Öğretmen Diyarı

Genel Müdür, sendikanın 5 yıldızlı oteldeki eğitimine katılabilir mi?

SORU: Sendikalar ildeki üst düzey sağlık müdürleri ve sağlık müdür yardımcıları, şube müdürleri; kamu hastaneleri kurumu başkanı ve daire başkanları uzmanları, hastane yöneticileri başhekimleri ve hastane müdür ve müdür yardımcılarını sendikanın eğitim toplantısı adı altında 5 yıldızlı otellere aileleriyle birlikte götürebilir mi?

Götürürse savcı Zekeriya ÖZ'ün ne kabahati var. ....

... sendikası 6-9 Şubat tarihlerinde saydığım idarecileri sendikal eğitim adı altında tatile götürdü Ayrıca bakanlıkların çoğunda etik kuralla ile ilgili yönerge ve genelgeler mevcutken maalesef Sağlık Bakanlığında yok ben bulamadım.

Bununla ilgili açıklama yaparsanız seviniriz

 

CEVAP:

 

Kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulu adında bir kurul kurulmuştur. Bu Kurulun, görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla da 25/0572004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çıkarılmış ve bu kanun 08/06/2004 tarihli ve 25486 resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

5176 sayılı Kanunun 7 inci maddesi hükmü çerçevesinde "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik" 13/04/2005 tarihli ve 25785 Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Anılan Yönetmeliğin "Etik davranış ilkelerine uyma" başlıklı 23 üncü maddesinde "Kamu görevlileri, görevlerini yürütürken bu Yönetmelikte belirtilen etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler. Bu ilkeler, kamu görevlilerinin istihdamını düzenleyen mevzuat hükümlerinin bir parçasını oluşturur.

Bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri, bir ay içinde, Ek-1'de yer alan "Etik Sözleşme" belgesini imzalamakla yükümlüdürler. Bu belge, personelin özlük dosyasına konur.

Kurum ve kuruluşların yetkili sicil amirleri, personelin sicil ve performansını, bu Yönetmelikte düzenlenen etik davranış ilkelerine uygunluk açısından da değerlendirirler." denilmektedir.

Diğer taraftan, kamu görevlileri sendikaları 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile kurulmaya başlanmıştır.

Mezkur Kanunun "Faaliyetler, Yasaklar ve Yönetime Katılma" başlıklı Dördüncü Kısımının "Faaliyetler ve Yasaklar" başlıklı Birinci Bölümünün "Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri" başlıklı 19 uncu maddesinde sendika ve konfederasyonların faaliyetleri sayılmıştır.

4688 sayılı Kanunun "Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15 inci maddesinde de sendika üyesi olamayacak kamu görevlileri sayılmış bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

1- Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarının faaliyetleri sayılmıştır.

2- Sendika ve konfederasyonların üyeleri için eğitim faaliyeti organize etmelerinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.

3- 4688 sayılı Kanunun uyarınca sendika üyesi olmayacak olan Kamu görevlilerinin sendikalarca 5 yıldızlı otellerde düzenlenen eğitime katılmalarının, etik kurallara aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

4- Sendika üyesi olmayacak yöneticilerin sendikaca 5 yıldızlı otellerde düzenlenen eğitime aileleri ile birlikte katılmaları etik kurallara aykırı olduğundan ilgili makamlara şikayet edilebileceği değerlendirilmektedir.

 

\"Memurlar.Net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol