Öğretmen Diyarı

FATİH Projesinde gözardı edilen engelliler Meclise taşındı!
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Veli AĞBABA

Malatya Milletvekili


2010 yılından itibaren başlatılan FATİH Projesinden engelli öğrenciler ve öğretmenler birçok sebeple faydalanamamaktadır. Dağıtılan tabletlerde ve akıllı tahtalarda engelliler için gerekli düzenlemeler bulunmadığı için engelli öğrenciler eğitim haklarından mahrum bırakılmaktadır.

Bu çerçeveden hareketle,

FATİH Projesinden engelli öğrencilerin eşit şekilde yararlanamaması, Anayasamızın 42. Maddesindeki Eğitim ve Öğretim Hakkına, Milli Eğitim Temel Kanununa, eğitimde fırsat eşitliği esaslarına ve taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi hükümleri ile çeliştiğini düşünüyor musunuz?

Fatih Projesi kapsamında öğrencilere dağıtımı yapılan tablet bilgisayarlar için erişilebilirlik standartları göz önünde bulundurulduğunda; özel eğitim okulları ve kaynaştırma yoluyla eğitim alan görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli öğrencilere yönelik hangi düzenlemeler sağlanmıştır? Şayet sağlanmamışsa ileriye dönük çalışmalar nelerdir?

Fatih Projesi kapsamında öğretmenlere dağıtılan tablet bilgisayarları, engelli öğretmenlerin (görme, işitme, bedensel vb.) kullanabilmesi için erişilebilirlik standartları doğrultusunda hangi uyarlamalar yapılmıştır?

Fatih Projesi kapsamında tüm okullara dağıtılması planlanan etkileşimli tahtaları kullanacak engelli öğretmen ve öğrenciler için erişilebilirlik açısından hangi düzenlemeler yapılmıştır?

Özel eğitim okullarında ve kaynaştırma yoluyla eğitim gören engelli öğrencilerin, engelli olmayan akranlarıyla herhangi bir dersi beraberce nasıl takip edecekleri hususunda gerekli tedbirler alınmış mıdır? Şayet alınmadıysa, içinde "fırsatları artırma" ibaresi geçen bir projenin, engelli öğrenci ve öğretmenler için dezavantajlı bir durum oluşturması ne ile açıklanabilir?

Dijital eğitim içeriklerinin bulunduğu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) internet sitesi, evrensel olarak kabul edilen W3 erişilebilirlik kriterleri gözetilerek hazırlanmış mıdır?

EBA internet sitesinde bulunan E-Kitap, E-Dergi ve E-Dokümanlara görme engelli öğrenci ve öğretmenlerin bilgisayar ve tabletlerinde kullandığı ekran okuyucu yazılımlarla erişim mümkün müdür? Görsel ve video içeriklerinde görme engelli kullanıcılar için betimleme (görsel ve video içeriğinin tarif edilmesi) bulunmakta mıdır? E-Ders ve Yarışma gibi modüllere görme engelli bireylerin kullandığı ekran okuyucu yazılımlarla erişim mümkün müdür?

Dağıtımı yapılan tablet bilgisayarlar ve etkileşimli tahtalarda kullanılmak üzere eğitim uygulamalarının bulunduğu EBA Market ile ders esnasında öğrenci - öğretmen etkileşimini sağlayan V-Sınıf uygulamasının gerek tablet bilgisayar, gerekse etkileşimli tahtalarla kullanılmasında görme engelli öğrenci ve öğretmenlerin sorunlar yaşadığı gözlenmektedir. Yaşanan bu sorunlarla ilgili Bakanlığınızca ne gibi çözümler geliştirilmektedir?

Fatih Projesi ve EBA'nın engelli öğrenci ve öğretmenlere dair erişilebilirliğine ilişkin çalışmalar yapmak üzere, Bakanlığınıza bağlı bir birim bulunmakta mıdır? Şayet bulunmaktaysa bu birimde hangi uzmanlık alanlarından kişiler yer almaktadır; yapılan çalışmalarda engelli bireylerin görüş ve deneyimleri nasıl değerlendirilmektedir?
Engellilik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla Bakanlığınız arasında hangi çalışmalar yapılmaktadır?

Fatih Projesi hayata geçmeden önce engelli öğrenci ve öğretmenlere dair öngörülen çalışmalarla bugünkü durum karşılaştırıldığında, erişilebilirlik hususunda hangi noktaya gelinmiştir? Şayet arzu edilen seviyeye ulaşılamamışsa, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun "Fırsat ve İmkân Eşitliği" ilkesine aykırı olarak engeli bulunan öğretmenler ve öğrenciler için erişilebilirlik kriterlerinin göz ardı edilmesinin sebepleri nelerdir?

İlköğretim ve ortaöğretimde okuyan engelli öğrenci sayısı kaçtır? Öğrencilerin kaçı görme engellidir, kaçı az görmektedir? İlköğretim ve ortaöğretimde engelli öğretmen sayısı kaçtır? Öğretmenlerin kaçı görme engellidir, kaçı az görmektedir?


Kaynak: www.egitimajansi.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim