Öğretmen Diyarı

Genel Müdürden Memur Öğretmenlerin Talepleriyle İlgili Açıklama

MEB  İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Devlet memurluğu statüsünde çalışan memur öğretmenlerin ,öğretmen olarak atanabilmeleri için Danıştay tarafından alınan Öğretmenlik mesleğine ilk defa atamanın belirtilen niteliklerin ölçüldüğü sınav sonucuna göre yapılması gerektiği  yönünde ki kararında dolayı  Devlet memurluğu statüsünde çalışan memur öğretmenlerin yasal olarak sınava girdikten sonra ki sonuca göre  öğretmen kadrosuna atanabileceklerini açıkladı.

 

İşte MEB  İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu tarafından Memur Öğretmenler için yapılan o açıklama

 

Değerli arkadaşlar;memur öğretmenlerin talepleriyle ilgili bir açıklama ihtiyacı doğmuştur:1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43’üncü maddesinde; öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmıştır.

 

Danıştay Onikinci Dairesinin 13/04/2011 tarihli ve Esas No: 2008/8363 Karar No: 2011/1653 sayılı kararında özetle; öğretmenliğin özel bir ihtisas mesleği olduğu; bu mesleği ifa edecek personelde genel kültür, özel alan eğitimi, pedagojik formasyon bakımından yeterliliğin aranacağı; dolayısıyla öğretmenlik mesleğine ilk defa atamanın belirtilen niteliklerin ölçüldüğü sınav sonucuna göre yapılması gerektiği sonucuna ulaşıldığı belirtilerek; öğretmenlik mesleği dışında farklı sınıflarda görev yapanların “sınav” kriteri dışında, bu sınıflarda geçirdikleri sürelerin öğretmenlik mesleğine atanmada esas Bilindiği üzere Anayasamızın 138’inci maddesinde; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu Vurgulanmıştır; bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hüküm altına  Ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri idare ve vergi mahkemelerinialınmıştır.

 

Esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu hükmüne yer verilmiştir. Bütün bunlardan hareketle, hâlen devlet memuru olarak görev yapanlardan daha önce öğretmenlikte adaylığı kaldırılmamış olanların,öğretmenler için öngörülen Kamu Personeli Seçme Sınavına katılıp istenilen düzeyde başarılı olmadan öğretmenliğe atanmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.Kaldı ki, yukarıda da değinildiği gibi bu konumda olanlardan sınava katılıp başarılı olanların öğretmenliğe atanmalarının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.Hepinize hayırlı ve huzurlu iftarlar diliyorum.

 

sgkrehberi.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol