Karadeniz, Ege ve Akdeniz’den ilgi azdı.”

Barış sürecinin Doğu ve Güneydoğu’dan gelen proje sayısındaki artışa olumlu yansıdığını düşünen Sabancı, “Gelen projeler daha çok kadınlar ve engellilerle ilgili hak aramaya yönelikti. Gençlerle ilgili projelerin sayısı ise azdı” dedi.

İsteyenlere proje veririz

Vakıf Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan ile birlikte sonuçları değerlendiren Güler Sabancı, yabancı iş ortaklarının da programlara önemli destekler sağladığını söyledi ve şöyle konuştu:

“Genelde projeler, hem kaliteli hem de çok iyiydi. Bu yüzden oldukça zorlandık. Keşke, diğer özel sektör kuruluşları ve vakıflar da bizden proje isteseler.”

Sabancı’dan adaylık yorumu

Biz duygusuyla hareket etmeliyiz

Gü­ler Sa­ban­cı, Baş­ba­kan Tay­yip Er­doğa­n’­ın cum­hur­baş­ka­nı aday­lı­ğıy­la il­gi­li so­ru­mu­za da ce­vap ver­di. İsim ver­me­den Ek­mel­led­din İh­sa­noğ­lu, Se­la­hat­tin De­mir­taş ve Er­do­ğa­n’­ın aday­lı­ğı­nı bir­lik­te de­ğer­len­di­ren Sa­ban­cı, şöy­le ko­nuş­tu: “Tür­ki­ye için, Türk de­mok­ra­si­si için ha­yır­lı ol­sun. Mem­nu­ni­yet­le gö­rü­yo­rum ki, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı için cid­di aday­lar var. Ül­ke­miz­de biz duy­gu­suy­la ha­re­ket edip hep bir­lik­te bu se­çi­mi ba­şa­rıy­la ger­çek­leş­tir­me­ye inan­cı­mı söy­le­mek is­ti­yo­rum. Ya­pa­cak çok işi­miz var.”

PERİHAN ÇAKIROĞLU - BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim